10.klase: praktiskais darbs ar datu bāzēm

trešdiena, 2013. gada 27. februāris


Uzdevumi:
 • Dropbox mapē DB izveidot datu bāzes datni (failu) ar nosaukumu DB_pd_uzvards! * Atcerieties, ka DB ar piemērotiem nosaukumiem ir jāsaglabā izveidotie elementi (tabulas, formas, vaicājumi, pārskati), lai tos vēlāk ērti lietot! Šo to var pašpikot no DB_pd_10a.
 • Sagatavot datu bāzes struktūru (tabualas sagatavi) paša izvēlētai tēmai (jālieto Skats => Noformējuma skats):
  • datu bāzē jābūt vismaz 8 laukiem (kolonām); 
  • laukiem uzstādīt datu tipu (Data Type):
  • 2 vai 3 laukos - skaitliskas vērtības (Numurs);
  • 1 laukā - interneta adrese (Hipersaite);
  • 1 laukā - attēls (OLE objekts);
  • pārējie lauki - teksta (Teksts) vai piezīmju (Zīmīte jeb Memo) lauki.Aizpildīt datu tabulu 10 ierakstiem ( 1 ieraksts ir 1 rinda tabulā).
 • Vismaz 1 laukam ar skaitliskajām vērtībām izveidot validācijas nosacījumu! Lietot: Lauka īpašības Validācijas kārtula (Validation Rule) un Validācijas teksts (Validation Text):
  • Validācijas kārtula – piem., >2000;
  • Validācijas teksts – piem., Mazāka vērtība par 2000 neder!
 • 1 laukam sagatavot izvēļu sarakstu (Uzmeklēšanas vednis jeb Lookup Wizard), kur nepieciešamās vērtības ievada paši („Vajadzīgās vērtības ierakstīšu pats”; ievadīt vērtības; Pabeigt).
 • Izveidot formu, kurā iekļauti visi datu bāzes lauki (Izveide => Formu vednis => …)
 • Izveidot formu ar 3 - 4 paša izvēlētiem laukiem;
 • 1 formā nomainīt noformējuma elementus - fonu, uzrakstu izskatu, teksta lauku noformējumu, u.tml. (Skats => Nofornējuma skats => …)
 • Izmantojot formu ar visiem DB laukiem, papildināt DB ar 2 - 3 jauniem ierakstiem!
 • Izveidot DB otru tabulu ar 4- 6 laukiem.
 • Izveidot  viendaudznozīmīgu saistību (relāciju) starp abām tabulām (Datu bāzu rīki => Relācijas => pievienot tabulas => Rediģēt relācijas => …)
 • Saglabāt visus datu bāzes elementus!

Statistika