7.kl. "Pareizrakstības pārbaudes programmas izmantošana."

trešdiena, 2010. gada 6. oktobris
Materiāli tēmas apguvei:
Pareizrakstības pārbaudes videodemonstrācija (En):


Pareizrakstības pārbaude citās aplikācijās - saite videoapmācības skatīšanai.

Tēzaura lietošanas pamācība (En) - saite skatīšanai.

Uzdevumi:
 • teksta apstrādes  lietotnē ievadīt teksta fragmentu ( 5 - 7 rindas) par spetembra svarīgākajiem notikumiem;
 • ievadīto tekstu nodublēt 3 reizes;
 • palaist pareizrakstības pārbaudes rīku un, to izmantojot, izlabot tekstā kļūdas;
 • dažos vārdos izdzēst kādu rakstzīmi, citos ierakstīt lieku rakstzīmi;
 • uz kļūdainā vārda izsaukt konteksta izvēlni (PLP) un ar tēzaura palīdzību izlabot kļūdas!

Ieskaite 10.kl.

pirmdiena, 2010. gada 4. oktobris

1.uzdevums (3p.; atbildes nosūtīt uz e-pastu - informat.avsk@gmail.com):
  1.variants 2.variants
  •  Aprakstiet mājas kinozāles izveidei nepieciešama datora izvēles principus un nepieciešamo aparatūru!
  • Nosauciet un raksturojiet datoru tipus!
  • Kurā tikai nolasīšanai paredzētajā atmiņas nesējā var ierakstīt romānu "Krustneši" (ap 640 lpp.)? Pamatojums (ar aprēķiniem)?
  •  Aprakstiet mājas datortīkla izveides principus un nepieciešamo aparatūru!
  • Nosauciet programmatūras licenču veidus, norādiet katram veidam svarīgāko! 
  • Cik romānus "Krustneši" ( ap 640 lpp.) var ierakstīt standarta DVD matricā? Pamatojums (ar aprēķiniem)?

  2.uzdevums (5p.)- atveriet skolotāja norādīto ieskaites testu un izpildiet to!

  3.uzdevums (2p.) - izpildītā grupu darba rezultāts!

  Ieskaites vērtējums - atbilst punktu summai visos 3 uzdevumos!

  6.kl. "Aizzīmēto un numurēto sarakstu vei­do­ša­na"

  5.stunda

  Materiāli:
  Aizzīmētu sarakstu veidošana:
  • Izveidot sarakstu;
  • Atlasīt sarakstu;
  • lietot pogu Aizzīmes (Bullets) - skat. attēlu!

  Vienkāršu numurētu sarakstu veidošana:
  • Atlasīt sarakstu;
  • lietot pogu Numerācija (Numbering) - skat. attēlu!
   
  Vairāklīmeņu (ar apakšpunktiem) sarakstu  veidošana:
  • Atlasīt sarakstu;
  • Lietot pogu Vairāklīmeņu saraksti (Multilevel List) - skat. attēlu!
  • lietot pogas Palielināt/Samazināt atkāpi (Increase/Decrease Indent) un mainīt līmeņus (apakšpunktus) sarakstā!

  Video skatāms (G.Narvaišs) - http://youtu.be/zD55rJBWXoM!  Uzdevums: izveidot attēlos redzamos aizzīmētos un numurētos sarakstus un saglabāt 5.stundas darba mapē ar nosaukumu num_aizz_uzvārds!

  ***

  6.kl. "Rindkopu formatēšana, izmantojot rīku joslu un komandas."


  Vārdi veidojas no rakstzīmēm, teikumi no vārdiem, bet rindkopas no teikumiem!

  Jums jāiemācās noformēt rakstzīmes un rindkopas. Vai zini, kas ir rindkopa? Mēģini īsi un precīzi pateikt, ko Tu saproti ar vārdu rindkopa!


  Elementāras rindkopas noformēšanas darbības iespējams izpildīt, izmantojot rīkjoslu pogas un lineālu:
  Beigās vēl bilde, kurā norādītie rīki būtu jāzina kā ābece:


  Nākošajos attēlos - svarīgākie rindkopas iestatījumi un to maiņas iespējas! Uzmanīgi izpētiet tos un būsiet zinošāki rindkopu noformēšanas niansēs! Noteikti šīs iespējas izmēģiniet praktiski!   

  Veiksmi dokumentu korektā noformēšanā! Laiks gatavoties ieskaitei par teksta noformēšanu!

  ***

  Statistika