5.kl. "Ieskaite par teksta noformēšanu"

pirmdiena, 2009. gada 14. decembris
Ieskaites darba izpildei nepieciešams:
Paldies kolēģiem no citām skolām par idejām un sagatavēm uzdevuma izveidei! Paldies arī portāliem www.skolotajs.lv un www.liis.lv!

10.kl. "Izklājlapu lietošanas jomas un pamatjēdzieni. Datu ievadīšana un rediģēšana šūnās."

otrdiena, 2009. gada 8. decembris
Izklājlapu lietošanas jomas un pamatjēdzieni.

Izklājlapa, rēķintabula - spreadsheet
 • Defin.(no termini.lv) Darba formulārs, kas displeja ekrānā attēlots kā divdimensiju matrica, kas sastāv no rindām un kolonnām. Rindu un kolonnu krustpunktus sauc par šūnām. Šūnās var ievadīt iezīmes, skaitliskas vērtības un formulas.
 • No LIIS - Elektroniskās tabulas (izklājlapas) ir programmas, kas paredzētas darbam ar datiem tabulās (datu ievads, noformēšana, apstrādāšana un izdrukāšana). Ar elektroniskajām tabulām ir iespējams veikt finansu, dažādas sarežģītības pakāpes matemātiskus un statistiskus aprēķinus.
 • pirmā izklājlapu lietotne - VisiCalc;
 • īsa izklājlapu lietotņu vēsture - vietne;
 • Wikipedia par izklājlapām - vietne;

 • atkārtojumam no 6.kl. - saite;
 • Kādas formulas jāzina katram uzņēmējam? - saite;
 • LIIS materiāls par izklājlapām (ievadam) - saite;
 • Latvija@Pasaule materiāls par darbu ar izklājlapām (pdf) - saite;
 • izklājlapu lietotņu saraksts - vietne;
 • izklājlapu lietotņu salīdzinājuma tabula - vietne.
Datu ievadīšana un rediģēšana šūnās:

 • pamatdarbības (Limbažu 1.vsk. mat., atkārt.) - saite;
 • RTU TMC videonodarbības - vietne;
 • MS Excel videonodarbības (En) - vietne;
 • mācību materiāls par OpenOffice.org Calc - vietne;
 • par iWORK Numbers - vietne;
 • lekcijas par OpenOffice.org, t.sk. Calc - vietne;
 • daži video par OpenOffice.org Calc - vietne;
 • ECDL materiāli - vietne;
 • videonadrbības krievu valodā - vietne.

7.kl. "E-pasta lietošana"

svētdiena, 2009. gada 6. decembris
E-pasts joprojām ir viens no lietotākajiem Internet pakalpojumiem. Šobrīd ar e-pastu konkurē reālā laika saziņas pakalpojumi - Skype, Google Talk, Windows Live Messenger, ICQ, Gizmo, Pidgin, Digsby, Trillian, u.c. (Skat. šo vietni!)

Par e-pasta lietošanu lasiet projekta LIIS materiālos, šeit - vietne lasīšanai (uzklikšķināt uz saites), bet  materiāls par darba uzsākšana ar e-pastu atrodams šajā vietā - videoapmācība!

Šeit  - 12 labāko e-pasta klientu (lietotņu) apskats (En) - saite palasīšanai, bet šeit epasta programmu salīdzinājuma tabula - saite apskatei!

Uzmanīgi izpētiet e-pasta adreses struktūru un salīdziniet to ar standarta pasta adreses struktūru (LIIS ilustrācijas un mācību materiāls)!Uzmanīgi izpētiet arī standarta e-pasta struktūru (LIIS materiāls):

Internetā pieejamie materiāli par e-pastu, tā llietošanu:
Veiksmi e-pasta lietošanā!

10.kl. "Pasta sapludināšanas lietošana"

ceturtdiena, 2009. gada 3. decembris
Ieteicamie materiāli Internetā par pasta sapludināšanas lietošanu:

Vingrinājumiem MS Word (OO Writer 104.-122.lpp.):
 • lejupielādēt un saglabāt savā mapē (izveidot uz darbvirsmas) sagataves darbam - vēstules sagatavi un adrešu sarakstu (izdomāts);
 • no savas mapes atvērt vēstules sagatavi vestule.doc;
 • MS Word 2007 izpildīt komandas Mailings => Start Mail Merge ... (MS Word 2003 izpildīt komandas Tools => Letters and Mailings => Mail Merge...);
 • izvēlēties veidojamo dokumentu (vēstule, aploksne, uzlīme, ....) - šeit izvēlamies vēstuli (Letters, to var izvēlēties arī uzdevumrūti lapas labajā malā);
 • izvēlēties pamatdokumentu (šoreiz - vēstule) - Use the current document;
 • izvēlēties datu avotu - Select Recipients => Use Existing List... => Browse un no savas mapes atvērt adrešu sarakstu Adresu_baze.doc;
 • izvēlēties ievietojamos laukus - pie pogas Insert Merge Field un vajadzīgos laukus ievietot, tiem uzklikšķinot (MS Word 2003 jāpievieno Mail Merge rīkjosla - View => Toolbars => Mail Merge);
 • nepieciešamības gadījumā lauku apgabalus noformēt - maina fontu, rakstzīmju izmēru, stilu, piemēram, Arial, 14, Bold;
 • pabeigt sapludināšanas procesu - pie pogas Finish & Merge => Edit Individual Dokuments...;
 • ja viss kārtībā, tad drukāt dokumentu.

