6.kl. Darbiņš ar e-pastu

piektdiena, 2010. gada 14. maijs
Tā kā esmu saslimis un nevaru būt pie Jums, tad šeit būs daži uzdevumiņi. Esiet jauki un mīļi, tos izpildiet iespējami radoši, ievērojot dotos norādījumus!
Uzdevumi:
1. Sagatavot materiālu (teksta vai prezentāciju lietotnē - Word, WriterPowerPoint vai Impress) par skaistākajām vietām Baltijā (par vismaz vienu vietu no katras valsts), materiālā par katru izvēlēto vietu iekļaujot:
 • tēmu (Skaistākās vietas Baltijā);
 • vietas nosaukumu, valsti;
 • piemērotus attēlus (1 -3);
 • īsu aprakstu;
 • Internet vietnes adresi (kur var apskatīt informāciju par šo vietu).
2. Sagatavoto dokumentu saglabāt uz dabvirsmas (Desktop) ar piemērotu nosaukumu - piemēram, 6a2_Baltija_TavsUzvards!
3. Nosūtīt e-pasta vēstuli par paveikto darbu uz adresi informat.avsk@gmail.com, vēstulei pievienojot savu uz darvirsmas saglabāto darbu (Pievienot; Attach)! Vēstule tēma - Baltija! Vēstuli jāveido saskaņā ar pieņemtajām normām un tajā jābūt - uzrunai, vēstules tekstam par paveikto uzdevumu un parakstam (ar pareizu vārdu un uzvārdu).

Veiksmi darba izpildē!
-------------------------

10.kl. "Pasākumi informācijas drošības nodrošināšanai datoru tīklos."

otrdiena, 2010. gada 11. maijs
Pilns tēmas nosaukums "Pasākumi informācijas drošības nodrošināšanai datoru tīklos: paroļu lietošana, datu šifrēšana, elektroniskā paraksta lietošana. Apdraudējumi, kas saistīti ar interneta pakalpojumu izmantošanu."

Apskatāmie jautājumi:
 • lietotāju konti un tiesības;
 • paroles un to lietošana;
 • klienta - servera arhitektūra - saite
 • datortīkls - saite;
 • datu šifrēšana (kriptēšana);
 • elektroniskais paraksts, tā lietošana;
 • iespējamie apdraudējumi, lietojot internet pakalpojumus.

Materiāli apskatei un mācībām:

10.kl. "Datorvīrusi un pasākumi to ietekmes samazināšanai."

Uzdevumi:
 • turpināt darbu grupās, sagatavojot prezentācijas materiālus par stundas tēmu, iekļaujot sekojošas apakštēmas:
 • ---- jēdziens par datorvīrusiem;
 • ---- datorvīrusu veidi;
 • ---- aizsardzība pret datorvīrusiem;
 • ---- citas kaitīgās programmas;
 • ---- antivīrusi, ugunssienas u.c. programmatūra cīņai ar kaitnieciskajām programmām;
 • ---- datorvīrusu vēsture;
 • ---- datorvīrusi ilustrācijās.
Daži izmantojamie materiāli:

5.kl. Ieskaite

pirmdiena, 2010. gada 10. maijs
1. Prezentāciju vai teksta lietotnē nodublējiet Internetā atrastus:
 • 2 attēlus par multifilmām;
 • 2 tekstus ar dzīvnieku attēliem;
 • 2 skaistus ziedus;
 • 2 vietas par pasakām;
 • tekstu par vulkāna izvirdumu Islandē.
2. Tajā pašā lietotnē pastāstiet, kādas labas iespējas mums nodrošina datortīklu, t.sk. Internet, lietošana?
3. savu darbu saglabāt uz darbvirsmas ar nosaukumu 5a2_gal_Uzvards!

7.kl. Ieskaite

Uzrakstīt radošu stāstījumu par 3 gados apgūto informātikā, obligātie tajā iekļaujot:
 • aprakstu par visinteresantāko mācību vielu (Pamatot!);
 • Tavuprāt, visnenoderīgākā mācību viela (Pamatot!).
 • Kādas tēmas vēl būtu nepieciešamas apgūt informātikas stundās?
 • Par kādu tēmu Tu pats varētu sagatavot un novadīt nodarbību informātikā citiem skolēniem?
 • Ko Tev dod zināšanas informātikā (IT)?
Savu darbu saglabāt uz darbvirsmas ar nosaukumu 7a2_gal_uzvārds!

Statistika