5.kl. "Ieskaite par teksta noformēšanu"

pirmdiena, 2009. gada 14. decembris
Ieskaites darba izpildei nepieciešams:
Paldies kolēģiem no citām skolām par idejām un sagatavēm uzdevuma izveidei! Paldies arī portāliem www.skolotajs.lv un www.liis.lv!

Statistika