10.kl. "Dokumenta satura rādītāja veidošana, lietojot stilus."

otrdiena, 2009. gada 1. decembris
Satura rādītāju jāveido dažādās publikācijās, liela apjoma referātos, projektu pieteikumos, kā arī zinātniski pētnieciskajos darbos, kursa un bakalaura darbos, tādēļ ieteicams šo procedūru apgūt labi, lai vēlāk nevajadzētu lieki šķiest savu laiku, mokoties ar nekorekti izveidotiem satura rādītājiem un nekorektām pārejām uz jaunu lappusi vai nodaļu.

Ieteicamie materiāli Internetā:

Vingrinājumiem MS Word:
 • lejupielādēt teksta sagatavi - Teksta_sagatave.doc;
 • atbrīvot pirmo lappusi, ievietojot teksta sākumā lappuses pārtraukumu;
 • 1.lappusē ievietot uzrakstu SATURS un pāriet uz jaunu rindu;
 • ievietot satura rādītāju, MS Word 2007 izpildot komandas Reference => Table of Contents => Insert Table of Contents;
 • Vai tiešām kļūda? Neizdevās? Kāpēc? (Virsraksti nav korekti noformēti kā virsraksti... jālieto stili HEADING!);
 • virsrakstus noformēt, izmantojot stilus HEADING;
 • atkārtot satura rādītāja izveides proceedūru (Izdevās? Apsveicami! Nu tā šoreiz arī bija jābūt... LAIMAS šokolādes, tak, arī var pazīt uzreiz, vai ne? Tā arī Word pazīst virsrakstus, ja tie ir noformēti ar stiliem Heading!);
 • nomainiet 2 - 3 virsrasktiem līmeni - no Heading 1 uz Heading 2 vai Heading 3 un atjaunojiet satura rādītāju ar Update Table vai ar satura rādītāja konteksta izvēlnes komandām Update Field => Update Entire Field.(ja jāatjaunina tikai lappušu numuri, tad - Update page numbers only).

10.kl "Tabulu veidošana, modificēšana un noformēšana."

 Tabulas ir nozīmīga dokumentu sastāvdaļa, tās var izmantot dažādu datu attēlošanai, aprēķiniem un arī kā lielisku rīku dokumentu noformēšanā, t.sk. tīmekļa vietnēs. 
Vispirms, protams, derētu atkārtot jau pamatskolas klasēs apgūtās tabulu veidošanas un lietošanas prasmes, tādēļ atkārtojumam jāieskatās 6.klases materiālā par tabulu veidošanu!

Tabulu veidošana (6.kl., ir videodemonstrējumi) - saite apskatei.


Ieteicamie materiāli Internetā par tabulu veidošanu, modificēšanu un noformēšanu:
---------------------------------------------------

"Rakstzīmju un rindkopu noformēšana"

svētdiena, 2009. gada 29. novembris
Rakstzīmju un rindkopu noformēšana - 11.stunda mācību grāmatā.
Ja nu kādam mācību grāmata nav pieejama - šeit stundas viela pdf formātā (LIIS)

Demonstrējumi (demnstrējumu vietne PIKC):
DZP "Teksta redaktors MS Word", 5.nodaļa "DOKUMENTA IZSKATA MAINĪŠANA".

Formatēšanas rīkjoslas iespējas:Videodemonstrācija (aut. G.Narvaišs, IM)

Papildu videodemostrācijas par darbu ar:
Praktiskais darbs

Uzmanīgi lasiet uzdevumus, dublējiet (kopējiet) praktiskā darba  tekstu uz teksta apstrādes lietotni (Word, Writer, Write, u.tml.) un noformējiet uzdevuma tekstu saskaņā ar norādījumiem uzdevuma tekstā - piemēram, teksta fonts Times New Roman, 12 pt, treknraksts, zils.


