11.kl. "Bezzudumu saspiešanas un zudumradošās saspiešanas grafiskie formāti."

trešdiena, 2009. gada 30. septembris
Mācību grāmatas, kā arī gatavu mācību materiālu 11.klašu skolniekiem pagaidām diemžēl nav, tādēļ ir jāizmanto Internetā atrodamie resursi. Kā atrast informāciju par šo tēmu?
 1. Protams, neaizmirsīsim termini.lv!
 2. Var izmantot projektā Latvija@Pasaule sagatavoto materiālu pdf formātā "Ciparu multivides pamati"
 3. MS Windowshelp par attēlu datņu (failu) tiepiem - saite uz vietni;
 4. Par attēlu formātiem raksta arī gudrinieks.lv - raksts ir šeit.
 5. Meklēt informāciju par populārākajiem grafiskajiem formātiem - raw, bmp, jpg, gif, png, tiff, swf, svg, cdr, psd, wmf, pcx, ...
 6. Par fotogrāfiju un attēlu apstrādi ieteicams palasīt Internet vietni "Fotogrāfija un apstrāde".
 7. Par RAW attēlu formātu un ciparkameru matricām var palasīt Datuve.lv (raksts).
Par dažiem lietotākajiem attēlu formātiem:
 • raw - ir nesaspiests, nav lietoti efekti, aizņem mazāk vietas kā standarta tipa attēli, ātrāk saglabājas, bet tam nav vienota standarta;
 • bmp - bitkaršu atttēls, uztur RGB krāsas, var mainīt krāsu dziļumu;
 • jpg - saglabā ar zudumiem (skat. attēlā - Quality);
 • gif - tikai 256 krāsas, uztur caurspīdīgumu, var iekļaut animāciju;
 • png - 24 bitu krāsas, uztur caurspīdīgumu;
 • WebP -  Google izstrādāts attēlu standarts, 26% mazāks fails par png, 25 - 34% mazāks fails par jpg attēla faila izmēru. (WebP is a new image format that provides lossless and lossy compression for images on the web. WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller in size compared to JPEG images at equivalent SSIM index. WebP supports lossless transparency (also known as alpha channel) with just 22% additional bytes.)
 • tiff - uztur CMYK, RGB, Indexed Colour, LAB un Grayscale ar alpha kanālu un Bitmap bez alpha kanāla tonalitātes režīmu, var izmantot kompresiju (piem., LZW, jpeg vai zip).
Uzdevumi (5 balles ieskaitei):
 1. Izmantojot materiālā iekļautās saites (var lietot arī meklētājus) uz dažādiem materiāliem, atrodiet un izlasiet informāciju par populārākajiem attēlu formātiem.
 2. Izmantojot meklētājus, atrodiet kādu krāsām bagātu dabas foto un saglabājiet to dažādos attēlu formātos (bmp, gif, png, jpg, tiff, raw, swf un svg, u.tml.)! Apskatot saglabātos attēlus, novērtējiet to kvalitātes aatšķirības! Rezultātus apkoppot tabulā!
 3. Vienu un to pašu jpg formāta attēlu saglabājiet (piem., no Gimp), mainot saspiešanas pakāpi uz  100%, 90%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, 50%! Saglabājiets attēlus ar nosaukums_100, nosaukums_90,  nosaukums_80, u.tml. un salīdziniet to kvalitāti! Pie kādas saspiešanas pakāpes parādās nopietni kvalitātes zudumi? Salīdziniet šo jpg attēlu datņu izmērus! Vai tie atšķiras un kā? Rezultātus apkoppot tabulā!
 4. Saglabājiet vienu un to pašu fotoattēlu gif, png, jpg un tiff  formātos un pēc tam salīdziniet attēlu datnes izmēru uz diska (var izmantot, piem., programmu  PhotoFiltre vai Gimp)!  Kurā gadījumā datnes izmērs ir mazāks? Rezultātus apkoppot tabulā!
 5. Kādos gadījumos var būt izdevīgi saglabāt attēlus, saspiežot ar kvalitātes zudumiem?
 6. Visus savus rezultātus apkopot vienā ziņojumā (teksta vai prezentācijā, piem., Google Docs) un saglabājiet uz DropBox savas klases apakšmapē Saspiestie_faili ar nosaukumu sasp_uzvards vai  nosūtiet skolotājam (Aucē uz epastu - informat.avsk@gmail.com)! Iesniegtie darbi tiks ņemti vērā ieskaitē!
---

