6.kl. "Darbs ar attēliem, formulām un speciālajām rakstzīmēm."

otrdiena, 2011. gada 1. novembris
Uzdevumi.
 1. Atvērt teksta apstrādes lietotni (piem., MS Word vai OpenOffice.org Writer).
 2. Nodublēt (nokopēt) šajā punktā pievienot teksta fragmentu uz teksta apstrādes lietotni.
Dažkārt dokumenta tekstu nepieciešams papildināt ar dažādām speciālām rakstzīmēm, simboliem, formulām. Piemēram, rakstot šādu tekstu: 6. klasē 2/3 skolēnu ir zēni. Dokumentos pierakstot tālruņa numuru, to mēdz papildināt arī ar tā simbolu: 3322110. Rakstot garu referātu, nepieciešams, lai katra tā apakštēma sāktos jaunā lapā, ko teksta apstrādes lietotnē var norādīt ar speciālu komandu. Turpmāk tiks aplūkotas visas šīs iespējas.
Lai ievietotu simbolu:
• novieto kursoru vietā, kur tas vajadzīgs;
• lieto komandu Insert / Symbol;
• dialoga logā Symbol izvēlas fontu, kurā simbols atrodas;
• izvēlas simbolu;
• piespiež pogu (ja nepieciešams, var ievietot vairākus simbolus pēc kārtas,
katru reizi pēc izvēles piespiežot pogu);
• aizver dialoga logu.

    3. Blakus 1.teksta rindkopai ievietot kādu attēlu no klipkopas (ClipArt).
    4. Tekstā pirms tālruņa numura ievietot tā simbolu (Insert => Symbol).
    5. Teksta beigās ievietot lappuses pārtraukumu (Ctrl + Enter)
    6. Tekstu no pirmās lappuses nodublēt uz izveidoto 2.lappusi.
    7. Aiz teksta 2.lappusē ievietot 5 dažādus simbolus (Insert => Symbol).
    8. Nākošajās rindās izveidot 3 formulas no dotā parauga (Insert => Equation).
.   9. Saglabāt darbu uz darbvirsmas ar noasaukumu 6b_formulas_uzvards!
    10. Parādīt savu darbu skolotājam!
    11. Aizvērt teksta apstrādes programmu!

10.kl. Noslēguma uzdevumi par prezentācijām

trešdiena, 2011. gada 5. oktobris
 Noslēguma uzdevumi par prezentācijām (1h):
 1. Izveidot pārus kopējam darbam;
 2. Katrs skolēns izdomā 3 jautājumus par prezentācijām, to veidošanu vai prezentāciju programmām.
 3. Pārī intervē viens otru, atbildes jautājumus un atbildes fiksējot uz papīra lapām vai elektroniski (kā pašiem šķiet ērtāk). Vērtēti tiks paši jautājumi, to kvalitāte un intervējamo atbildes.
 4. Katrs pāris izveido testu, krustvārdu mīklu vai domu karti par par prezentācijām, to veidošanu vai prezentāciju programmām, vai tiešsaistes prezentāciju servisiem (saskaņā ar pašu izvēli).

10.kl. Praktiskais darbs prezentācijas izveidē

pirmdiena, 2011. gada 26. septembris
Uzdevumi:
 1. Jāsgatavo prezentācija  - par izvēlētā ZPD tēmu.
 2. Pārveidot titulslaida, satura slaida un vēl viena brīvi izvēlēta slaida šablonus (darbs ar slaidu šablonu - Slide Master).
 3. Prezentācijā jāiekļauj:
 • titulslaids;
 • satura slaids;
 • slaids ar mērķiem un uzdevumiem;
 • slaids ar pētījumu metodēm;
 • paša veidota ilustrācija (zīmējums);
 • slaids ar ilustrācijām - attēli no klipkopas un paša izvēlētas mapes, kā arī  2 formas ar mainītu noformējumu;
 • slaids ar diagrammām;
 • slaids ar SmartArt grafiku - 1 organizējošā diagramma un 1 laika līnija;
 • slaidi ar tekstiem un dažādi veidotiem uzrakstiem;
 • prezentācijas noslēguma slaids.
     4. Jāpievieno objektu animācijas un slaidu pārejas efekti.
     5. Prezentācija jānosūta uz e-pasta adresi informat.avsk@gmail.com!

