10.kl. "Pasta sapludināšanas lietošana"

ceturtdiena, 2009. gada 3. decembris
Ieteicamie materiāli Internetā par pasta sapludināšanas lietošanu:

Vingrinājumiem MS Word (OO Writer 104.-122.lpp.):
 • lejupielādēt un saglabāt savā mapē (izveidot uz darbvirsmas) sagataves darbam - vēstules sagatavi un adrešu sarakstu (izdomāts);
 • no savas mapes atvērt vēstules sagatavi vestule.doc;
 • MS Word 2007 izpildīt komandas Mailings => Start Mail Merge ... (MS Word 2003 izpildīt komandas Tools => Letters and Mailings => Mail Merge...);
 • izvēlēties veidojamo dokumentu (vēstule, aploksne, uzlīme, ....) - šeit izvēlamies vēstuli (Letters, to var izvēlēties arī uzdevumrūti lapas labajā malā);
 • izvēlēties pamatdokumentu (šoreiz - vēstule) - Use the current document;
 • izvēlēties datu avotu - Select Recipients => Use Existing List... => Browse un no savas mapes atvērt adrešu sarakstu Adresu_baze.doc;
 • izvēlēties ievietojamos laukus - pie pogas Insert Merge Field un vajadzīgos laukus ievietot, tiem uzklikšķinot (MS Word 2003 jāpievieno Mail Merge rīkjosla - View => Toolbars => Mail Merge);
 • nepieciešamības gadījumā lauku apgabalus noformēt - maina fontu, rakstzīmju izmēru, stilu, piemēram, Arial, 14, Bold;
 • pabeigt sapludināšanas procesu - pie pogas Finish & Merge => Edit Individual Dokuments...;
 • ja viss kārtībā, tad drukāt dokumentu.

10.kl. "Dokumenta satura rādītāja veidošana, lietojot stilus."

otrdiena, 2009. gada 1. decembris
Satura rādītāju jāveido dažādās publikācijās, liela apjoma referātos, projektu pieteikumos, kā arī zinātniski pētnieciskajos darbos, kursa un bakalaura darbos, tādēļ ieteicams šo procedūru apgūt labi, lai vēlāk nevajadzētu lieki šķiest savu laiku, mokoties ar nekorekti izveidotiem satura rādītājiem un nekorektām pārejām uz jaunu lappusi vai nodaļu.

Ieteicamie materiāli Internetā:

Vingrinājumiem MS Word:
 • lejupielādēt teksta sagatavi - Teksta_sagatave.doc;
 • atbrīvot pirmo lappusi, ievietojot teksta sākumā lappuses pārtraukumu;
 • 1.lappusē ievietot uzrakstu SATURS un pāriet uz jaunu rindu;
 • ievietot satura rādītāju, MS Word 2007 izpildot komandas Reference => Table of Contents => Insert Table of Contents;
 • Vai tiešām kļūda? Neizdevās? Kāpēc? (Virsraksti nav korekti noformēti kā virsraksti... jālieto stili HEADING!);
 • virsrakstus noformēt, izmantojot stilus HEADING;
 • atkārtot satura rādītāja izveides proceedūru (Izdevās? Apsveicami! Nu tā šoreiz arī bija jābūt... LAIMAS šokolādes, tak, arī var pazīt uzreiz, vai ne? Tā arī Word pazīst virsrakstus, ja tie ir noformēti ar stiliem Heading!);
 • nomainiet 2 - 3 virsrasktiem līmeni - no Heading 1 uz Heading 2 vai Heading 3 un atjaunojiet satura rādītāju ar Update Table vai ar satura rādītāja konteksta izvēlnes komandām Update Field => Update Entire Field.(ja jāatjaunina tikai lappušu numuri, tad - Update page numbers only).

10.kl "Tabulu veidošana, modificēšana un noformēšana."

 Tabulas ir nozīmīga dokumentu sastāvdaļa, tās var izmantot dažādu datu attēlošanai, aprēķiniem un arī kā lielisku rīku dokumentu noformēšanā, t.sk. tīmekļa vietnēs. 
Vispirms, protams, derētu atkārtot jau pamatskolas klasēs apgūtās tabulu veidošanas un lietošanas prasmes, tādēļ atkārtojumam jāieskatās 6.klases materiālā par tabulu veidošanu!

Tabulu veidošana (6.kl., ir videodemonstrējumi) - saite apskatei.


Ieteicamie materiāli Internetā par tabulu veidošanu, modificēšanu un noformēšanu:
---------------------------------------------------

"Rakstzīmju un rindkopu noformēšana"

svētdiena, 2009. gada 29. novembris
Rakstzīmju un rindkopu noformēšana - 11.stunda mācību grāmatā.
Ja nu kādam mācību grāmata nav pieejama - šeit stundas viela pdf formātā (LIIS)

Demonstrējumi (demnstrējumu vietne PIKC):
DZP "Teksta redaktors MS Word", 5.nodaļa "DOKUMENTA IZSKATA MAINĪŠANA".

Formatēšanas rīkjoslas iespējas:Videodemonstrācija (aut. G.Narvaišs, IM)

Papildu videodemostrācijas par darbu ar:
Praktiskais darbs

Uzmanīgi lasiet uzdevumus, dublējiet (kopējiet) praktiskā darba  tekstu uz teksta apstrādes lietotni (Word, Writer, Write, u.tml.) un noformējiet uzdevuma tekstu saskaņā ar norādījumiem uzdevuma tekstā - piemēram, teksta fonts Times New Roman, 12 pt, treknraksts, zils.


Nr. Uzdevums Uzdevuma atkārtojums
1. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts.  Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts.
2. Teksta fonts Balloon, 20 pt, kursīvs, zils.  Teksta fonts Balloon, 20 pt, kursīvs, zils.
3. Teksta fonts Times New Roman, pasvītrots,
14 pt, brūns, centrēts.
 Teksta fonts Times New Roman, pasvītrots,
14 pt, brūns, centrēts.
4. Teksta fonts Monotype Corsiva, 17 pt, treknraksts, violets, līdzināts pa labi. Teksta fonts Monotype Corsiva, 17 pt, treknraksts, violets, līdzināts pa labi.
5. Teksta fonts Arial, 14.5 pt, treknraksts, kursīvs, tumši pelēks, centrēts. Teksta fonts Arial, 14.5 pt, treknraksts, kursīvs, tumši pelēks, centrēts.
6. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, augšējais
indekss (superscript).
Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, augšējais
indekss (superscript).
7. Teksta fonts Monotype Corsiva, pasvītrots,
14 pt, retinājums 3pt.
Teksta fonts Monotype Corsiva, pasvītrots,
14 pt, retinājums 3pt.
8. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, sablīvējums 2pt. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, sablīvējums 2pt.
9. Teksta fonts Balloon XBd TL, 26 pt, treknraksts, centrēts, kontūra. Teksta fonts Balloon XBd TL, 26 pt, treknraksts, centrēts, kontūra.
10. Teksta fonts MS Sans Serif, 28 pt, treknraksts,
ēnojums.
Teksta fonts MS Sans Serif, 28 pt, treknraksts,
ēnojums.

Veiksmīgu darbošanos!

Statistika