Vakarskolas ieskaite ekonomikā - "Uzņēmuma finanšu avoti un ievads grāmatvedībā"

ceturtdiena, 2010. gada 4. februāris
Atbildes var iesniegt gan elektroniskā formā, gan personiski. Elektroniskā formā sūtīt uz adresi Janis.Sarcevics@gmail.com. Atvērt ieskaiti

Vakarskolas ieskaite ekonomikā - "Pieprasījums, piedāvājums un tirgus līdzsvars"

Ieskaiti var iesūtīt gan elektroniski, gan iesniegt personiski. Atvert ieskaiti. Atbildes sūtīt uz adresi Janis.Sarcevics@gmail.com

6.kl. "Šūnu un tabulas vienkārša formatēšana."

otrdiena, 2010. gada 2. februāris
Ieteicamā darbību secība:
 • atlasīt noformējamo tabulas apgabalu;
 • PLP => Format Cells (noformēt šūnas) - skat. attēlu pa kreisi;
 • noformēšanas vajadzībām izmantot cilnes (lapiņas, šķirkļus) - Number, Alignment, Font, Border, Fill;
 • vai Home (Sākums) rīkjoslas pogas un izkrītošos sarakstus (attēlā pa labi).


10.kl. "Datu ievadīšanas noteikumu veidošana. Saites starp tabulām."

Datu ievadīšanas noteikumu veidošana:
 1. Izvēlēties apstrādājamo tabulu (lejuplādēt DB Ezeri)
 2. Aktivizēt tabulas dizaina režīmu (View => Design View)
 3. Izvēlēties lauku, kuram jāveido datu ievades noteikumi
 4. Uzstādīt nepieciešamās lauku vērtības (skat. attēlu) saskaņā ar nepieciešamību.
 5. Īpašība Validation Rule- noteikumu veidošanā jālieto loģiskie nosacījumi (salīdzināšanas darbības)
Saites starp tabulām.
 1. Saites var veidot tādās DB, kurās ir 2 vai vairākas tabulas.
 2. Atvērt datu bāzi (vai to sagatavot ar vismaz 2 tabulām).
 3. Database Tools => Relationships vai Table => Relationships.
 4. Design => Show Table  un nepieciešamās tabulas.
 5. Edit Relationships => Create New.
 6. Norādīt saistāmās tabulas Ezeri un Zivis (Left Table Name un Right Table Name).
 7. Norādīt saistāmos laukus Vieta un Zivs( Left Column Name un Right Column Name).
 8. Ok un Create.
 9. Vizuāli pārliecināties par saites izveidošanu.
 10. Tabulai zivis izveidot saistību ar tabulas Fotogalerijas lauku Zivis.
 11. Apskatīt izveidotās saistes.
Veiksmi datu bāzu izpētē un pielietojumos!

10.kl. "Tabulu veidošana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana. Tabulas struktūras modificēšana."

Darbību secība tabulas izveidei (skat. attēlu):
 1. Izstrādāt (projektēt) datu bāzes struktūru (tabulu lauki, datu tips laukiem, tabulu savstarpējā saistība, utt.)
 2. Izveidot datu bāzes datni (failu) - piem., palaist Access (vai OO Base) => izvēlēties veidni (Blank database) => norādīt saglabāšanas mapi => Create
 3. Create => Table Design
 4. Field Name - ievadīt lauku nosaukumus (īsus, konkrētus, ar mērvienībām)
 5. Data type - izvēlēties piemērotu datu tipu
 6. Field Properties / General - uzstādīt nepieciešamās lauka īpašības
 7. Description - lauka apraksts (šis nav obligāts)
 8. Izveidoto tabulu apskata rezīmā View => Datasheet View
 9. Tabulas struktūru modifecē atkārtoti lietojot tabulas dizaina Table Design režīmu.

Materiāli:

11.kl. "Teksta ievadīšana, rediģēšana un formatēšana tīmekļa lappusē.Tīmekļa lappuses parametru iestatīšana."

pirmdiena, 2010. gada 1. februāris
1. Temats "Teksta ievadīšana, rediģēšana un formatēšana tīmekļa lappusē."

Šīs tēmas apguvei var izmantot uzdevumi.lv norādes WWW lappušu veidošanai (saite) un  ievadu HTML valodā "HTML dokumentu veidošana iesācējiem" (Kārlis Klavišķis, LU).
HTML (HyperText Markup Language) jeb hiperteksta iezīmēšanas valoda ir visizplatītākā valoda Interneta publiski pieejamajā daļā, ko sauc par WWW. Iepazīsimies ar HTML valodas pamatiem un tām idejām, ko tā ienesusi dokumentu radīšanā.
   2. Temats "Tīmekļa lappuses parametru iestatīšana."

  Darbam var izmantot nelielu sagatavi - sagataves lejupielāde (html), bet te palīdzības doc fails. Tīmekļa lappuses parametru maiņas iespējas parādītas attēlā:


  Uzdevumi:
  1. Iepazīties ar pievienotajiem materiāliem.
  2. Lejupielādēt un atvērt sagatavi (tā ir html formātā un atvērsies pārlūkprogrammā).
  3. Pārlūkprogrammā izpildīt komandas View => Page Source (vai Source).
  4. Lapas kodu nodublēt uz Notepad un saglabāt savā darba mapē.
  5. Pievienot virsrakstu pirms esošās rindkopas. Uzstādīt fonta lielu fonta izmēru (2.izmērs), saglabāt html datni un rezultātu aplūkot pārlūkprogrammā.
  6. Virsraksta krāsu nomainīt uz tumši brūnu, saglabāt html datni un rezultātu aplūkot pārlūkprogrammā.
  7. Dublēt esošo rindkopu, tai uzstādīt zilu krāsu, nocentrēt un saglabāt html datni, bet rezultātu aplūkot pārlūkprogrammā.
  8. Nomainīt lapas malu atkāpes uz 36, apskatīt rezultātu.
  9. Nomainīt lapas fona krāsu uz citu, rezultātu apskatīt pārlūkprogrammā.

  5.kl. "Teksta noformēšana slīdā"

  svētdiena, 2010. gada 31. janvāris
  Vispirms iepazīsim veicamās darbības prezentācijā un pēc tam skolotāja demonstrējumos, bet pēc tam izpildīsim virkni uzdevumu zināšanu un prasmju nostiprināšanai.  Uzdevumi darbam stundā:
  1. Lejuplādēt sagatavi darbam - saite lejupielādei.
  2. Izpētīt pievienoto prezentāciju par teksta noformēšanu slīdā.
  3. Noformēt tekstus sagataves labajā teksta rāmīti pēc iespējas līdzīgi paraugam kreisajā rāmītī.
  4. Neskaidrību gadījumā palūgt padomu skolotājam. 
  5. Pabeigto darbu parādīt skolotājam, pārrunāt, kā darbs izdevies.
  6. Pievienot jaunu slaidu (Home jeb Sākums => New Slide jeb Jauns slaids) un izveidot glīti noformētu sarakstu, kurā ir nosauktas visas 7 Auces! Slaida virsraksts - 7 Auces!
  7. Pievienot jaunu slaidu un ievietot slaidā uzrakstus, izmantojot formas:
  • Insert (Ievietošana) => Forms (Formas)
  • Uzzīmēt izvēlēto figūru
  • PLP uz figūras =>  Edit Text (Rediģēt tekstu)
  • Mēģināt mainīt formas noformējumu - PLP =>Format Shape (Noformēt formu)
  • Pievienot mākslinieciskos uzrakstus - Insert (Ievietošana) => WordArt.

   Statistika