Attēlu saglabāšanas formāti un eksportēšanas iespējas. Attēlu sagatavošana ievietošanai tīmekļa lappusē.

ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris
Daudzas attēlu rediģēšanas un pārlūkošanas programmas nodrošina saglabāšanu dažādos attēlu formātos, parasti arī tīmekļa (HTML) lapās izmantotajos formātos jpg, gif, png, kā arī citos. Virkne attēlu pārlūku nodrošina attēlu automātisku konvertēšanu starp dažādiem attēlu formātiem. Var minēt tādas programmas kā FastStone Image Viewer, IrfanView, Picasa, u.c. Pie grafiskajiem redaktoriem ar plašām saglabāšanas iespējām dažādos formātos var minēt - Gimp, PhotoFiltre, Paint.Net, ArtWeaver, u.c.

Daži noderīgi materiāli par šo tēmu:

Ko derētu iemācīties?
 • Saglabāt attēlus dažādos formātos (Save As).
 • Saglabāt attēlus tīmeklim piemērotos formātos gif, jpg un png, variējot attēla saspiešanas pakāpi un saglabājot optimālu tā kvalitāti.
 • Mainīt attēlu izmērus - samazināt vai palielināt.
 • Eksportēt attēlus nepieciešamajā formātā (Export As).
 • Automātiski konvertēt attēlus uz citiem formātiem, mainot to opcijas (Batch Convert).
Attēlu saglabāšana programmā Gimp:Attēlu konvertēšana FastStone Image Viewer:


Konvertēšanas iestatījumi FastStone Image Viewer:


 Ieteicamākās programmasLaba lappusīte par fotogrāfiju - lasīt šeit!
Grafisko programmu apskats (19gab.) - adrese lasīšanai!
Cits 10 online grafisko programmu apskats - adrese lasīšanai!

Lasiet, mēģiniet un galu galā apgūsiet daudz ko noderīgu! Pīpējot var tikai plaušas sabojāt!
---------------------------------------------------------------------------------------------

12.kl. "Procedūras un funkcijas programmās"

trešdiena, 2010. gada 1. decembris
Bieži apjomīgu uzdevumu sekmīgai izpildei, jo jāsadala vairākos apakšuzudevumos, kurus var veikt dažādi izpildītāji. Tieši tā dara celtniecībā - ēkas karkasu būvē viens apakšizpildītājs, telpu apdari cits, elektroninstalācijas darbus vēl cits, ar santehniku nodarbojas atkal cits un galarezultāts ir visu paveikto darbu tāda kā kopsumma. Šo pašu principu ļoti sekmīgi izmanto arī programmēšanā - liela apjoma programmas veido no sīkām programmām, kuras sauc par apakšprogrammām, procedūrām, funkcijām.
Šeit - sīkāk par procedūrām un funkcijām Visual Basic!Piemērs funkciju pielietošanai:

Private Sub Form_activate()
    For j = 1 To 250000
        x = hor(300, j)
        y = 350 + vert(300, j)
        PSet (x, y)
        pause 1000
    Next j
End Sub

Function hor(A, i) ’ funkcija x koordinātes ģenerēšanai
    hor = A * Rnd * Cos(i / 57)
End Function

Function vert(A, i) ’ funkcija y koordinātes ģenerēšanai
    vert = A * Rnd * Sin(i / 57)
End Function
Sub pause(k) ‘ procedūra pauzes veidošanai
  For n = 1 To k: Next n
End Sub

Procedūru pielietojuma piemērs:

Sub Apli(r,n,x,y,rk,gk,bk)
  For i=1 to n
    R=r+10
    Circle(x,y),R
  Next i
End sub

Private sub form_activate()
   Apli(25,10,300,300)
   Rezgis 10, 10, 400,400
End sub

Sub Rezgis(s,n,x,y)
   Print s,n
   For i=1 to n
      X1=x
      Y1=y
       X2=x+s*i
      Y2=y+s*i
      Line (X1,Y2) –(X2,Y2)
      Line(X2,Y1)-(X2,Y2)
  Next i
End sub


------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.kl. "Darbs ar vairākiem eksistējošiem dokumentiem."

