11.kl. "CSS koda iekļaušana tīmekļa lapā."

ceturtdiena, 2011. gada 3. marts
CSS koda iekļaušanai tīmekļa lapās iespējami 3 varianti:
 • speciālu CSS datņu lietošana;
 • CSS definēšana visai tīmekļa lapai (Head daļā);
 • CSS definēšana konkrētam objektam tīmekļa lapā.
CSS datņu lietošana faktiski ir visuniversālākais veids, jo šajā gadījumā CSS datni sagatavo vienu reizi un lieto dažādās tīmekļa lapās saskaņā ar vajadzību. Sākumā šķiet, ka visvienkāršākais veids ir CSS definēšana konkrētam objektam tīmekļa lapā. Ļoti iespējas, ka definēt CSS vienam objektam ir vienkāršāk, tomēr šādā gadījumā kods jāraksta katram objektam no jauna un katrā tīmekļa lapā tas jādara atkal un atkal. 

Speciālu CSS datņu lietošana

Sagatavo speciālu CSS datni, kurā ir definēti visi tīmekļa lapā nepieciešamie noformējuma stili, piemēram, datne.css. CSS datni ieteicams saglabāt tajā pašā vietā, kurā atrodas html datne. CSS datne iekļaušana tīemkļa lapā redzama attēlā:


CSS apraksts tīmekļa lapas galvas daļā starp tagiem Head 

Šajā gadījumā CSS kods tiek ievietots tagos STYLE - skat. attēlu.


Objekta noformējuma CSS lietošana

Šajā gadījumā CSS definē paša noformējamā objekta kodā, izmantojot tagu STYLE - skat. attēlā rindiņu

Veiksmi cīņā ar HTML un CSS kodiem!

****************************************

12.kl. "Kārtošanas algoritmi."

trešdiena, 2011. gada 2. marts
Kur lasīt par kārtošanas algoritmiem?
 • Wikipedia (Lv) - saite
 • kārtošanas algoritmi un demo programma DataSort - saite;
 • Wikipedia (En) - saite;
 • Ātrās kārtošanas algoritms - saite;
 • Naivais datu kārtošanas algoritms (Daugavpils Valsts Ģimnāzija) - saite prezentācijas lejupielādei;
 • Daugavpils Universitātes materiāli (lasāmviela, uzdevumi, demo) - saite;
 • ļoti plašs materiāls par kārtošanas algoritmiem (En) - saite;
 • izvērsts materiāls (En) - saite;
Demonstrācijas un animācijas:
 • kārtošanas algoritmu animācijas - saite apskatei;
 • kārtošanas algoritmu vizualizācijas - saite apskatei;
 • laba lappuse vizualizācijai un izpētei - saite;
 • citas demo lapas - saite_1; saite_2;
 • demo ar programmām - saite;
 • demo ar Java applet - saite;
 • algoritmu demonstrācijas Youtube - saite;
 • algoritmu skaistums un salīdzinājums (video):

Statistika