10.kl. "Prezentāciju veidošana."; Grupu darbs.

trešdiena, 2011. gada 21. septembris
Darba grupas (3 min.) - 4, grupu izveide, kārtas skaitļu piešķiršana grupas dalībniekiem

Apgūstamie temati
 1. Teksta ievadīšana, rediģēšana un noformēšana slīdā. Rindkopu formatēšana slīdā.
 2. Gatavu attēlu un māksliniecisku uzrakstu ievietošana slīdā. Zīmējumu veidošana, rediģēšana un noformēšana.
 3. Slīdu pārejas un slīda objektu animācijas efekti. Prezentācijas demonstrēšana.
 4. Diagrammu un organizējošo diagrammu veidošana un modificēšana (Insert => Chart un Insert => SmartArt).
Darba secība
 1. tūre (10 min.) - katra grupa  pēta savu tēmu, visiem grupas dalībniekiem jābūt gataviem apmācīt citu grupu dalībniekus.
     2,.3. un 4.tūre - grupu maiņa notiek saskaņā ar tabulā norādīto, savā sākotnējā darba vietā atgriežas dalībnieki ar norādīto kārtas numuru
  1.vieta 2.vieta 3.vieta 4.vieta
  2.tūre (6 min.)
  Sākumvietā - 1.numuri
  4 1 2 3
  3.tūre (6 min.)
  Sākumvietā - 2.numuri 
  3 4 1 2
  4.tūre (6min.)
  Sākumvietā - 3.numuri 
  2 3 4 1

        5. tūre (6 - 7 min.) - grupas atgriežas savā sākuma darba vietā un apmāca tos dalībniekus, kuri nav bijuši kādā no 4 darba vietām.

  Nākošajā stundā - apgūtās zināšanas būs jāizmanto gatavojot prezentāciju par izvēlētā zinātniski pētnieciskā darba tēmu (vērtējums summēsies pie ieskaites, kritēriji tiks precizēti darba sākumā).

   10.kl. "Prezentācijas līdzekļu izmantošanas iespējas. Veidņu lietošana."

   trešdiena, 2011. gada 14. septembris
   Prezentāciju piemēri ievadam:
   Kas tad ir prezentācija?

   Datorprezentācija (desktop resentation) - pasniegšanas grafikas programmās esošās slīdrādes iespēju izmantošana, lai displeja ekrānā izspīdinātu diagrammas vai citu ilustratīvu materiālu, kas atrodas datorā.


   Prezentācijas jēdziens - par prezentāciju var uzskatīt ilustrētu noteiktas tēmas izklāstu (teorētiska materiāla izklāsts, praktiskās darbības vai pētījuma atspoguļojums, projekta realizācijas atspoguļojums, parādības vai iekārtas darbības demonstrācija, uzdevuma risinājuma demonstrācija, utt.) Prezentācija var būt realizēta ar tehnisko līdzekļu palīdzību vai bez tiem.
   Prezentāciju demonstrēšanas tehniskie līdzekļi:
   ·  Diaprojektori, epiprojektori (diafilmas, diapozitīvi, sagataves uz papīra);
   ·  Kodoprojektori (sagatves drukā uz plēvēm, liela auditorija);
   ·  Datori (demonstrē prezentācijas failu datora monitorā - dinamika, augsta kvalitāte, 1-3 cilvēki vienlaicīgi);
   ·  LCD paneļi (projicē tieši no datora ekrāna uz parasto ekrānu, bet vajadzīgs labs kodoprojektors un aptumšota telpa, var izmantot dinamiskos efektus, auditorija 10 - 30 cilvēki);
   ·  Mulitivideoprojektori (projicē tieši no datora ekrāna uz parasto ekrānu, kvalitāte maksimāla un iespējas pilnīgas - līdz pat video izmantošanai, taču ļoti dārga tehnika);

   Prezentācijas slaidu nomaiņas veidi:
   ·  Manulālais (rokas režīms -ar peles pogas klikšķiem);
   ·  Automātiskais (pēc noteikta laika);
   ·  Jauktais (mauālais + automātiskais)

   Prezentāciju programmas (raksts Wikipedia):

   Prezentācijas - ideju (domu) kartes (Mind maps):


   Prezentāciju veidņu lietošana

   Veidņu lietošana dod iespēju ātri un kvalitatīvi sagatavot prezentācijas par izvēlēto tēmu.
   Jālieto - File => New => Templates (Veidnes).
   MS veidnes tiešsaistē - saite.