10.kl. "Datora parametri"

otrdiena, 2009. gada 29. septembris
Tēma "Datora parametri: tastatūras valoda, pamatinformācija par datoru, instalētā programmatūra, darbvirsmas noformējums."
Tēmas apguvei var izmantot sekojošus materiālus:
 1. ECDL 2 moduļa grāmatu OS Windows (atvērt)
 2. ECDL 2 moduļa grāmatu OS Ubuntu Linux (atvērt)
Ieskatam un darbam stundā neliela prezentācija:

10.kl. "Datora un perifērijas ierīču pareiza ieslēgšana un izslēgšana. Grafiskā lietotāja saskarne: darbvirsma, ikonas, logi un darbības ar tiem."

Datora un perifērijas ierīču pareiza ieslēgšana un izslēgšana - diemžēl daudzos mācību līdzekļos šī procedūra tiek izklāstīta nekorekti (lai neteiktu, ka nepareizi - saite uz videodemonstrāciju). Kas jāievēro datora ieslēgšanas un izslēgšanas procesos (portatīvie datori ir "cits stāsts")?
 1. Lietotājam būtu jāredz operētājsistēmas paziņojumus, tās palaišanas laikā.
 2. Jāpatur prātā, ka CRT monitoros, printeros, u.c. iekārtās mēdz būt transformatori, dažādi sprieguma pārveidotāji - rezultāts ir pamatīgas sprieguma un līdz ar to eletromagnētiskā lauka izmaiņas, kas, savukārt, var radīt dažādus traucējumus.
Secinājumi:
 1. Datora ieteicamākā ieslēgšanas secība - vispirms jāieslēdz monitors (tam jāiesilst), tad citas darba sākumā nepieciešamās ārējās ierīces, pēc tam - sistēmbloks (startējot operētājsistēmai, redzēsim tās paziņojumus un tiks arī pārbaudīta ārējo ierīču gatavība darbam, utt.).
 2. Jāatceras, ka datorsistēmas komponetu izslēgšanas secība ir pretēja izslēgšanas secībai - vispirms jādod beidzēšanas komanda (Turn Off Computer), pēc tam izslēdz sistēmbloku, tad monitoru u.c iekārtas.
LIIS materiāls - šeit saite.

Grafiskā lietotāja saskarne: darbvirsma, ikonas, logi un darbības ar tiem.

Grafiskā lietotāja saskarne - bieži lieto saīsinājumu GUI (Graphical User Interface). Tā ir lietotāja saskarne ar dažādu grafisko elementu pielietojumu - izmanto darbvirsmu, logus un ikonas.

GUI evolūcija klipā - skatīt klipu!


Pašu pirmo GUI 1973.g. radīja XEROX PARC datoram XEROX Alto (attēlā). Vēlāk jau attīstījās arī citas grafiskās lietotāja saskarnes (DOS GUI; piemērs - 1; piemērs-2 - Apple Lisa; piemērs - 3; datoru vēstures tabula;Windows 1; Winows 7; vēl daži piemēri)

LIIS materiāls par logu ideoloģiju un darbībām ar logiem -saite.

11.kl. "Krāsu modeļi un raksturlielumi."

pirmdiena, 2009. gada 28. septembris

 Liela daļa datorlietotāju ir redzējuši burtu savienojumu RGB, runājot par datoru monitoriem, kur šis burtu savienojums nozīmē sarkanu, zaļu un zilu krāsu (Red, Green un Blue). Tie, kuri ir kaut nedaudz programmējuši, zina, ka katrai komponentei var mainīt vērtības no 0 līdz 255, kur 0 atbilst vismazākā krāsas intensitāte. Daudzi lietotāji prot mainīt monitora izšķirtspēju un attēlojamo krāsu daudzumu (skat. attēlu)... Vai ar šīm zināšanām ir pietiekami, lai pienācīgā līmenī darbotos ar attēliem? Laikam jau nē, jo poligrāfijā lieto CMYK krāsu modeli, daudzas grafiskās programmas izmanto HSB krāsu modeli - ar ko tie atšķiras no RGB krāsu modeļa, kādas ir katra modeļa priekšrocības un kādi ir trūkumi? Šī nodarbība ir paredzēta, lai iepazītos ar krāsu modeļiem, to raksturīgākajām iezīmēm un raksturlielumiem.
D.: Krāsu modelis (Color model) - "Krāsu attēlošanas metode datorizdevniecībā un grafikas mākslā. Šajās nozarēs krāsas noteikšanai bieži izmanto pustoņu saskaņošanas sistēmu. Datorgrafikā krāsas var aprakstīt, izmantojot kādu no krāsu modeļiem, piemēram, CMYK krāsu modeli, HSB krāsu modeli vai RGB krāsu modeli." (www.termini.lv)