Nr. Uzdevums Uzdevuma atkārtojums
1. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts.  Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts.
2. Teksta fonts Balloon, 20 pt, kursīvs, zils.  Teksta fonts Balloon, 20 pt, kursīvs, zils.
3. Teksta fonts Times New Roman, pasvītrots,
14 pt, brūns, centrēts.
 Teksta fonts Times New Roman, pasvītrots,
14 pt, brūns, centrēts.
4. Teksta fonts Monotype Corsiva, 17 pt, treknraksts, violets, līdzināts pa labi. Teksta fonts Monotype Corsiva, 17 pt, treknraksts, violets, līdzināts pa labi.
5. Teksta fonts Arial, 14.5 pt, treknraksts, kursīvs, tumši pelēks, centrēts. Teksta fonts Arial, 14.5 pt, treknraksts, kursīvs, tumši pelēks, centrēts.
6. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, augšējais
indekss (superscript).
Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, augšējais
indekss (superscript).
7. Teksta fonts Monotype Corsiva, pasvītrots,
14 pt, retinājums 3pt.
Teksta fonts Monotype Corsiva, pasvītrots,
14 pt, retinājums 3pt.
8. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, sablīvējums 2pt. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, sablīvējums 2pt.
9. Teksta fonts Balloon XBd TL, 26 pt, treknraksts, centrēts, kontūra. Teksta fonts Balloon XBd TL, 26 pt, treknraksts, centrēts, kontūra.
10. Teksta fonts MS Sans Serif, 28 pt, treknraksts,
ēnojums.
Teksta fonts MS Sans Serif, 28 pt, treknraksts,
ēnojums.

Veiksmīgu darbošanos!

"Animāciju veidošanas principi"

ceturtdiena, 2009. gada 26. novembris
Šīs tēmas ietvaros iepazīsimies ar animāciju piemēriem, to veidošanas pamatprincipiem, animāciju veidošanu ar MS Gif Animator, kā arī ar dažām citām animāciju veidošanas programmām. Nepieciešamākā informācija ir atrodama pievienotajā prezentācijā. Lasiet, skatieties, mācieties un mēģiniet!
Noteikti ieteicams ieskatīties arī LIIS projekta materiālos par animāciju veidošanu. Šeit vietne lasīšanai un arī šeit par attēlu sagatavošanu animācijām. Var ieskatīties arī Engures vidusskolas materiālos. un noteikti GIFAFFI vietnē, kur atradīsiet informāciju par animāciju konkursu un vēl daudz interesanta.
5.kl. "Logu elementi, rīkjoslu pievienošana un noņemšana. Darbs ar visu dokumentu un tā daļām."

svētdiena, 2009. gada 22. novembris
Logu ideoloģija, logu elementi (no LIIS Datorzinību pamati):

Windows grafiskā interfeisa pamatā ir labi organizēta logu struktūra. Logs ir ierāmēts ekrāna apgabals, kurā ir redzama programma, dokuments vai paziņojums. Tas logs, kurā dotajā brīdī strādā, ir aktīvs, bet pārējie tajā brīdī ir pasīvi.
Rīkjoslu pievienošana un noņemšana.

Standarta gadījumā šī darbība veicama sekojoši - View => Toolbars => uzklikšķināt vajadzīgo (redzamās joslas parasti ir aktivizētas). Attēlā - šī darbība OpenOffice Writer.


Darbs ar visu dokumentu un tā daļām (apgūstamās darbības):

 • jauns dokuments - File => New;
 • atvērt dokumentu - File => Open (CTRL + O);
 • saglabāt ar jaunu nosaukumu - File => Save As; (atkārtoti - File => Save jeb CRTL + S);
 • atlasīšana - velkatlase, vārda un rindkopas atlasīšana, atlasīšana ar taustiņiem;
 • dublēšana un pārvietošana (dublēšana - atlasīt, PLP => Copy, kursors vajadzīgajā vietā, PLP => Paste);
 • meklēšana (Find) - Edit => Find (CTRL + F);
 • aizvietošana (Replace) - i=> Replace (CTRL + H).

7.kl. "Meklēšanas stratēģija un taktika internetā."

 Informācijas meklēšanas un izvērtēšanas prasmes kļuvušas īpaši aktuālas 21.gs.

Uzdevumi.lv par tēmu - skatīt materiālus!

Informācijas meklēšana (LIIS materiāli):

Laba vietne - "Ceļvedis informācijas meklēšanai Internetā"Kā zinātniski meklēt adatu siena kaudzē (materiāls pdf formātā)?

