Gatvojoties eksāmenam

trešdiena, 2013. gada 22. maijs

Konsultācijas:
 • 23.05. - plkst.13:45
 • 24.05. - plkst. 13:45
      Apkopojums savākts no dažādām informātikai veltītām web lapām, tādēļ paldies Latvijas skolotājiem un IT entuziastiem par ieguldīto darbu materiālu sagatavošanā un apkopošanā! Cerams, ka var noderēt arī citiem! Ja kādam ir pretenzijas, tad rakstiet (piem., komntāros) un materiāls tiks izņemts no apkojuma!

Informātikas mācību satura īpatsvars eksāmena darbā
Mācību priekšmeta saturs
Īpatsvars darbā, %
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni
6-8
Datora lietošāna un rīkošanās ar datnem
2-4
Attēlu apstrāde
2-4
Teksta apstrāde
7-9
Izklājlapu lietošana
23-25
Datu bāzes
23-25
Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana
15-17
Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana
4-6
Tīmekļa lappušu veidošana
2-4
Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai
6-8
Kopā
100

Par pašu gatavošanos:
 • jāpārskata mācību grāmatas;
 • neaizmirstam par Youtube iespējām - prasām informātika, rakstzīmju (fontu) formatēšana, vaicājumu veidošana, loģiskās funkcijas (Lv vai En), skatāmies un mācāmies (Youtube infoormātika; informātika DVĢinformatikalpusvaicājumi, loģiskās funkcijas);
 • var noderēt skolas informātikas lapā rakstītais - skatieties pie etiķetēm;
 • Uzdevumi.lv par informātikas eskāmenu - atvērt vietni;
 • Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas materiāli - atvērt vietni;
 • 2011./2012.g. eksēmenu materiāli (Jelgava, Ozolnieki) - atvērt;
 • agrāko gadu valsts ieskaišu materiāli (Jelgava, Ozolnieki) - atvērt;
 • Rīgas 6.vsk. materiāli - atvērt vietni;
 • Talsu 2.vsk. materiāli informātikai - skatīt;
 • walkman.webs par informātikas eksāmenu (teorija) - skatīt;


No Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas materiāli - atvērt vietni

Statistika