Grafisko attēlu apstrādes lietotnes iespējas.

svētdiena, 2012. gada 14. oktobris
Mērķis  - apgūt darbības ar attēlu fragmentiem

Uzdevumi:
 • apgūt dažādu rīku lietošanu zīmējumu veidošanai (atkārtot un nostiprināt);
 • apgūt zīmējumu fragmentu atlases veidus (taisnstūra un brīvas formas apgabalu atlase, atlasīt visu, caurspīdīgās atlases iespējas);
 • apgūt zīmējuma frgamentu dublēšanu un pārvietošanu (ar peles palīdzību; ar komandām);
 • apgūt atlasīto zīmējuma daļu rotāciju (pagriešanu ap asi);
 • apgūt atlasīto zīmējuma daļu izmēru maiņu;
 • iemācīties veidot zīmējumus no atsevišķiem blokiem (zīmējuma būvniecība);
 • saglabāt nepieciešamo.
Kā tad to visu var pagūt? Hm, laika tiešām nav daudz, bet tā nevajag nemaz tik daudz, lai iemācītos uzbūvēt kaut ko šādu!

Jāķeras pie darba uzdevumos norādītajā secībā un viss izdosies! Tālāk dotie ieteikumi (instrukcijas) ir paredzētas darbam ar Windows 7 programmu Molberts! Ja lieto Windows XP, Windows Vista vai Linux, tad var izmantot tiešsaistes servisu iPaint!

Zīmējuma daļu atlase

Zīmējuma fragmentu dublēšana un pārvietošana (skat. arī attēlu):
 • atlasīt;
 • aktivizēt caurspīdības režīmu (Select => Transparent Selection);
 • novietot peles kursoru uz  atlasītās zīmējuma daļas;
 • pieturot taustiņu CTRL, aizvilkt atlasīto zīmējuma daļu uz vajadzīgo vietu (dažreiz izdevīgi lietot taustiņu Shift).

Zīmējuma daļu rotācija (pagriešana ap asi)
 • Atlasīt
 • Lietot rotācijas komandas (Paeksperimentē, lai saprastu, kā tās darbojas.)!
Zīmējuma daļu izmēru maiņa (skat. attēlu)
 • Atlasīt
 • Lietot pogu izmēru maiņai (Resize)
 • Iestatīt nepieciešamās vērtības.
*! Izmērus var mainīt, velkot aiz turiem (iezīmēm) un pieturot taustiņu Shift vai Ctrl! Šādā veidā attēls saglabā proprcijas un nekropļojas! Paņēmiens īpaši ieteicams, ja maina fotoattēlu izmērus!


Zīmējumu veidošana no blokiem (būvniecība)
 • Lego vai puzzles taču protat lietot?
 • Aktivizēt  caurspīdības režīmu (Select => Transparent Selection)
 • Zīmēt vai dublēt vajadzīgos blokus,  novietojot tos brīvās vietās, lai netraucē!
 • Atlasīt vajadzīgs blokus, vilkt uz būvniecības vietu un novietot savā vietā!
 • Tā turpināt, kamēr bilde gatava!
 • Izdevās? Nu tad - apsveicu!
Tiešsaistes servisa iPaint darba logs (saite atvēršanai - iPaint):


 Veiksmīgu darbošanos!

Statistika