"Rakstzīmju un rindkopu noformēšana"

svētdiena, 2009. gada 29. novembris
Rakstzīmju un rindkopu noformēšana - 11.stunda mācību grāmatā.
Ja nu kādam mācību grāmata nav pieejama - šeit stundas viela pdf formātā (LIIS)

Demonstrējumi (demnstrējumu vietne PIKC):
DZP "Teksta redaktors MS Word", 5.nodaļa "DOKUMENTA IZSKATA MAINĪŠANA".

Formatēšanas rīkjoslas iespējas:Videodemonstrācija (aut. G.Narvaišs, IM)

Papildu videodemostrācijas par darbu ar:
Praktiskais darbs

Uzmanīgi lasiet uzdevumus, dublējiet (kopējiet) praktiskā darba  tekstu uz teksta apstrādes lietotni (Word, Writer, Write, u.tml.) un noformējiet uzdevuma tekstu saskaņā ar norādījumiem uzdevuma tekstā - piemēram, teksta fonts Times New Roman, 12 pt, treknraksts, zils.


Nr. Uzdevums Uzdevuma atkārtojums
1. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts.  Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts.
2. Teksta fonts Balloon, 20 pt, kursīvs, zils.  Teksta fonts Balloon, 20 pt, kursīvs, zils.
3. Teksta fonts Times New Roman, pasvītrots,
14 pt, brūns, centrēts.
 Teksta fonts Times New Roman, pasvītrots,
14 pt, brūns, centrēts.
4. Teksta fonts Monotype Corsiva, 17 pt, treknraksts, violets, līdzināts pa labi. Teksta fonts Monotype Corsiva, 17 pt, treknraksts, violets, līdzināts pa labi.
5. Teksta fonts Arial, 14.5 pt, treknraksts, kursīvs, tumši pelēks, centrēts. Teksta fonts Arial, 14.5 pt, treknraksts, kursīvs, tumši pelēks, centrēts.
6. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, augšējais
indekss (superscript).
Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, augšējais
indekss (superscript).
7. Teksta fonts Monotype Corsiva, pasvītrots,
14 pt, retinājums 3pt.
Teksta fonts Monotype Corsiva, pasvītrots,
14 pt, retinājums 3pt.
8. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, sablīvējums 2pt. Teksta fonts Arial, 16 pt, treknraksts, sablīvējums 2pt.
9. Teksta fonts Balloon XBd TL, 26 pt, treknraksts, centrēts, kontūra. Teksta fonts Balloon XBd TL, 26 pt, treknraksts, centrēts, kontūra.
10. Teksta fonts MS Sans Serif, 28 pt, treknraksts,
ēnojums.
Teksta fonts MS Sans Serif, 28 pt, treknraksts,
ēnojums.

Veiksmīgu darbošanos!

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika