Algoritmi

trešdiena, 2016. gada 13. janvāris
Atmiņas spēle
Tēla pārvietošana ar bultiņām
Skolas autobusa spēle
Programmēšanas pamati (https://code.org)
Blokshēmas
Lineāri algoritmi- prezentācija
Sazaroti algoritmi -prezentācija
Cikliskie algoritmi - prezentācija

PĀRBAUDES DARBS

Materiāli no Start(it)

Izklājlapas

otrdiena, 2016. gada 12. janvāris
Lejuplādet uzdevumu (8.klase) Materiāls no vietnes Start(it)
6.klase -treniņš   Materiāls no vietnes Start(it)            
6_klase - treniņš 2  Materiāls no vietnes Start(it)
6_klase - treniņš 3  Materiāls no vietnes Start(it)
Formulu ievads (Auces vsk.materiāls)
Darba uzdevums (Auces vsk.materiāls)

IESKAITE (Auces vsk.materiāls)

Statistika