10.kl. "Izklājlapu lietošanas jomas un pamatjēdzieni. Datu ievadīšana un rediģēšana šūnās."

otrdiena, 2009. gada 8. decembris
Izklājlapu lietošanas jomas un pamatjēdzieni.

Izklājlapa, rēķintabula - spreadsheet
 • Defin.(no termini.lv) Darba formulārs, kas displeja ekrānā attēlots kā divdimensiju matrica, kas sastāv no rindām un kolonnām. Rindu un kolonnu krustpunktus sauc par šūnām. Šūnās var ievadīt iezīmes, skaitliskas vērtības un formulas.
 • No LIIS - Elektroniskās tabulas (izklājlapas) ir programmas, kas paredzētas darbam ar datiem tabulās (datu ievads, noformēšana, apstrādāšana un izdrukāšana). Ar elektroniskajām tabulām ir iespējams veikt finansu, dažādas sarežģītības pakāpes matemātiskus un statistiskus aprēķinus.
 • pirmā izklājlapu lietotne - VisiCalc;
 • īsa izklājlapu lietotņu vēsture - vietne;
 • Wikipedia par izklājlapām - vietne;

 • atkārtojumam no 6.kl. - saite;
 • Kādas formulas jāzina katram uzņēmējam? - saite;
 • LIIS materiāls par izklājlapām (ievadam) - saite;
 • Latvija@Pasaule materiāls par darbu ar izklājlapām (pdf) - saite;
 • izklājlapu lietotņu saraksts - vietne;
 • izklājlapu lietotņu salīdzinājuma tabula - vietne.
Datu ievadīšana un rediģēšana šūnās:

 • pamatdarbības (Limbažu 1.vsk. mat., atkārt.) - saite;
 • RTU TMC videonodarbības - vietne;
 • MS Excel videonodarbības (En) - vietne;
 • mācību materiāls par OpenOffice.org Calc - vietne;
 • par iWORK Numbers - vietne;
 • lekcijas par OpenOffice.org, t.sk. Calc - vietne;
 • daži video par OpenOffice.org Calc - vietne;
 • ECDL materiāli - vietne;
 • videonadrbības krievu valodā - vietne.

7.kl. "E-pasta lietošana"

svētdiena, 2009. gada 6. decembris
E-pasts joprojām ir viens no lietotākajiem Internet pakalpojumiem. Šobrīd ar e-pastu konkurē reālā laika saziņas pakalpojumi - Skype, Google Talk, Windows Live Messenger, ICQ, Gizmo, Pidgin, Digsby, Trillian, u.c. (Skat. šo vietni!)

Par e-pasta lietošanu lasiet projekta LIIS materiālos, šeit - vietne lasīšanai (uzklikšķināt uz saites), bet  materiāls par darba uzsākšana ar e-pastu atrodams šajā vietā - videoapmācība!

Šeit  - 12 labāko e-pasta klientu (lietotņu) apskats (En) - saite palasīšanai, bet šeit epasta programmu salīdzinājuma tabula - saite apskatei!

Uzmanīgi izpētiet e-pasta adreses struktūru un salīdziniet to ar standarta pasta adreses struktūru (LIIS ilustrācijas un mācību materiāls)!Uzmanīgi izpētiet arī standarta e-pasta struktūru (LIIS materiāls):

Internetā pieejamie materiāli par e-pastu, tā llietošanu:
Veiksmi e-pasta lietošanā!

Statistika