11.kl. "Attēlu un tabulu ievietošana tīmekļa lapā"

trešdiena, 2010. gada 10. februāris
Attēlu ievietošanai HTM lappusē jālieto tags IMG (skat. attēlu). Attēlam var uzdot vairākas opcijas - apmales biezumu, attēla platumu un augstumu.
Tabulas definēšana HTML lappusē

Tabulas HTML lappusē definē ar tagu Table, TR un TD palīdzību - skat.attēlu. Tabulai iespējams uzdot platumu, izlīdzinājumus, apmales biezumu un krāsu, tabulas un šūnu fona krāsu, atstarpes starp šūnām un atkāpes no šūnas malas. Tabulās var ievietot tekstu un dažādus objektus. Tabulu zimantošanas iespējas ir visai plašas - sākot no informācijas glabāšanas funkcijām līdz pat tīmekļa lappuses dizainam.
Daži paskaidrojumi:
 • Table border - uzdod apmales biezumu;
 • Bgcolor - fona krāsa;
 • Widht - tabulas platums (pikseļos vai %;
 • Cellspacing - atstarpe starp tabulas šūnām;
 • Padding - teksta atkāpe no šūnas malas.
Dokumentu doc formātā ar tabulas kodu var lejuplādēt šeit - saite uz dokumentu.

6.kl. Ieskaite 'tabulas un šūnu noformēšana"

Uzdevumi:
 1. Atvērt izklājlapu lietotni!
 2. (3p) Pirmajā lapā (Sheet1 vai Lapa1) izveidot tekošās nedēļas kalendāru laika posmam no plkst 8:00 līdz 18:00, to glīti noformēt!
 3. (2p) Izveidotajā kalendārā ievadīt šodien paredzētos darbus! Svarīgākos izcelt!
 4. (2p) Otrajā lapā (Sheet2 vai Lapa2) izveidot 4 - 6 dažādus ornamentus, šūnu noformēšanā izmantojot tikai šūnu aizpildījumus (kā piemēru skatiet 1.attēlu)!
 5. (2p) Trešajā lapā (Sheet3 vai Lapa3) izveidot 4 - 6 dažādus ornamentus, šūnu noformēšanā izmantojot tikai šūnu apmalītes, mainot to biezumu, veidu un krāsu (kā piemēru skatiet 2.attēlu)!
 6. (1p) Saglabāt ieskaites darbu uz darbvirsmas (Desktop) ar nosaukumu kl_uzvards_iesk!


1.attēls
 2.attēls

11.kl. Ieskaite par tīmekļa lapas veidošanu ar HTML un CSS palīdzību

pirmdiena, 2010. gada 8. februāris
 Ieskaites uzdevumi (atļauts izmantot tīmekļa vietni www.w3schools.com):
 1. (1p) Atvērt programmu Notepad un saglabāt savā tīmekļa projektu mapē datni ar nosaukumu 11a/b_html_uzvards.html!
 2. (1p) Ievietot tīmekļa lapas kodā rindu tīmekļa lapas virsraksta izveidei. Virsraksts: "Ieskaite par tīmekļa lapas tagiem un CSS". Izmantot virsraksta tagu vislielāko virsraksta burtu izmēru.
 3. (2p) Ievietot emuārā 2 rakstiņus par brīvu tēmu (4 - 6 rindiņas), kuru virsrakstus noformēt, izmantojot virsraksta CSS noformēšanas iespējas (virsrakstiem 2.fonta lielums, tumši brūns, treknrakstā).
 4. (1p) Rakstiņu ar virsrakstiem nodublēt! Dublēt rakstiņus, dublējot atbilstošo rindkopu html kodu!
 5. (2p) Vienu rakstiņu tekstu noformēt sekojoši (izmantojot rindkopas elementa CSS iespējas - fonts standarta izmēra (12pt), krāsa tumši pelēka, atstatums starp rindām 1,5, līdzinātas abas malas, apmalīte 2pt, gaišs fons).
 6. (2p) Otram rakstiņam pievienot brīvi izvēlētu apmalīti, pievienojot attiecīgu CSS kodu rindkopas kodam (ievietojot rindkopas tagā)!
 7. (1p) Nomainiet lapas fonu!
 8. Neaizmirstiet saglabāt savu darbu! Visu uzdevumu izpildes kodiem jābūt vienas tīmekļa lappuses html kodā. Izveidotās tīmekļa lapas kodu nosūtīt uz e-pasta adresi informat.avsk@gmail.com! Html kodu var ielīmēt e-pasta vēstules tekstā, norādot savas tīmekļa projektu mapes nosaukumu un datora numuru.

Citu uzdevumi patstāvīgajam darbam (pašizglītībai):
 1. (2p) Mainīt sava emuāra CSS un  dizaina elementus tā, lai attēlojamās lapas platums būtu 980 pikseļi.
 2. (1p) Pievienot emuāram sīkrīkus Saišu saraksts (4 -5 saites) un Slaidrāde par dabu vai zinātni.
 3. (2p) Ievietot emuārā 2 rakstiņus, kuru virsrakstus noformēt, izmantojot virsraksta CSS noformēšanas iespējas (H2, tumši brūns, treknrakstā).
 4. (2p) Rakstiņu tekstu noformēt sekojoši (izmantojot rindkopas elementa CSS iespējas - fonts standarta izmēra (12pt), krāsa tumši pelēka, atstatums starp rindām 1,5, līdzinātas abas malas, apmalīte 2pt, gaišs fons).
 5. (3p) Pievienot savam emuāram izvēlni (izvēlnē 5 - 6 elementi), vēlams kaskādes tipa ar 1 apakšlīmeni (max punktu skaitam izmantot CSS, 1- 2p iegūšanai var izmantot arī Publicēšana => Rediģēt lapas).
 6. Nosūtīt sava emuāra adresi uz e-pastu informat.avsk@gmail.com. Vēstulē norādīt emuāra autoru!
Elementa (virsraksta, rindkopas) CSS piemērs tika apskatīts šeit - saite.

7.kl. "Formulas izklājlapās"

svētdiena, 2010. gada 7. februāris
Atkārtojums no 6.klases vielas par formulu ievadu:

Darbību secība funkciju vedņa lietošanas gadījumā:
 • lejupielādēt sagataves darbam - uzdevums_1; uzdevums_2;
 • novietot kursoru rezultāta aprēķināšanas šūnā;
 • izsaukt funkciju lietošanas vedni, nospiežot pogu  fx;
 • izvēlēties nepieciešamo funkciju kategoriju (ja funkciju nevar atrast, lietot All);
 • uzklikšķināt uz funkcijas nosaukuma;
 • atlasīt nepieciešamo datu apgabalu (pieturot CTRL, var atlasīt vairākus tabulas apgabalus - Number1, Number2, ...);
 • apstiprināt ar Ok;
 • atkārtot formulu citās aprēķinu šūnās (Vilkt aiz aktīvā punkta - kursors redzams kā melns krustiņš, formulu rediģēšanas joslā jābūt redzamai formulai!);
 • veikt citus skolotāja norādītos aprēķinus uzdevumos!

5.kl. Ieskaite "Teksta uzrakstu veidošana un noformatēšana prezentācijas lietotnē.

Uzdevumi ieskaites izpildei:
 1. Lejuplādēt ieskaites uzdevumus - saite lejupielādei.
 2. Izpildīt ieskaites prezentācijas slīdos doto uzdevumus!
 3. Saglabāt darbu uz darbvirsmas (Desktop) ar nosaukumu kl_uzvards_iesk!

Statistika