Citi informācijas avoti:
Uzdevumi:
 • Atvērt pārlūprogrammā meklētāju Google (Google.lv)!
 • Ievadīt meklēšanas logā savu vārdu un sākt informācijas meklēšanu, pēc tam apskatīt rezultātus!
 • Ievadīt meklēšanas logā savu uzvārdu un sākt informācijas meklēšanu, pēc tam apskatīt rezultātus!
 • Ievadīt meklēšanas logā savu vārdu un uzvārdu un atkārtot informācijas meklēšanu, pēc tam salīdzināt rezultātus ar iepriekšējiem!
 • Ievadīt meklēšanas logā savu vārdu un uzvārdu ievietojot pēdiņās ("Vārds Uzvārds") un atkārtot informācijas meklēšanu, pēc tam salīdzināt rezultātus ar iepriekšējiem!
 • Izmēģiniet darbībā meklētāju Bing (Bing.com), bet izmantojiet saistvārdus And, OR, NOT, NEAR vai + un - zīmes starp meklējamajiem vārdiem - piemēram, Auce + Vecauce, Cat near dog, Moon and Sun, u.tml.
 • Katalogā 1188.lv atrodiet informāciju par autobusu reisiem no Auces uz Rīgu! Vai ap pusdienlaiku ir kāds autobusu reiss uz Rīgu?
 • Katalogā zl.lv mēģiniet atrast informāciju par SIA TEHNIKA vai EK AUCE! Kādi ir rezultāti?
 • Kur un kā vēl var meklēt informāciju? Ierakstiet savās piezīmēs vēl 3 iespējas informācijas meklēšanai!

  10.kl. "Dokumenta lappuses iekārtojums. Simbolu, jaunu rindkopu, lappuses pārtraukumu, datuma un vēres lietošana."

  ceturtdiena, 2009. gada 19. novembris
  Noteikti jāņem vērā, ka uzsākot nopietna dokumenta sagatavošanu, vispirms jānoskaidro, kādas ir dokumenta lapas iestatnes - lappuses izmēri, piemales, orientācija un tās
  Dokumenta lappuses iekārtojums parādīts pievienotajā attēlā (LIIS, Datoriznību pamati par lappuses formatēšanu)
  Izvērstāks dokumenta lappuses makets - saite uz pdf dokumentu (2004.g. OO 1.1 Writer).

  Dažādās programmu versijās dokumenta lappuses iestatnes atrodamas šādi:
  • MS Word 2007: Page Layout => Margins => Custom Margins;
  • MS Word 2000 līdz 2003: File => Page Setup;
  • OpenOffice Writer: Format => Page => Page.
  Margins - dokumenta piemales saskaņā ar terminoloģiju.

  Sīkāk par lappuses iestatnēm var skatīt attiecīgajā materiālā 7.klasei. Šajā pašā prezentācija ir arī informācija par simbolu, jaunu rindkopu, lappuses pārtraukumu, datuma un vēres lietošanu.


  Lappuses pārtraukumu ievietošana
  • Insert => Break => Page Break vai Insert => Page Break vai CTRL + ENTER.
  Pāreja uz jaunu rindkopu - ENTER.

  Nestingrās atgriezes zīmes ievietošana (pāreja uz jaunu rindu) - SHIFT + ENTER.

  Galvenes pievienošana - Insert => Header.

  Kājenes pievienošana - Insert => Footer.

  Lappušu numuru pievienošana - Insert => Page Numbers.

  Vēres pievienošana - References => Insert Footnote (Footnote - lappuses apakšā, Endnote - dokumenta beigās!).

  Speciālo rakstzīmju ievietošana - Insert => Symbol => More Symbols (skat. attēlu):
  • nepieciešamības gadījumā maina fontus - Font;
  • Special Characters - biežāk lietotās speciālās rakstzīmes.

  Protams, izvērsts materiāls par šiem jautājumiem atrodams mācību grāmatās, kā arī ECDL mācību materiālos - par MS Word 2003 (64. - 69.lpp) un OpenOffice 2.xx Writer (65. - 71.lpp.).
  Savukārt, kā treiniņuzdevumu var izmantot šo materiālu doc formātā (lejuplādēt dokumentu), mēģinot izpildīt norādītās darbības. Instrukcijas (špikeri) darbību izpildei doti tekstā.

  7.kl. "Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība."

  svētdiena, 2009. gada 15. novembris
  Stundas mērķis - apgūt jēdzienus intelektuālais īpašums un personas
  datu aizsardzība.

