10.kl. "Formu veidošana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana."

otrdiena, 2011. gada 22. februāris
Izmantojamie materiāli:
Datne darbam - koki_2011.

-----------------------------------------------------------------------------

10.kl."Tabulu lietošana: ierakstu pievienošana, dzēšana, labošana, meklēšana, filtrēšana, kārtošana."

svētdiena, 2011. gada 20. februāris
Lai tēmas apguve būtu praktiska, ieteicams darboties ar iepriekš sagatavotu datu bāzes tabulu. Darbam ar MS Access var izmantot nelielu DB tabulu par kokiem - saite lejupielādei (accdb datne). Stundas materiāls sagatavots darbam ar MS Access 2007/2010.

Materiāli OpenOffice.org Base (lasīšanai, skatīšanai):

Ierakstu pievienošana un dzēšana visērtāk veicama datu bāzes tabulā (skat. attēlu):
 • ierakstu pievienošana:
 • --- tabulā ieraksta konteksta izvēlnē izvēlēties Jauns ieraksts (New Record) - ieraksts tiks pievienots tabulas beigās;
 • --- aizpildīt jauno ierakstu ar nepieciešamo informāciju;
 • --- saglabāt tabulu;
 • ierakstu dzēšana:
 • --- atlasīt dzēšamo ierakstu;
 • ---konteksta izvēlnē izvēlēties komandu Dzēst ierakstu (Delete Record).

Ierakstu labošana un meklēšana (skat. attēlu):
 • labošana (rediģēšana)  - tabulā atrast labojamo ierakstu un attiecīgajā tabulas rindā veikt nepieciešamos labojumus, pēc tam tabulu saglabāt (CTRL + S);
 • meklēšana datu bāzes tabulā - lietot komandu Meklēt (Find, ar taustiņiem CTRL + F);
 • aizvietošana datu bāzes tabulā - lietot komandu Aizvietot (Replace, ar taustiņiem CTRL + H).

Ierakstu kārtošana un filtrēšana datu bāzēs - darbības MS Access ir visai līdzīgas attiecīgajām darbībām MS Excel! Ja kaut ko par datu filtrēšanu nesapratāt izklājlapās, tad te nu ir otra iespēja iedziļināties un apgūt šo tēmu dziļāk un nopietnāk.


Ierakstu kārtošana datu bāzes tabulā (skat. attēlu):
 • atlasa lauku kārtošanai;
 • Sākums (Home) => noklikšķina pogu AZ (augošs jeb Ascending) vai pogu ZA (dilstošs jeb descending);
 • ja nepieciešams, tad darbību atceļ ar pogu Atcelt kārtošanu (Remove Sort) vai arī lietot komandu Undo.

 Ierakstu vienkārša filtrēšana datu bāzes tabulā (skat. attēlu):
 • Sākums (Home) => Filtrēt (Filter) - pievienot filtrus (ja nav pievienoti);
 • izvēlēties nepieciešamo filtra veidu - saskaņā ar izvēlētajām vērtībām vai Skaitļu filtrus (Number Filter);
 • skaitļu filtros ievadīt nepieciešamās vērtības un apstiprināt filtrēšanu;
 • Atcelt kārtošanu (Remove Sort) - atcelt filtra darbību.
Paplašināto filtru lietošana (skat. attēlu):
 • izpildīt komandas Home => Advanced  => Advanced Filter/Sort..;
 • pievienot laukus - no tabulas lauku saraksta vai no izkrītošā saraksta;
 • uzstādīt kārtošanas secību laukos (Sort);
 • ieveidot filtrēšanas nosacījumus (Criteria un Or..);
 • pielietot filtru - Home => Advanced => Apply Filter/Sort;
 • nepieciešamības gadījumā saglabāt filtru - Home => Advanced => Save As Query;
 • atcelt filtra darbību - Remove Sort.

Datu kārtošana, atlase un filtrēšana ir visai būtiskas datu bāzes funkcijas, tādēļ noteikti ieteicams šo darbību izpētei un apguvei veltīt pietiekami daudz laika un pūļu. Turklāt nevajadzētu aizmirst, ka MS Access ir tikai viena no DB programmatūrām, pieejamas daudzas citas un tajās virkne darbību būs izpildāmas citādi. Jācenšas saprast attiecīgo darbību būtību.

-----------------------------------------------------------------

Statistika