Stundu un ieskaišu plānojums

Pamazām top informātikas vietnes satura rādītājs jeb stundu tematiskais plāns ar nedēļu datumiem, stundu tematiem un saitēm uz attiecīgās tēmas materiāliem!

Auces vidusskolas informātikas stundu tematiskais plāns:
Informātikas vietnes saturs balstīts uz VISC mājas lapā piedāvātajām paraugprogrammām un standartiem:
Veiksmīgu lapas lietošanu!

Statistika