11.kl. "Ievadam par Flash"

trešdiena, 2010. gada 7. aprīlis
Materiāli lasīšanai:
 • Kas ir Flash? - saite;
 • dažas atziņas par Flash - saite;
 • Wikipedia par Adobe Flash - saite;
 • flash.lv
 • ActionScript valodas apraksts (A.Miņina, LU) - saite doc datnes lejupielādei;
 • SWF - saite;
 • Flash video - saite;
 • W3Schools mācību materiāls par Flash - saite;
 • Hotscripts.com Flash sadaļa - saite;
 • dažādi Flash materiāli - saite;
 • Flashperfection.com (milzums mācību materiālu) - saite;
 • Flash un ActionScripts macību materiāli - saite;
 • good-tutorials - saite.
Materiālu par Flash internetā ir daudz, tos var itin viegli atrast. Vēlu veiksmi pētījumos un eksperimentos!

10.kl. "Slīdu un izdales materiālu izdrukāšana."

otrdiena, 2010. gada 6. aprīlis
Tēmas "Slīdu un izdales materiālu izdrukāšana." ietvaros ir jāapgūst darbības  ar View rīkjoslu (View izvēlni) un jāapgūst šādi skati:
 • Normal - slīdu rediģēšanas skats;
 • Slide Sorter - slīdu kārtošanas skats;
 • Notes Page - lektora piezīmju rediģēšanas skats;
 • Notes Master - lektora piezīmju veidnes rediģēšana;
 • Handout Master (Handout Page)- izdales materiālu sagatavošanas skats;
View rīkjosla MS PowerPoint 2010 un View izvēlne OpenOffice.org Impress:

MS PowerPoint OpenOffice.org Impress

Pievērsiet uzmanību slīdu drukāšanas opcijām drukas dialoga logā:


Uzdevumi:
 • izpētīt augstāk minētos prezentācijas materiālu sagatavošanas skatus;
 • apgūt lektora piezīmju pievienošanas iespējas;
 • pārbaudīt, vai prezentācijas demonstrēšanas režīmā lektora piezīmes ir redzamas vai nav redzamas;
 • apgūt 2, 4 un 6 slīdu sagatavošanu 1 lpp. izdales materiālu drukāšanai;
 • izpētīt drukas dialoga loga iespējas prezentācijas materiālu drukāšanas opciju maiņai;
 • pārbaudīt, vai analoģiskas iespējas ir Google prezentācijām! Ja ir, tad kādas?
--------------------------------------------------------------------

10.kl. "Slīdu pārejas un slīda objektu animācijas efekti. Prezentācijas demonstrēšana."

Šī tēmas pamatjautājumi ir apgūti jau pamatskolā (5., 6.kl.) - 10.kl. atkārtojums un papildiespēju apguve.


Slīdu pārejas (Transitions) - nosaka, kādā veidā un ar kādu animāciju vienu slīdu nomaina cits slīds

Slīda objektu animācijas efekti (Animation) - objekti slīdā var būt uzraksti, attēli, tabulas, formas, utml. Katram no tiem iespējams pievienot savu animācijas efektu.

Animācijas prezentācijā - lietišķās prezentācijās (piem., projektu prezentācijās) nav ieteicams izmantot lielu skaitu dažādu animācijas efektu.

Ainmāciju pievienošanai un to iestatņu maiņai jālieto rīkjoslas Transition un Animation.

Vecākajās PowerPoint versijās un OpenOffice.org Impress:
 • Slīdu pārejas - Slide Show => Transition
 • Objektu animācijas efekti - Slide Show =>Custom Animation
Slīdu pārejas (Transition)  Objektu animācijas (Animation)
Uzdevumi darbam:
 • izveidot nelielu prezentāciju ar uzrakstiem, attēliem, u.c. informāciju par modernajām tehnoloģijām;
 • pievienot prezentācijai 2-3 slīdu pārejas efektus;
 • iemācīties mainīt slīdu pārejas efektu iestatnes (opcijas);
 • teksta uzrastiem un attēliem pievienot objektu animācijas (izmantot 2 - 4 dažādus animāciju efektus);
 • iemācīties mainīt objektu animāciju efektu iestatnes (opcijas);
 • apgūt prezentāciju apskates un demonstrēšanas pamata iespējas:
 • ---- Slide Show rīkjoslas iespēju izpēte;
 • ---- prezentācijas demonstrēšanas režīma aktivizēšana ar taustiņu F5;
 • ---- prezentācijas vadības iespēju izpēte - ar peles pogām, ar tastatūru; 
 • ---- citu demonstrēšanas iespēju izpēte (Slide Show rīkjosla vai izvēlne).

