6.kl. "Jēdziens par e-pastu, tā izmantošanas iespējām."

otrdiena, 2010. gada 20. aprīlis
Termini.lv - "E-pasts (Electronics mail) - publisko elektronisko sakaru tīklā nosūtīts teksta, balss, skaņas vai attēla ziņojums, kas līdz saņemšanas brīdim var tikt glabāts elektronisko sakaru tīkla vai saņēmēja galiekārtā."


E-pasts joprojām ir viens no lietotākajiem Internet pakalpojumiem. Šobrīd ar e-pastu konkurē reālā laika saziņas pakalpojumi - Skype, Google Talk, Windows Messenger, u.c.
Uzmanīgi izpētiet e-pasta adreses struktūru un salīdziniet to ar standarta pasta adreses struktūru (LIIS ilustrācijas un mācību materiāls)!


Uzmanīgi izpētiet arī standarta e-pasta vēstules struktūru (LIIS materiāls):


Dažādās pasta programmās līdzīga ir ne tikai elektroniskās vēstules struktūra, bet arī šo vēstuļu sakārtojums pa grupām jeb mapēm.
Kā piemērs apskatīts mapju saraksts pasta programmā Microsoft Outlook Express 5:

Apollo e-pasta sistēmas lietošana (materiāls jau gan ir nedaudz novecojis, bet pamata jautājumi šeit ir apksatīti) - saite lasīšanai LIIS materiālos.


Materiāli:

11.kl. "Ekrāna klipu ieraksta iespējas, to ievietošana tīmekļa lappusē."

pirmdiena, 2010. gada 19. aprīlis
Ekrāna klipu ieraksta (Screen Recording) iespējas faktiski ir 2 veidu (Wikipedia raksts par šo tēmu):
 • ar speciālām programmām (Screen Capture);
 • ar īpašu tiešsaistes servisu palīdzību.
Ekrāna video satveršanas programmas:
 • bezmaksas:
 • ---- Camtasia Studio - vietne; šeit - pamācība;
 • ---- CamStudio - vietne;
 • ---- AutoScreenRecorder - vietne;
 • ---- Wink (var saglabāt swf un exe formātos)- vietne;
 • ---- Tinglesoft Desktop Recorder - vietne;
 • ---- YouRecorder Free - vietne;
 • ---- Demoawy - vietne;
 • ---- Taksi Video Dectop Recorder - vietne;
 • ---- Freez Screen Video Capture - vietne;
 • ---- RecordMyDesktop (Linux) - padomi lietošanai;
 • komerciālās:
 • ---- SnagIt - vietne;
 • ---- Hypersnap - vietne;
 • ---- Adobe® Captivate® - vietne;
 • ................................................................
 Tiešsaites servisi ekrāna klipu ierakstam:
Klipu ievietošanai tīmekļa lappusēs var izmantot iepriekš apskatītos iegulto objektu ievietošanas tagus OBJECT un IFRAME. Tiešsaistes servisi parasti piedāvā izmantošanai gatavu iegultā objekta koda fragmentu.

7.kl. Ieskaite par darbu ar izklājlapām

svētdiena, 2010. gada 18. aprīlis
Darba uzdevumi:
 • lejupielādēt ieskaites darba sagatavi - xlsx datne (MS Excel 2007); xls datne (MS Excel 2003) un ods datne (OpenOffice.org Calc);
 • izpildīt izklājlapas tabulās dotos uzdevumus (iegūstamie punkti doti pie lapu nosaukumiem);
 • darbu saglabāt (Save As) ar nosaukumu saskaņā ar paraugu - 7a2_nbiesk_uzvards (saglabāšanu ieteicams veikt jau darba sākumā un ik pēc laika veikt atkārtotu saglabāšanu - CTRL + S vai uzklikšķināt pogu ar disketes attēlu)!
Veiksmi darbā!

5.kl. "Darbs ar interneta resursu pārlūkprogrammu."

Ļoti ērti ir RTU Tālmācību Studiju Centra sagatavotie videomateriāli. Skatieties tos un mācieties rīkoties ar pārlūkprogrammu (darba process ar Mozilla Firefox, Opera, Safari vai Google Chrome ir visai līdzīgs):
Citi materiāli:
-------------------------------------------------------------------------------------

Statistika