   Noderīgas saites:
   • mācību stundas prezentācija, R.Birziņa, LU - saite;
   • padomi prezentāciju izveidē, A.Plotņikovs - saite;
   • prezentācijas māksla - saite;
   • ES fondu prezentācijas - saite;
   • iLive prezentācijas - saite.

   10.kl. "Pamatprasmes attēlu veidošanā un apstrādē."

   svētdiena, 2011. gada 11. septembris
   10.klasē ir jāprot:
   1. Zīmēt un veidot dažādas sarežģītības ilustrācijas, izmantojot zīmuli, otu, krāsas, figūras.
   2. Jāprot attēliem pievienot un noformēt uzrakstus.
   3. Jāprot sekojošas darbības ar attēlu fragmentiem:
   • atlasīšana;
   • izgriešana un pārvietošana;
   • dublēšana;
   • izmēru maiņa (stiepšana/spiešana un šķiebšana);
   • rotācija.
         4. Attēla malu apgriešana.
         5. Spilgtuma un kontrasta korekcija.
         6. Elementāra attēla apstrāde - apmalītes, ēnas, korekcija, u.tml.
         7. Saglabāt dažādos formātos, t.sk. izmantot attēlu saspiešanas iespējas.

   *** Tās ir elementārprasmes darbojoties ar attēliem, bet tas ne tuvu nav viss, ko vajadzētu prast! 

   Praktiskais darbs:
   • atvērt tiešsaistes servisu Sumo Paint;
   • 1.tūre (15 min.):
   • ----- 1.grupa -apgūst ilustrāciju veidošanas pamatprasmes;
   • ----- 2.grupa - darbības ar attēlu fragmentiem;
   • ----- 3.grupa - attēla malu apgriešana, spilgtuma un kontrasta korekcija;
   • ----- 4.grupa - darbs ar apmalītēm, ēnām, attēla kvalitātes uzlabošanu;
   • 2.tūre - katra grupa prezentē apgūto (5 min. katra grupa);
   • 3.tūre - atbildes uz jautājumiem (5 min.).
   Turpinājums sekos!

   7.kl. "Rakstzīmes un rindkopas formāta dublēšana."

   Rakstzīmes un rindkopas formāta dublēšana - praksē ļoti noderīga darbība, jo dod iespēju ātri noformēt rindkopas līdzīgi kā eksistējošā paraugā. Darbošanās notiek ar rīku Format Painter (MS Office) vai Format Paintbrush (Libre Office).

   Format Painter MS Office rīkjoslās:


    Format Paintbrush Libre Office standarta rīkjoslā:


    Rakstzīmes un rindkopas formāta dublēšana praksē var izmantot:
   • rakstzīmju noformēšanai saskaņā ar paraugu;
   • rindkopu noformēšanai līdzīgi paraugam;
   • virsrakstu noformēšanai.
   Praktiskais darbs
   1. Sagatavot tekstu - no skolas mājas lapas nokopēt tekstu no materiāla par starptautisko jauniešu nometni, tekstu nodublēt vēl 4 reizes.
   2. Noformēt teksta 1.rindkopu sekojoši:
   • fonts - Monotype Corsiva;
   • rakstzīmju izmērs - 13;
   • stils - treknraksts';
   • līdzinātas abas malas;
   • pirmās rindas atkāpe - 1,5 cm.
        3.  Darbību secība rindkopas noformējuma formāta dublēšanai:
   • atlasīt parauga rindkopu;
   • noklikšķināt uz pogas Format Painter - uz tās figūriņa līdzīga otiņai (Home vai standarta rīkjosla);
   • pārvilkt ar kursorotu pāri noformējamajām rindkopām (var vairākām).
   • *! Ja pogu Format Painter ir jālieto vairākkārt, tad var uz tās izpildīt dubultklikšķi!
        4.  Teksta 2., 3. un 4. rindkopu noformēt saskaņā ar izveidoto rindkopas noformējuma paraugu (1.rindkopa).
        5.  Izveidot 3 savus rindkopu noformējuma paraugus.
        6.  Ar Format Painter palīdzību noformēt  dažādas rindkopas saskaņā ar 3 pašu izveidotiem rindkopu noformējuma paraugiem.

