11.klašu tīmekļa projekti

otrdiena, 2013. gada 14. maijs
11.klašu skolēni, aizpildiet ziņas par savu veidoto tīmekļa projektu! Projekta apraksta beigās pievienojiet sava darba pašvērtējumu 10 ballu skalā! Mēģiniet būt iespējami objektīvi!

Tīmekļa projekta izpildē bija jāievēro sekojošais:
  • satura atbilstība tēmai;
  • projekta apjoms un tekstu noformējums (>5 raksti);
  • navigācija (izvēlne), tās modifikācija;
  • dizains (bonuss, ja dizains ir paša autora vai pārveidots);
  • attēli, to izvietojums un noformējums;
  • tabulas, to pielietojums;
  • videoklipu pielietojums
  • saites uz dažādiem resursiem.

Statistika