  Uzdevumi darbam grupās!
  • Grupās uz darba lapām fiksēt zināmo par abiem jēdzieniem!
  • --- Kas ir intelektuālais īpašums?
  • --- Vai drīkst bez atļaujas izmantot citas personas  intelektuālo īpašumu?
  • --- Ko saprot ar personas datu aizsardzību?
  • --- Kādus datus paši bieži vien nepadomīgi publicējam Internetā (Draugiem,lv, facebook.com, u.tml.)?
  • --- Kādus  personas datus drīkst ievietot Internetā, kādus nedrīkst?
  • --- Kuri personas dati ir sensitīvi? Ko nozīmē sensitīvi dati?
  • --- Vai par citas personas datu izpaušanu draud atbildība?
  • Grupās izpētīt stundas konspektā pievienotos materiālus un apsriest tos, meklējot un pierakstot atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem (var veidot arī domu karti - ideju zirnekli)!
  • Uz grupu darba lapām uzrakstīt grupas dalībnieku uzvārdus!
  • Apspriest drupas darba rezultātus ar skolotāju!
  • Nodot darba lapas skolotājam!
  Noderīgi materiāli Internetā:
  Prezentācija par intelektuālo īpašumu (noteikti ieteicams apskatīt):  Video (padziļinātāks apskats interesentiem) par intelektuālo īpašumu:


  Uzmanieties no šādām personām un viņu darbībām!


  Lūk, kādus datus par aizsargājamiem uzskata aptaujātās personas (lasīt materiiālu)!  Uzdevumi praktiskajam darbam mājās:
  1. Iepazīties ar skolotāja norādītajiem materiāliem.
  2. Izveidot prezentāciju par intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzību, tajā iekļaujot sekojošas tēmas (Darbu ik pa laikam saglabāt!):
  • jēdziens par intelektuālo īpašumu;
  • autortiesības;
  • licences, to nozīme;
  • programmatūras veidi (komercprogrammatūra, bezmaksas, izplatāmprogrammatūra, testa programmatūra un atvērtā pirmkoda programmatūra);
  • jēdziens par personas datu aizsardzību (ko drīkst publicēt, ko nedrīkst, utml.);
  • datu drošība;
  • hakeri un kibernoziegumi;
  • uzbrukumi datoriem un datortīkliem Latvijā un pasaulē (pēdējo 2 nedēļu laikā).
  3. Sagatavoto prezentāciju papildināt ar dažām piemērotām ilustrācijām.
  4. Pēc darba pabeigšanas, prezentāciju parādīt skolotājam, pārrunājot, Tavuprāt, svarīgākos un arī nesaprotamākos jautājumus!

  -----

  5.kl. "Teksta apstrādes lietotnes darba vide."

  Ar teksta datorizētas apstrādes principiem un priekšrocībām var iepazīties 5.klases mācību grāmatas 9.stundas un 6.klases 3.stundas materiālos:
  MS Word 2007 vide:

  OpenOffice.org Writer vide:

  Google Docs vide:

  2.ieskaite 6.kl. "Tabulas, formulas un saraksti."

  otrdiena, 2009. gada 10. novembris
  Ieskaites izpildei, lejpielādēt uzdevuma sagatavi (šeit sagatave lejupielādei) un izpildīt uzdevumus, kuri doti skolotāja izsniegtajā paraugā!

  Ieskaite 7.klasei "Lappuses un rindkopas iestatnes, vēres un tabulēšana"

  svētdiena, 2009. gada 8. novembris
  Ieskaites darba izpildes secība:
  1. Lejuplādēt ieskaites teksta sagatavi - datne lejupielādei;
  2. Izpildīt  dotos uzdevumus;
  3. Darbu saglabāt uz darbvirsmas ar nosaukumu 2iesk_klase_uzvards (piem., 2iesk_7a2_Kastanis)

  Ieskaite 5.klasei par attēlu veidošanu

  Ieskaites darbs iekļauj dažādas darbības - kompozīcijas izmēra iestatīšanu, zīmēšanu, aizkrāsošanu, zīmējuma detaļu pagriešanu, apvēršanu, pārvietošanu, dublēšanu, caurspīdības lietošanu, savietošanu, u.c.

  Darba gala rezultāts var izskatīties šādi:

  Vēl daži materiāli par attēlu veidošanu:

  6.kl. "Vienkāršas tabulas veidošana, aizpildīšana."

  trešdiena, 2009. gada 4. novembris
  Tabulas - svarīgs dokumentu veidošanas elements, kuru var izmantot ļoti dažādām vajadzībām, piemēram, sarakstu veidošanai, datu uzskaitei, dokumenta noformēšanai, u.tml. 
  Tabulas svarīgākie elementi ir redzami attēlā:
  Darbības tabulu veidošanai:
  • novietot kursoru tabulas ievietošanas vietā;
  • izveidot nepieciešamā izmēra tabulu;
  • aizpildīt tabulu ar datiem;
  • noformēt tabulu.
  Tabulu "ātrā" veidošana:
  • novietot kursoru tabulas ievietošanas vietā;
  • Ievietošana (Insert) rīkjoslā atrast pogu Tabula (Table) un sagatavē atlasīt nepieciešamo rindu un kolonu skaitu, uz pēdējās atlasītās rūtiņas uzklikšķināt.
  Tabulu veidošana ar komandām:
  • MS Word 2007 (2010) - Ievietošana (Insert) => poga Tabula (Table) => Ievietot tabulu (Insert Table) => norādīt rindu (Row) un kolonu (Column) skaitu;
  • MS Word 2003 - Table => Insert Table => norādīt rindu (Row) un kolonu (Column) skaitu;
  • OpenOffice.org Writer - Table => Insert => Table.
  Insert Table dialoga logs