   Veiksmīgu mācību gadu!

   svētdiena, 2011. gada 4. septembris
   Veiksmīgu visiem 2011./2012.m.g.! Novēlu informātikā apgūt nepieciešamo, noderīgo un ikdienā vajadzīgo!

   Tīmekļa lappuses parametru iestatīšana.

   ceturtdiena, 2011. gada 31. marts
   Tīmekļa lappuses parametrus ērti definēt, izmantojot tagu BODY un nelielu CSS koda fragmentu (style). Neliels piemērs ar paskaidrojumiem:   BODY tagā:
   • Lapas piemales - topmargin, leftmargin, rightmargin, bottommargin;
   • Lapas fona krāsa - bgcolor;
   • Rindkopas stils:
    • Text-align: justify - nolīdzinātas abas rindkopas malas;
    • Text-indent:12 - pirmās rindas atkāpe 12;
    • Line-height:200% - atstarpe starp rindām 2 tukšas rindas;
    • Margin: 6 12 - atstarpe pirms rindkopas 6 pt, pēc rinkopas 12 pt.
     Uzdevumi:
   • ieveidojiet jaunu tīmekļa lappusi;
   • saglabājiet savā mapē ar nosaukumu body.html;
   • vispirms izmēģiniet lappuses parametru definēšanu, izmantojot attēla augšējā rindā parādītos malu un fona krāsas definēšanas paņēmienus;
   • ievietojiet lappusē rindkopu ar taga P palīdzību (Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta! Auce ir jauka pilsēta!);
   • saglabājiet kodu un apskatiet izveidoto lappusi tīmekļa lapā;
   • pievienojiet BODY tagam rindkopas stila definēšanas kodu (attēlā 2.rinda);
   • saglabājiet izmaiņas un apskatiet papildināto lappusi tīmekļa lapā;
   • pamainiet atkāpes, atstarpes vai fona krāsu un atkal apskatiet izmaiņas;
   • tā turpiniet, kamēr esat sapratuši, kā var mainīt lappuses un rindkopas parametrus!
   Lappuses koda piemērs:
    --------------------------------------------------------------------------------

   11.kl. "CSS koda iekļaušana tīmekļa lapā."

   ceturtdiena, 2011. gada 3. marts
   CSS koda iekļaušanai tīmekļa lapās iespējami 3 varianti:
   • speciālu CSS datņu lietošana;
   • CSS definēšana visai tīmekļa lapai (Head daļā);
   • CSS definēšana konkrētam objektam tīmekļa lapā.
   CSS datņu lietošana faktiski ir visuniversālākais veids, jo šajā gadījumā CSS datni sagatavo vienu reizi un lieto dažādās tīmekļa lapās saskaņā ar vajadzību. Sākumā šķiet, ka visvienkāršākais veids ir CSS definēšana konkrētam objektam tīmekļa lapā. Ļoti iespējas, ka definēt CSS vienam objektam ir vienkāršāk, tomēr šādā gadījumā kods jāraksta katram objektam no jauna un katrā tīmekļa lapā tas jādara atkal un atkal. 

   Speciālu CSS datņu lietošana

   Sagatavo speciālu CSS datni, kurā ir definēti visi tīmekļa lapā nepieciešamie noformējuma stili, piemēram, datne.css. CSS datni ieteicams saglabāt tajā pašā vietā, kurā atrodas html datne. CSS datne iekļaušana tīemkļa lapā redzama attēlā:


   CSS apraksts tīmekļa lapas galvas daļā starp tagiem Head 

   Šajā gadījumā CSS kods tiek ievietots tagos STYLE - skat. attēlu.


   Objekta noformējuma CSS lietošana

   Šajā gadījumā CSS definē paša noformējamā objekta kodā, izmantojot tagu STYLE - skat. attēlā rindiņu

   Veiksmi cīņā ar HTML un CSS kodiem!

