10.kl. "Prezentācijas līdzekļu izmantošanas iespējas. Veidņu lietošana."

trešdiena, 2011. gada 14. septembris
Prezentāciju piemēri ievadam:
Kas tad ir prezentācija?

Datorprezentācija (desktop resentation) - pasniegšanas grafikas programmās esošās slīdrādes iespēju izmantošana, lai displeja ekrānā izspīdinātu diagrammas vai citu ilustratīvu materiālu, kas atrodas datorā.


Prezentācijas jēdziens - par prezentāciju var uzskatīt ilustrētu noteiktas tēmas izklāstu (teorētiska materiāla izklāsts, praktiskās darbības vai pētījuma atspoguļojums, projekta realizācijas atspoguļojums, parādības vai iekārtas darbības demonstrācija, uzdevuma risinājuma demonstrācija, utt.) Prezentācija var būt realizēta ar tehnisko līdzekļu palīdzību vai bez tiem.
Prezentāciju demonstrēšanas tehniskie līdzekļi:
·  Diaprojektori, epiprojektori (diafilmas, diapozitīvi, sagataves uz papīra);
·  Kodoprojektori (sagatves drukā uz plēvēm, liela auditorija);
·  Datori (demonstrē prezentācijas failu datora monitorā - dinamika, augsta kvalitāte, 1-3 cilvēki vienlaicīgi);
·  LCD paneļi (projicē tieši no datora ekrāna uz parasto ekrānu, bet vajadzīgs labs kodoprojektors un aptumšota telpa, var izmantot dinamiskos efektus, auditorija 10 - 30 cilvēki);
·  Mulitivideoprojektori (projicē tieši no datora ekrāna uz parasto ekrānu, kvalitāte maksimāla un iespējas pilnīgas - līdz pat video izmantošanai, taču ļoti dārga tehnika);

Prezentācijas slaidu nomaiņas veidi:
·  Manulālais (rokas režīms -ar peles pogas klikšķiem);
·  Automātiskais (pēc noteikta laika);
·  Jauktais (mauālais + automātiskais)

Prezentāciju programmas (raksts Wikipedia):

Prezentācijas - ideju (domu) kartes (Mind maps):


Prezentāciju veidņu lietošana

Veidņu lietošana dod iespēju ātri un kvalitatīvi sagatavot prezentācijas par izvēlēto tēmu.
Jālieto - File => New => Templates (Veidnes).
MS veidnes tiešsaistē - saite.

Noderīgas saites:
 • mācību stundas prezentācija, R.Birziņa, LU - saite;
 • padomi prezentāciju izveidē, A.Plotņikovs - saite;
 • prezentācijas māksla - saite;
 • ES fondu prezentācijas - saite;
 • iLive prezentācijas - saite.

10.kl. "Pamatprasmes attēlu veidošanā un apstrādē."

svētdiena, 2011. gada 11. septembris
10.klasē ir jāprot:
 1. Zīmēt un veidot dažādas sarežģītības ilustrācijas, izmantojot zīmuli, otu, krāsas, figūras.
 2. Jāprot attēliem pievienot un noformēt uzrakstus.
 3. Jāprot sekojošas darbības ar attēlu fragmentiem:
 • atlasīšana;
 • izgriešana un pārvietošana;
 • dublēšana;
 • izmēru maiņa (stiepšana/spiešana un šķiebšana);
 • rotācija.
      4. Attēla malu apgriešana.
      5. Spilgtuma un kontrasta korekcija.
      6. Elementāra attēla apstrāde - apmalītes, ēnas, korekcija, u.tml.
      7. Saglabāt dažādos formātos, t.sk. izmantot attēlu saspiešanas iespējas.

*** Tās ir elementārprasmes darbojoties ar attēliem, bet tas ne tuvu nav viss, ko vajadzētu prast! 

Praktiskais darbs:
 • atvērt tiešsaistes servisu Sumo Paint;
 • 1.tūre (15 min.):
 • ----- 1.grupa -apgūst ilustrāciju veidošanas pamatprasmes;
 • ----- 2.grupa - darbības ar attēlu fragmentiem;
 • ----- 3.grupa - attēla malu apgriešana, spilgtuma un kontrasta korekcija;
 • ----- 4.grupa - darbs ar apmalītēm, ēnām, attēla kvalitātes uzlabošanu;
 • 2.tūre - katra grupa prezentē apgūto (5 min. katra grupa);
 • 3.tūre - atbildes uz jautājumiem (5 min.).
Turpinājums sekos!

7.kl. "Rakstzīmes un rindkopas formāta dublēšana."

Rakstzīmes un rindkopas formāta dublēšana - praksē ļoti noderīga darbība, jo dod iespēju ātri noformēt rindkopas līdzīgi kā eksistējošā paraugā. Darbošanās notiek ar rīku Format Painter (MS Office) vai Format Paintbrush (Libre Office).

Format Painter MS Office rīkjoslās:


 Format Paintbrush Libre Office standarta rīkjoslā:


 Rakstzīmes un rindkopas formāta dublēšana praksē var izmantot:
 • rakstzīmju noformēšanai saskaņā ar paraugu;
 • rindkopu noformēšanai līdzīgi paraugam;
 • virsrakstu noformēšanai.
Praktiskais darbs
 1. Sagatavot tekstu - no skolas mājas lapas nokopēt tekstu no materiāla par starptautisko jauniešu nometni, tekstu nodublēt vēl 4 reizes.
 2. Noformēt teksta 1.rindkopu sekojoši:
 • fonts - Monotype Corsiva;
 • rakstzīmju izmērs - 13;
 • stils - treknraksts';
 • līdzinātas abas malas;
 • pirmās rindas atkāpe - 1,5 cm.
     3.  Darbību secība rindkopas noformējuma formāta dublēšanai:
 • atlasīt parauga rindkopu;
 • noklikšķināt uz pogas Format Painter - uz tās figūriņa līdzīga otiņai (Home vai standarta rīkjosla);
 • pārvilkt ar kursorotu pāri noformējamajām rindkopām (var vairākām).
 • *! Ja pogu Format Painter ir jālieto vairākkārt, tad var uz tās izpildīt dubultklikšķi!
     4.  Teksta 2., 3. un 4. rindkopu noformēt saskaņā ar izveidoto rindkopas noformējuma paraugu (1.rindkopa).
     5.  Izveidot 3 savus rindkopu noformējuma paraugus.
     6.  Ar Format Painter palīdzību noformēt  dažādas rindkopas saskaņā ar 3 pašu izveidotiem rindkopu noformējuma paraugiem.

Statistika