  MS Word OpenOffice.org Writer

  Tabulas "ātrā"veidošana demonstrācijā:   Tabulas ātrā veidošana demonstrācijā:
  ***

  Lai apskatītu demonstrāciju pilnekrāna režīmā, izpildiet peles dubultklikšķi uz demo loga (Kvalitāte ir zema)!

  Tabulas veidošanas ar komandām MS Word videodemonstrācijā:

  Tabulas veidošanas ar komandām OpenOffice.org Writer videodemonstrācijā:

  Noderīgi materiāli par tabulu veidošanu:
  Uzdevums - izveidot doto tabulu!

  10.kl."Datorizētas teksta apstrādes pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi."

  otrdiena, 2009. gada 3. novembris
  Ievadam neliela prezentācija par teksta apstrādes proncipiem un teksta redaktoriem:
  Uzdevumi un jautājumi:
  1. Padomājiet, kādas funkcijas jānodrošina labai teksta apstrādes programmai!
  2. Kādas ir teksta datorizētas sagatavošanas priekšrocības? Pozitīvais?
  3. Vai dokumentu sagatavošanai ar datoru piemīt kādi trūkumi? Kādi?
  4. Vai tekstu var saspiest? Cik lielā mērā?
  5. Kāda tipa dokumenti uz diska aizņem mazāk vietas?
  Darbs grupās "Teksta apstrādes priekšrocības un trūkumi"
   Uzdevumi:
  • izveidot 5 grupas;
  • darbam grupās atvērt  dokumenta sagatavi;
  • aizpildīt savai grupai paredzēto tabulu; 
  • apskatīt darba koprezultātus!
  Veiksmīgu darbošanos! 
  -----

  10.kl. Ieskaite "Teorija - 2"

  Uzdevumi ieskaites darbu izpildei (vērtētas tiks arī šeit minētās darbības):
  1. Lejuplādēt ieskaites variantu saskaņā ar skolotāja dotajiem norādījumiem (1.variants vai 2.variants; doc)
  2. Dokumentā dotajā tabulā ievadīt savas atbildes, risinājumus, paskaidrojumus un ievietot nepieciešamos attēlus! Ekrānkopijas var iegūt ar taustiņu Print Screen un apstrādāt kaut vai MS Paint!
  3. Sagatavoto dokumentu nosūtīt uz e-pastu informat.avsk@gmail.com!
  Var darīt arī sekojoši:
  • atvērt savu Gmail kontu;
  • doties uz Dokumenti un sākt jaunu dokumentu;
  • nokopēt tabulu no lejpulādētā dokumenta un Google dokumentu;
  • izpildīt dotos uzdevumus;
  • nodot dokumentu koplietošanai uz e-pastu informat.avsk@gmail.com!

  7.kl. "Tabulēšanas pielietojums dokumenta noformēšanā."

  svētdiena, 2009. gada 1. novembris
  Dažādas tabulēšanas iespējas dokumentos jālieto diezgan bieži. Vispopulārākais tabulācijas paņēmiens ir ar taustiņa TAB palīdzību, tomēr visos gadījumos tas nav derīgs. Ieteicams prast lietot tabulēšnas paņēmienus arī ar komandām un mēroglineāla palīdzību, mainīt tabulēšanas opcijas.
  Tabulāciju izmanto teksta kursora pārvietošanai rindiņā uz priekšu noteiktā attālumā. Pareizs tabulācijas lietojums atvieglo dokumenta noformēšanu un teksta ievadi. Dažkārt teksts jāizkārto kolonnās, jācentrē vai jāizkārto kolonnā pie kreisās vai pie labās malas un tad bez tabulācijas neiztikt.

  Daži noderīgi materiāli Internetā:
  Tabulēšana ar komandām MS Word 2003
  Darbības:
  • izveidot sarakstu, objektus rindā atdalot ar TAB, rindas beigās ENTER;
  • atlasīt izveidoto sarakstu;
  • Format => Tabs (MS Word 2007 - komanda Tabs jāpievieno ātrās piekļuves rīkjoslai Quick Access Toolbar un tad to var ērti lietot);
  • iestatīt tabulācijas pozīciju;
  • izvēlēties tabulatora izlīdzinājuma veidu Alignment;
  • izvēlēties tabulēšanas līniju Leader;
  • nospiest pogu Set un pēc tam pogu Ok.