   ****************************************

   12.kl. "Kārtošanas algoritmi."

   trešdiena, 2011. gada 2. marts
   Kur lasīt par kārtošanas algoritmiem?
   • Wikipedia (Lv) - saite
   • kārtošanas algoritmi un demo programma DataSort - saite;
   • Wikipedia (En) - saite;
   • Ātrās kārtošanas algoritms - saite;
   • Naivais datu kārtošanas algoritms (Daugavpils Valsts Ģimnāzija) - saite prezentācijas lejupielādei;
   • Daugavpils Universitātes materiāli (lasāmviela, uzdevumi, demo) - saite;
   • ļoti plašs materiāls par kārtošanas algoritmiem (En) - saite;
   • izvērsts materiāls (En) - saite;
   Demonstrācijas un animācijas:
   • kārtošanas algoritmu animācijas - saite apskatei;
   • kārtošanas algoritmu vizualizācijas - saite apskatei;
   • laba lappuse vizualizācijai un izpētei - saite;
   • citas demo lapas - saite_1; saite_2;
   • demo ar programmām - saite;
   • demo ar Java applet - saite;
   • algoritmu demonstrācijas Youtube - saite;
   • algoritmu skaistums un salīdzinājums (video):

   10.kl. "Formu veidošana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana."

   otrdiena, 2011. gada 22. februāris
   Izmantojamie materiāli:
   Datne darbam - koki_2011.

   -----------------------------------------------------------------------------

   10.kl."Tabulu lietošana: ierakstu pievienošana, dzēšana, labošana, meklēšana, filtrēšana, kārtošana."

   svētdiena, 2011. gada 20. februāris
   Lai tēmas apguve būtu praktiska, ieteicams darboties ar iepriekš sagatavotu datu bāzes tabulu. Darbam ar MS Access var izmantot nelielu DB tabulu par kokiem - saite lejupielādei (accdb datne). Stundas materiāls sagatavots darbam ar MS Access 2007/2010.

   Materiāli OpenOffice.org Base (lasīšanai, skatīšanai):

   Ierakstu pievienošana un dzēšana visērtāk veicama datu bāzes tabulā (skat. attēlu):
   • ierakstu pievienošana:
   • --- tabulā ieraksta konteksta izvēlnē izvēlēties Jauns ieraksts (New Record) - ieraksts tiks pievienots tabulas beigās;
   • --- aizpildīt jauno ierakstu ar nepieciešamo informāciju;
   • --- saglabāt tabulu;
   • ierakstu dzēšana:
   • --- atlasīt dzēšamo ierakstu;
   • ---konteksta izvēlnē izvēlēties komandu Dzēst ierakstu (Delete Record).

   Ierakstu labošana un meklēšana (skat. attēlu):
   • labošana (rediģēšana)  - tabulā atrast labojamo ierakstu un attiecīgajā tabulas rindā veikt nepieciešamos labojumus, pēc tam tabulu saglabāt (CTRL + S);
   • meklēšana datu bāzes tabulā - lietot komandu Meklēt (Find, ar taustiņiem CTRL + F);
   • aizvietošana datu bāzes tabulā - lietot komandu Aizvietot (Replace, ar taustiņiem CTRL + H).

   Ierakstu kārtošana un filtrēšana datu bāzēs - darbības MS Access ir visai līdzīgas attiecīgajām darbībām MS Excel! Ja kaut ko par datu filtrēšanu nesapratāt izklājlapās, tad te nu ir otra iespēja iedziļināties un apgūt šo tēmu dziļāk un nopietnāk.


   Ierakstu kārtošana datu bāzes tabulā (skat. attēlu):
   • atlasa lauku kārtošanai;
   • Sākums (Home) => noklikšķina pogu AZ (augošs jeb Ascending) vai pogu ZA (dilstošs jeb descending);
   • ja nepieciešams, tad darbību atceļ ar pogu Atcelt kārtošanu (Remove Sort) vai arī lietot komandu Undo.

    Ierakstu vienkārša filtrēšana datu bāzes tabulā (skat. attēlu):
   • Sākums (Home) => Filtrēt (Filter) - pievienot filtrus (ja nav pievienoti);
   • izvēlēties nepieciešamo filtra veidu - saskaņā ar izvēlētajām vērtībām vai Skaitļu filtrus (Number Filter);
   • skaitļu filtros ievadīt nepieciešamās vērtības un apstiprināt filtrēšanu;
   • Atcelt kārtošanu (Remove Sort) - atcelt filtra darbību.
   Paplašināto filtru lietošana (skat. attēlu):
   • izpildīt komandas Home => Advanced  => Advanced Filter/Sort..;
   • pievienot laukus - no tabulas lauku saraksta vai no izkrītošā saraksta;
   • uzstādīt kārtošanas secību laukos (Sort);
   • ieveidot filtrēšanas nosacījumus (Criteria un Or..);
   • pielietot filtru - Home => Advanced => Apply Filter/Sort;
   • nepieciešamības gadījumā saglabāt filtru - Home => Advanced => Save As Query;
   • atcelt filtra darbību - Remove Sort.

