Datorbāzētu sistēmu izstrādes galvenie posmi. Cilvēka un datora efektivitāte dažāda veida uzdevumu veikšanā.

trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis
Stundas mērķis - iegūt priekšstatu par informācijas sistēmu (IS) iztrādi, datora un cilvēka darbības efektivitāti dažādu uzdevumu izpildē!

Zinām, ka ir daudz darbu, kurus veiksmīgi var izpildīt datori un dažādi roboti, bet ir arī tādas darbības jomas, kurās datori un roboti pagaidām nespēj konkurēt ar cilvēku. Kādi ir šie uzdevumi? Kāpēc vienā gadījumā robots ir izdevīgs, bet citā nē? Kādi faktori to nosaka?


Tīmekļa vietnes tēmas iepazīšanai:
Studiju materiālu izstrādes etapi (izvērstāk skatīt šeit):


 Dažādu sistēmu izstrādes etapi:

ZPD izstrādes posmi IS izstrādes etapiTīmekļa lapas izstrādes posmi
 • Tēma, uzdevums
 • Situācijas analīze
 • Teorētiskā materiāla izpēte
 • Eksperimenti, prakse
 • Darba apraksta sagatavošana
 • Recenzēšana (pārbaude)
 • Aizstāvēšana (prezentācija)
 • Ideju realizācija
 • Korekcijas
Informatīvās sistēmas izveide un mājaslapas apkalpošana sastāv no šādiem posmiem:
 • informatīvās sistēmas koncepcija un specifikācija
 • informatīvās sistēmas dizains
 • informatīvās sistēmas programmēšana
 • Apmācība darbam ar satura vadības sistēmu
 • informatīvās sistēmas satura ievietošana
 • informatīvās sistēmas publicēšana
 • informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana.

Cita sistēmu izstrādes etapu shēma:


Projekta  domu kartes:

http://innovationgear.com/mind-mapping-software/solutions/images/example-project-management.png

http://www.mindmaple.com/maps/Project%20Management.png

Projekta idejas var attēlot koka (tree) veidā (šeit projekta vietne):

Uzdevumi
 • Kādi varētu būt matemātikas (fizikas) uzdevumu risināšanas etapi?
 • Kādu uzdevumu risināšanā efektīvāks ir cilvēks? Nosauciet vismaz 5 šādus uzdevumus!
 • Kādu uzdevumu risināšanā efektīvāks ir dators? Nosauciet vismaz 5 šādus uzdevumus!
 • Kādu uzdevumu izpildē efektīvāks ir robots? Nosauciet dažus šādus uzdevumus!
 • Atrodiet attēlus, domu kartes (mindmap), laika līnijas (timeline), kuras raksturo sistēmu izstrādes etapus, salīdziniet tos!  Kādi ir secinājumi? Ko jaunu uzzinājāt?
 • Kādus jēdzienus saistībā ar sistēmu un projektu izstrādi  uzzinājāt?
 • Kādi faktori nosaka tehniskas sistēmas (datora, robota) darbības efektivitāti?
.

Ieskaites tests 11.klasei

otrdiena, 2012. gada 17. aprīlis
Ieskaites tests, testā ir 10 dažādi uzdevumi - saite testa atvēršanai! Uzmanīgi izlasiet uzdevumus, apdomājiet savu izvēli un izpildiet katru uzdevumu!

Statistika