Krāsu raksturlielumi:
 • spilgtums (Brightness);
 • kontrasts (Contrast);
 • krāsas tonis (Hue);
 • piesātinājums (Saturation), piesātinātāka -  intensīvāka;
 • krāsu balanss (Color balance);
 • caurspīdīgums (Transparency);
 • necaurredzamība (Opacity).


Lieto sekojošus krāsu modeļus:
 • RGB -  Red, Green, Blue (katrai krāsai intensitāte 0 - 255);
 • CMYK - Cayn, Magenta, Yellow, Key - black;
 • LAB:  L => Lightness, A ir sarkanais <=> zaļais, B ir dzeltenais <=> zilais;
 • HSV -  Hue, Saturation, Value;
 • HSL - Hue, Saturation, Lightness;
 • NCS -  Natural Color System.
Krāsu modeļi attēlos un video:

RGB krāsu modelis
(Red, Green, Blue)

CMYK krāsu modelis
(Cayn, Magenta, Yellow, Key - black)
 
Youtube video par krāsu modeļiem Photoshop (Lv) - saite.Youtube video par RGB un CMYK krāsu modeļu atšķirībām (En) - saite.Citi krāsu modeļi (saite Wikipedia; cits materiāls):


Youtube video par krāsu modeļiem (En, saite):


 Krāsu modeļi attēlu redaktorā Gimp:
 
Kur iegūt informāciju?
 1. Informācijas meklētājos, meklējot informāciju par krāsu modeļiem, krāsām, krāsu teoriju.
 2. Uzdevumi.lv par krāsu modeļiem - lasīt materiālu
 3. Gimp krāsas LU materiālos profesionālajai izglītībai - atvērt un lasīt.
 4. Devini.com materiāls par krāsu teoriju - lasīt (lv).
 5. Par krāsu modeļiem daudz noderīgas informācijas ir prezentācijā par datorgrafiku - saite.
 6. Par grafikas rokasgrāmatu (pdf) - saite.
 7. Padomi publikācijas sagatvošanai drukāšanai tipogrāfijā (MS) - saite.
 8. Tehniskās prasības failiem (tipogrāfijā VEITERS) - saite.
 9. Color models and Graphics Displays (ppt) - saite.
 10. Raksti par krāsu teoriju (labs materiāls, En) - saite.
 11. Populārākie krāsu modeļi (apskatiet kaut vai attēlus) - saite.
 12. The Science of Color (ppt) - saite.
 13. Rastra grafika un displeji (ppt) - saite.
 14. Color & Color Managament (ppt) - saite.
 15. Color Theory (ppt) - saite.
 16. The Color Wheel (ppt) - saite.
Vēl dažas noderīgas vietnes par krāsām un krāsu teoriju:

Html krāsu kodu tabulas:

                     Domu karte par krāsu ietekmi (saite):


               Youtube video par krāsu apli un krāsu sajaukšanu (En) - saite.