   Datu kārtošana, atlase un filtrēšana ir visai būtiskas datu bāzes funkcijas, tādēļ noteikti ieteicams šo darbību izpētei un apguvei veltīt pietiekami daudz laika un pūļu. Turklāt nevajadzētu aizmirst, ka MS Access ir tikai viena no DB programmatūrām, pieejamas daudzas citas un tajās virkne darbību būs izpildāmas citādi. Jācenšas saprast attiecīgo darbību būtību.

   -----------------------------------------------------------------

   11.kl. "Animāciju veidošanas līdzekļi."

   ceturtdiena, 2011. gada 20. janvāris
   Animāciju veidošanas programmu ir daudz, daļa no tām ir ļoti vienkāršas, bet ir arī ar iespējām visai bagātas animāciju veidošanas programmas, t.sk. 3D.

   Dažas ieteicamas animāciju veidošanas programmas:
   Easy Gif Animator 
    
    
   Pencil ekrānattēls

   10.kl. "Aprēķina tabulu modificēšana. Teksta un skaitļu formatēšana. Šūnu grafiskā noformēšana."

   otrdiena, 2011. gada 18. janvāris
   1. Aprēķina tabulu modificēšana.
   • Jaunas darblapas pievienošana - parasti jāizpilda komandas Insert => Worksheet (vai Sheet) vai izklājlapu konteksta izvēlnē jāizvēlas komanda Insert Sheet vai jānoklikšķina poga Insert Worksheet (Shift + F11).
    MS Excel 2010

   OO Calc 3.3

   • Jaunas kolonas vai rindas iespraušana izklājlapas tabulā - atlasīt kolonu/rindu, tad konteksta izvēlnē izvēlēties komandu  Insert (MS Excel 2007/2010) vai Insert Column/Insert Row (OO Calc).
   • Dzēst - atlasīt lapu, rindu vai kolonu un izmantot komadu (taustiņu) Delete.
   • Izklājlapas nosaukuma maiņa - lapas nosaukuma konteksta izvēlnē komanda Rename vai Rename Sheet un ievadīt jauno lapas nosaukumu, apstiprināt izmaiņas ar Enter.
   2. Teksta un skaitļu formatēšana.
   • Rakstzīmju noformēšana ir  praktiski tāda pati kā teksta apstrādes lietotnēs un jālieto formatēšanas (Formating) rīkjoslas iespējas (MS Calc 2007/2010 - Home jeb Sākums).
   • Rakstzīmes var formatēt arī šādi - konteksta izvēlnē Format Cells => Font.
   • Datu tipa maiņa - konteksta izvēlnē Format Cells => Number.
   • Izlīdzinājumu maiņa - konteksta izvēlnē Format Cells => Alignment vai attiecīgās pogas rīkjoslā:
   3. Šūnu grafiskā noformēšana.
   • Šūnu noformēšanai - konteksta izvēlnē Format Cells => jālieto Border un Fill cilnes MS Office 2007/2010 vai Border un Background cilnes OO Calc.
   • Šūnu noformēšanai var lietot arī rīkjoslu pogas (skat . attēlu):
   Uzdevumi:
   • lapā Sheet2 izveidojiet attēlā redzamās tabulas sagatavi;
   • noformējiet tabulu atbilstoši paraugam (rakstzīmes un šūnas);
   • pirms kolonas E - pasts ievietojiet kolonu Mobilais tālrunis;
   • Lapas nosaukumu nomainiet uz nosaukumu Draugi;
   • ievietojiet jaunu lapu;
   • jauno lapu pārsauciet par Kopija;
   • noformēto tabulu no lapas Draugi nodublējiet uz lapu Kopija;
   • izdzēsiet lapas Sheet1 un Sheet3!
    
    
   Uzdevumu piemēri ar loģiskajām funkcijām (izpētei):
   • kļūdainie vārdi (xls) - saite;
   • uzdevums par salikteņiem (xls) - saite;
   • uzdevums ar iekavām (xls) - saite.
    Mēģiniet un eksperimentējiet, tad rezultāti neizpaliks! Kas necīnās, tas neuzvar!
    ___________________________________________________________________________________

    Statistika