3. klase

ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris
Zarošanās:

https://studio.code.org/s/course3/stage/7/puzzle/1

10. klase

otrdiena, 2018. gada 16. oktobris
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=22319&chapterid=6899

2. klase

svētdiena, 2018. gada 14. oktobris

Loģisko domāšanu attīstošās datorspēles:


https://www.mathplayground.com/logicgames.html.


3. klase

Uzdevumi par cikliem:

https://studio.code.org/s/course2/stage/6/puzzle/1

https://studio.code.org/s/course2/stage/8/puzzle/1

Statistika