  OpenOffice Writer komandas Paragraph dialoga loga lapiņā Tabs ir iespējams izpildīt tabulācijas pamatdarbības, pamatelementu skaidrojumi doti sekojošajā attēlā:


  Tabulēšanas darbības ar lineāla palīdzību

  Videodemonstrācija (G.Narvaišs):


  Uzdevumi:
  • mēģiniet izveidot nākošajos attēlos parādītos paraugus;
  • izpildiet pievienotajās prezentācijās dotos uzdevumus;
  • izpildītos uzdevumus atsūtiet uz e-pastu informat.avsk@gmail.com (iespējams mopelnīt prēmijas punktus ieskaitei)!

  Piemēri tabulācijai:

  11.klasei BEP ieskaites labošanas darbs

  ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobris
  Atvērt dokumentu uzejot uz saites. Atbildes var sūtīt uz adresi Janis.Sarcevics@gmail.com

  6.kl. Vingrinājumi darbam ar formulām un sarakstiem

  trešdiena, 2009. gada 21. oktobris
  Uzdevumi:
  1. Lejuplādēt sagatavi darbam ar formulām (doc sagatave) un izpildīt uzdevumu saskaņā ar skolotāja izsniegto paraugu V2_07!
  2. Lejuplādēt sagatavi darbam ar numurētiem un aizzī,ētiem sarakstiem (doc sagatave) un izpildīt uzdevumu saskaņā ar skolotāja izsniegto paraugu Zeme!

  "Darbības ar dokumentu."

  otrdiena, 2009. gada 20. oktobris
  Darbības ar dokumentu: izveidošana, saglabāšana, aizvēršana, atvēršana, lappuses parametru iestatīšana, priekšskatīšana un izdrukāšana.

  Šeit daži noderīgi špikeri:

  5.kl. " Priekšstats par datu organizāciju atmiņas ierīcēs.Zīmējuma veidošana, saglabāšana un atvēršana."

  svētdiena, 2009. gada 18. oktobris
  Priekšstats par datu organizāciju atmiņas ierīcēs.
  Daži apgūstamie jēdzieni:

  • mapes un datnes;
  • datnes nosaukums;
  • datnes tips (datnes paplašinājums) - bmp, jpg, gif, png, tiff;
  • svarīgākie datnes parametri.
  Zīmējuma veidošana, saglabāšana un atvēršana.
  Atvēršana:
  • atvēršana - File => Open (Ctrl + O);
  • atrast atveramo datni, atlasīt un apstiprināt.
  Saglabāšana:
  • saglabāšana ar jaunu vārdu - File => Save As;
  • atkārtota saglabāšana - File => Save (Ctrl + S).;
  • ievadīt datnes nosaukumu (vēlams bez mīkstinājuma un agrumzīmēm);
  • izvēlēties piemērotāko datnes tipu (skat.attēlā):

  Zīmējumu veidošana (demonstrējums darbam ar zīmuli).
  • kompozīcijas izmērs - Image => Attributes;
  • zīmējuma daļu apvēršana un pagriešana - atlasīt, tad Image => Flip/Rotate => varianta izvēle...;
  • zīmējuma daļu stiepšana un šķibšana - atlasīt, tad Image => Stretch/Skew => varianta izvēle...;
  • attēla notīrīšana - Image => Clear Image vai atlasīt, tad Delete.
  Kompozīcijas izmēra uzstādīšana animācijā (Uzklikšķiniet uz attēla, lai noskatītos animāciju!):


  Simetriska attēla veidošanas demonstrējums animācijā (Uzklikšķiniet uz attēla, lai noskatītos animāciju!):

  Dublējot atlasītos fragmentus, jātur piespiests taustiņš CTRL!

  Vakarskola 2.ieskaite

  trešdiena, 2009. gada 14. oktobris

  6.kl. "Vienkāršu formulu veidošana. Speciālo rakstzīmju un lappuses pārtraukuma ievietošana un dzēšana."

  otrdiena, 2009. gada 13. oktobris

  Vienkāršu formulu veidošana

  Teorētiskais materiāls stundai atrodams šeit - adrese apskatei!

  Youtube video par formulu (vienādojumu) rakstīšanu MS Word 2010 - http://youtu.be/SRGaW3maK38!


  Attēlā - špikeris no materiāla par formulu veidošanu:


  Speciālo rakstzīmju ievietošana (Insert => Symbol):


  Lappuses pārtraukuma ievietošana un dzēšana.