Uzdevumi patstāvīgajam pētnieciskajam darbam (rezultātus saglabāt savā Dropbox mapē)
* Ieteicamākie tiešsaistes servisi - Sumo Paint un Imagebot, bet no programmām - Gimp, Paint.net un PhotoFiltre. Pēc kārtējā uzdevuma izpildes rezultātus ieteicams saglabāt vai nodublēt uz teksta lietotni (Word, Google dokumenti) un pievienot pie attēliem savus komentārus. Rezultātus vislabāk apkopot tabulās.
 1. Tiešsaistes programmā Sumo Paint izveidojiet vairākus krāsu apļus ar krāsām, kuri atbilst dažādiem krāsu modeļiem un ir daļēji caurspīdīgi.
 2. Savietojiet krāsainos apļus tā, lai tie pārklātos 
 3. Kādas krāsas iegūst pārklājumus zonās dažādu krašu modeļu gadījumā?
 4. Pamēģiniet dažādu krāsu apļus izvietot dažādos slāņos (Layer) un klāt tos citu pāri citam. Kādas ir pārklājumu zonas šajā gadījumā? (Katru apli veidojiet savā slānī: Layer => Add Layer.).
 5. Pamēģiniet nomainīt displeja attēlojamo krāsu daudzumu (piem., samazinot) un tad atkārtojiet eksperimentus. Vai pārklājumos iegūtās krāsas ir tikpat spilgtas vai ir izmaiņas?
 6. Kādus attēlu formātus (attēlu datnes tips) jāizmanto saglabāšanai, lai krāsas tiktu saglabātas pilnā apjomā (jpg, gif, png, tiff vai kāds cits...)? Lai to pārbaudītu, izveidotos attēlus saglabājiet norādītajos attēlu formātus un pēc tam attēlus salīdziniet, tos apskatot no jauna!
***  Protams, ka 1 nodarbībā nevar paspēt un izpētīt visu, tādēļ ieteicams papildināt savas zināšanas, izmantojot pievienotās norādes uz dažādiem interneta resursiem, kā arī pašiem pameklēt informāciju.

  5.kl. "Tastatūras taustiņu izvietojums, to nozīme un funkcijas. Darbs ar tastatūru."

  Darbojoties ar datoru, svarīgi jau pašā sākumā apgūt raitu darbu ar tastatūru. Tālāk dotas dažas Internet vietņu adreses informācijas ieguvei par tastatūrām un darbu ar tām, kā arī vairākas vietnes un programmas treniņiem darbā ar tastatūru.

  http://res2.windows.microsoft.com/resbox/lv/windows%207/main/d814bdd5-a33e-42f7-8417-7058a7df0440_0.jpg

  http://segewoldiana.sigulda.lv/sig/bildes/tastatura.gif

  Dažas ieteicamas vietnes:
  1. LIIS materiāls par tastatūra lietošanu - saite;
  2. Uzdevumi.lv materiāls  - saite;
  3. Par tastatūrām - saite;
  4. No Wikipedia par tastatūrām - saite;
  5. Prezentācija no Slideshare - saite atvēršanai.
  Treniņiem darbā ar tastatūru:
  • pareizs pirkstu novietojums - adrese;
  https://sites.google.com/site/fizikasportals/_/rsrc/1358520654862/home/informatika/datora-lietosana/2-5-klaviatura/05_Finger-placement.jpg?height=300&width=400
  Veiksmīgu darbošanos!

  ***

   7.kl. "Darbs ar vairākiem eksistējošiem dokumentiem."

   svētdiena, 2009. gada 27. septembris
   Šī temata ietvaros ir jāpgūst vairākas visai nozīmīgas darbības - vairāku dokumentu atvēršana un saglabāšana, dokumenta fragmentu dublēšana un pārvietošana no viena dokumenta uz otru, eksistējoša dokumenta ievietošana jau atvērtajā (aktīvajā) dokumentā, pārvietošanās starp atvērtiem dokumentiem.

   Daži noderīgi ieteikumi uzdevumu izpildei:
   • dokumentu atvēršana - File => Open ( CTRL + O);
   • vairāku dokumentu sinhrona (vienlaicīga) atvēršana - pieturot nospiestu taustiņu CTRL, Open logā atlasīt atveramos dokumentus, bet pēc tam uzklikšķināt uz pogas Open;
   • dokumentu saglabāšana ar jaunu vārdu - File => Save As;
   • dokumentu atkārtota saglabāšana - File => Save ( CTRL + S);
   • dokumentu aizvēršana - File => Close;
   • dokumenta fragmentu dublēšana - atlasīt => PLP uz atlasītā =>Copy (Dublēt vai CTRL + C) => PLP fragmenta ievietošanas vietā => Paste (Ielīmēt vai CTRL + V);
   • eksistējoša dokumenta ievietošana atvērtajā dokumentā - ieklikšķināt kursoru ievietošanas vietā => Insert => File;
   • attēla ievietošana kursora atrašānās vietā - Insert => Picture => From File vai ClipArt;
   • dažreiz fragmentus var dublēt ar pārvilkšanas paņēminenu - logus novietot blakus, tad atlasīt vajadzīgo fragmentu un vilkt uz otru logu, pieturot nospiestu taustiņu CTRL.

   Statistika