5.kl. "Pamatjēdzieni par datortīkliem."

pirmdiena, 2010. gada 5. aprīlis
Datoru tīkls (computer network) - datu pārraides tīkls, ar to savstarpēji saistīto datoru un šai saistībai nepieciešamās programmatūras un aparatūras apvienojums, kas paredzēts mijiedarbības un datu apmaiņas organizēšanai starp attālām reālām galasistēmām (www.termini.lv).
Vai esat kaut ko dzirdējuši par floppynet un flashnet? Kas tie tādi ir? Vai tādus tagad lieto? Kā agrāk datus pārvietoja no datora uz datoru? Kā datus var pārsūtīt tagad?

Ievadam neliels pārbaudes darbiņš:

5.a klasei:
5.b klasei:
Kas parādīts attēlā?

ComputerNetwork

Kādi ir ieguvumi, lietojot datortīklus? Nosauciet tos!

Klienta - servera tehnoloģija

Kas ir tīkla klients? Kas ir serveris?

Klients pieprasa informāciju Serverim, saņem informāciju atpakaļ .. 
 
Tīklu topoloģijas (Palasīt var rakstā Wikipedia - atvērt un lasīt!):

 Zvaigznes slēgums
 Maģistrāles slēgums  Cilpas (gredzena) slēgums

Internets

Stacionārie un mobilie tīkli
 • Stacionārie tīkli - savienojumi starp datoriem izveidoti ar kabeļu palīdzību.
 • Mobilie tīkli - tīklu savienojumos izmantoti bezvadu risinājumi.
Datoru tīklu iekārtas:
Modems

Tīkla karte

 Rūteris
 Bezvadu modems


Bezvadu modems

 KoncentratorsKomutators

KomutatorsKā uzbūvēt īklu? Kas tam ir nepieciešams?
a) ???
b) ???
c) ???
.....Raksturo nākošo ilustrāciju!


Ugunssiena (Firewall)

Ugunssiena

Ugunssienas darbības princips -tā ir kā filtrs starp ārējo Interneta tīklu un lokālo tīklu!

DEAC ugunssienas ilustrācija

E-klase uzturētāju DEAC ilustrētā ugunssiena

Materiāli palasīšanai:
Uzdevumi un jautājumi:
 • noskaidrojiet, kā izveidots datortīkls skolas datorklasēs (skolā?)!
 • Vai  portatīvo datoru (viedtālruni) var izmantot kā Internet rūteri? Kā?
Neaizmirsti ieskatīties savā mācību grāmatā (27.stunda, arī tur apskatīts šis temats)!

------------------------------------------------------------------------------------

11.kl. "PHP un MySQL platformas iespējas tīmekļa lappušu veidošanā."

Pirms brīvdienām Jums bija iespēja iepazīties ar dažādām tīmekļa vietņu izstrādes tehnoloģijām - tās ir vairākas, katrai savas priekšrocības un arī trūkumi. Jāpatur prātā, ka šobrīd liela daļa tīmekļa serveru (webserveru) bāzēti uz Apache serveri, objektorientēto skriptu valodu PHP un datu bāzu sistēmu MySQL. Šis tad arī ir pamatojums ieskatam attiecīgās platformas iespējās.

Materiāli palasīšanai:


Uzdevumi:
 • izpētīt piedāvājums hotscripts.com PHP izstalācijas komplektu sadaļu;
 • izvēlēties 1 komplektu, kuru nav jāinstalē (uzreiz palaižams);
 • lejuplādēt un saglabāt darba  vajadzībām izvēlēto komplektu;
 • palaist izpildei serveri;
 • atrast mājas direktoriju un sākumlapu šajā direktorijā, izmantojot adresi http://localhost (vai http://127.0.0.1);
 • veikt nelielas izmaiņas sākumlapā;
 • pārbaudīt vai izmaiņas tiešām reāli parādās webservera mājas lapā (http://localhost);
 • turpiniet eksperimentēt un pilnveidot savas prasmes uz sava mājas datora!
-------------------------------------------------------------------------------------

Statistika