Šī temata ietvaros ir jāpgūst vairākas visai nozīmīgas darbības - vairāku dokumentu atvēršana un saglabāšana, dokumenta fragmentu dublēšana un pārvietošana no viena dokumenta uz otru, eksistējoša dokumenta ievietošana jau atvērtajā (aktīvajā) dokumentā, pārvietošanās starp atvērtiem dokumentiem.
Daži ieteikumi:
 • dokumentu atvēršana - File => Open ( CTRL + O);
 • dokumentu saglabāšana ar jaunu vārdu - File => Save As;
 • dokumentu atkārtota saglabāšana - File => Save ( CTRL + S);
 • dokumentu aizvēršana - File => Close;
 • dokumenta fragmentu dublēšana - atlasīt => PLP uz atlasītā =>Copy (Dublēt vai CTRL + C) => PLP fragmenta ievietošanas vietā => Paste (Ielīmēt vai CTRL + V);
 • eksistējoša dokumenta ievietošana atvērtajā dokumentā - ieklikšķināt kursoru ievietošanas vietā => Insert => File;
 • attēla ievietošana kursora atrašānās vietā - Insert => picture

10.kl. "Attēlu ievietošana, to novietojuma un izmēra maiņa."

otrdiena, 2010. gada 30. novembris
Informāciju par ilustrāciju ievietošanu dokumentos skatiet materiālā 5.klasei - adrese lasīšanai.

Ieteikumi attēla izmēru maiņai:
 • ja iespējams, lietojiet stiepšanas paņēmienu;
 • konteksta izvēlnē (PLP) - Izmērs (Size) => maina augstumu (Height) un platumu (Width);
 • MS Word 207/2010 rīkjoslā Formatēt (Format) maina augstumu (Height) un platumu (Width).
Darbības attēlu novietojuma maiņai:
 • atlasīt attēlu;
 • Formatēt (Format) => Pozīcija (Position) vai Teksta aplaušana (Text Wrap);
 • uzstādīt vēlamo attēla novietojuma veidu!
Darbības attēla noformējuma maiņai (skat.attēlu):
 • atlasīt attēlu apstrādei;
 • Formatēt (Format) => veikt attēla spilgtuma, kontrasta, u.c. opciju korekciju;
 • Formatēt (Format) => Attēlu stili (Picture Style) un izvēlēties nepieciešamo noformējumu;
 • vai konteksta izvēlnē (PLP) => Formatēt attēlu (Forrmat Picture);
 • dialoga logā uzstādīt vajadzīgās noformēšanas opcijas!
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.kl. "Formulu veidošana."

svētdiena, 2010. gada 28. novembris
Formulu un vienādojumu veidošanas prasmes ir nepieciešamas tādos mācību priekšmetos kā matemātika, fizika un ķīmija, lai formulas izveidotu tādā izskatā, kādā tās pierasts izmantot šajos mācību priekšmetos. Daži matemātisko formulu piemēri redzami attēlā:
Formulu veidošana MS Word 2007 un MS Word 2010:
 • novietot kursoru tekstā formulas ievietošanas vietā;
 • izpildīt komandas Ievietošana (Insert) => Vienādojums (Equation);
 • pakāpeniski rakstīt vienādojumu, izmantojot formulu sastāvdaļas rīkjoslā.
Formulu veidošana vecākās MS Word versijās un virknē citu teksta lietotņu:

 • novietot kursoru tekstā formulas ievietošanas vietā;
 • izpildīt komandas Insert => Object => Equation;
 • pakāpeniski rakstīt vienādojumu, izmantojot formulu sastāvdaļas dialoga loga rīkjoslā.
Formulu veidošana  MS Word 2010 videodemonstrācijā:


Uzdevumi:
 • izveidojiet zīmējumos dotās matemātiskās formulas;
 • izveidojiet gravitācijas likuma formulu;
 • uzrakstiet ūdens un nātrija reakcijas vienādojumu!
Noderīgas saites:
Formulu redaktori:
-----------------------------------------------------------------------

Statistika