10.kl. "Prezentāciju veidošana."; Grupu darbs.

trešdiena, 2011. gada 21. septembris
Darba grupas (3 min.) - 4, grupu izveide, kārtas skaitļu piešķiršana grupas dalībniekiem

Apgūstamie temati
 1. Teksta ievadīšana, rediģēšana un noformēšana slīdā. Rindkopu formatēšana slīdā.
 2. Gatavu attēlu un māksliniecisku uzrakstu ievietošana slīdā. Zīmējumu veidošana, rediģēšana un noformēšana.
 3. Slīdu pārejas un slīda objektu animācijas efekti. Prezentācijas demonstrēšana.
 4. Diagrammu un organizējošo diagrammu veidošana un modificēšana (Insert => Chart un Insert => SmartArt).
Darba secība
 1. tūre (10 min.) - katra grupa  pēta savu tēmu, visiem grupas dalībniekiem jābūt gataviem apmācīt citu grupu dalībniekus.
     2,.3. un 4.tūre - grupu maiņa notiek saskaņā ar tabulā norādīto, savā sākotnējā darba vietā atgriežas dalībnieki ar norādīto kārtas numuru
  1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta
  2.tūre (6 min.)
  Sākumvietā - 1.numuri
  4 1 2 3
  3.tūre (6 min.)
  Sākumvietā - 2.numuri 
  3 4 1 2
  4.tūre (6min.)
  Sākumvietā - 3.numuri 
  2 3 4 1

        5. tūre (6 - 7 min.) - grupas atgriežas savā sākuma darba vietā un apmāca tos dalībniekus, kuri nav bijuši kādā no 4 darba vietām.

  Nākošajā stundā - apgūtās zināšanas būs jāizmanto gatavojot prezentāciju par izvēlētā zinātniski pētnieciskā darba tēmu (vērtējums summēsies pie ieskaites, kritēriji tiks precizēti darba sākumā).

   Statistika