  Darbības pārtraukuma ievietošanai:

  • novietot kursosru vajadzīgajā vietā:
  • Insert => Break => Page Break vai CTRL + ENTER.
  Darbības pārtraukuma dzēšanai:
  • ieslēgt nedrukājamo rakstzīmju izspīdināšanas režīmu (poga ar Pi attēlu);
  • atlasīt lappuses pārtraukumu vai novietot kursoru pirms tā;
  • nospiest taustiņu DELETE.

  10.kl. "Darbības ar mapēm un datnēm. Datņu arhīvu veidošana."

  Darbības ar mapēm un datnēm:
  (Windows - My Computer, Windows Explorer, Total Comander, u.c., Linux - Dolphin, Konqueror, u.c.)
  • atlasīšana;
  • mapes pārsaukšana;
  • dublēšana un pārvietošana;
  • darbs ar atkritni (apskate, restaurēšana) - 6.kl. materiāls (pdf);
  • pēdējo lietoto dokumentu apskate;
  • attēlu, mūzikas un video datņu ātra apskate;
  • mapju un datņu apskates skatu maiņa (Windows Explorer => View - attēlā);
  • informācijas apskate (View => i);
  • informācijas meklēšana datorā: WExplorer => Search vai Start => Search.
  Uzdevumi:
  1. Iepazīties ar LIIS materiālu par darbu ar datnēm un mapēm - saite apskatei!
  2. Skatīt prezentācijas - prezent_1; prezent_2 vai ielādēt Power Point prezentāciju!
  3. Izpētīt skatu pārslēgšanu un dažādu skatu iespējas datņu pārlūkprogrammā!
  4. Izpētīt informācijas apskates un datņu (mapju) kārtošanas iespējas Details skatā.
  5. Apgūt datņu un mapju meklēšanu ar komanadas search palīdzību.
  Windows Explorer Details skatā:  Konqueror (Linux) Details skats:


  Datņu arhīvu veidošana
  (datu saspiešana un atspiešana) - LIIS materiālsun WinZip apskats.

  Uzdevumi:
  1. Internetā atrast un izpētīt informāciju par 2 - 4 bezmaksas datņu saspiešanas programmām.
  2. Pārbaudīt, vai darba datorā ir instalēta kāda saspiešanas programma.
  3. Apgūt ātrās datu saspišanas komandas lietošanu.
  4. Apgūt vismaz 1 datu atspiešanas paņēmienu.
  5. Pārbaudīt vai datņu atspiešanā var izmantot izvilkšanas paņēmienu, pieturot taustiņu CTRL.
  6. Pārbaudīt, vai arhīvu var papildināt, izmantojot datņu ievilkšanas paņēmienu.

  11.kl. "Attēla veidošana un darbības ar attēlu vai tā daļām."

  pirmdiena, 2009. gada 12. oktobris
  Šīs un nākošajās tēmās paredzēto darbību apguvei var ieteikt sekojošas bez maksas izmantojamas programmas:
  1. HeliosPaint (zīmēšanai) - vietne;
  2. Smooth Draw - lejupielāde;
  3. ArtRage - vietne;
  4. RGS Avance Pain - lejupielāde;
  5. Paint.net (vajag .net) - vietne;
  6. PhotoFiltre - lejupielāde;
  7. PhotoPos Lite - lejupielāde;
  8. RealWorld Paint.COM - programmas vietne;
  9. Artweaver - vietne;
  10. Gimp - vietne;
  11. The GimpShop - vietne;
  12. PaintStar - vietne;
  13. Pixia - vietne;
  14. Photobie- vietne;
  15. DrawPlus SE (free) - vietne;
  16. PhotoPlus SE (free) - vietne;
  17. MyPaint - vietne;
  18. Inkscape (vektorgrafika)- vietne;
  19. OpenOffice.org Draw (vektorgrafika) - vietne;
  20. Google SketchUp - vietne lejupielādei;
  21. 3D Canvas - vietne;
  22. Raksts par dažām programmām - vietne.
  Protams, šobrīd var izmantot veselu virkni tiešsaistes programiņu, kuras var atrast šajā pašā lapā pie rīkiem - Paint Go, Sumo Paint; Pixlr, Photoshop online, u.c.

  Ko būtu jāiemācās?
  • Veidot attēlus ar dažādu instrumentu palīdzību, mainot to parametrus;
  • darboties ar krāsām, to blīvumu;
  • darboties ar caurspīdību, ēnojumiem;
  • atlasīt dažādas formas attēla fragmentus;
  • atlasīt attēla daļas saskaņā ar izvēlēto krāsu;
  • lietot "laso" atlasīšanas rīku;
  • dublēt un pārvietot attēla daļas, t.sk. uz dažādiem slāņiem;
  • izpildīt vienkāršas darbības ar slāņiem.
  No tiešsaistes programmām šo darbību apguvei vispiemērotākā programma ir Sumo Paint - šeit vietne darbam.

  Statistika