12.kl. Programmatūras izstrāde

piektdiena, 2010. gada 3. septembris

Ada Lavleisa - pirmā programmētāja!
Jēdzieni:
 • programmēšana;
 • programmēšanas tehnoloģija;
 • programmēšanas valoda;
 • programmēšanas paradigma (saite);
 • lineārā programmēšana - visbiežāk matemātiksu modeļu gadījumos ar lineārām relācijām (darbības seko cita citai);
 • funkcionālā programmēšana - programma sastāv no secīgi izsaucāmām funkcijām;
 • objektorientēta programmēšana - programmē savstarpēji saistītus objektus;
 • notikumorientētā programmēšana - programmē notikumu secības;
 • strukturālā programmēšana -  izmanto procedūras, funkcijas, bloku struktūras;
 • kompilators (saite);
 • translators;
 • dekompilaors.
Programmēšanas paradigma - programmēšanas stils jeb ideju un rekomendāciju kopums, kas nosaka programmu rakstīšanas veidu. Piemēram, objektorientētajā programmēšanā programmētājam jādomā par programmu, kas sastāv no savstarpēji saistītiem objektiem, kamēr funkcionālajā programmēšanā programma sastāv no secīgi izsaucāmām funkcijām (Wikipedia,  saite).

Kompilators - programma (vai programmu kopums), kas pārveido cilvēkam saprotamā programmēšanas valodā rakstītas instrukcijas datoram izpildāmā mašīnkodā. Kompilators visu programmu pārveido mašinkodā un tad to izpilda.

Translators -  programma, kas veic translāciju starp augsta līmeņa valodām. Translators programmu izpilda pa soļiem.

Dekompilators -  programma, kas veic translāciju no zema līmeņa valodas.Programmu piemēri

Basic
Scratch
https://cdn2.techadvisor.co.uk/cmsd

https://scratch.mit.edu/projects/173422877/#editor

 Uzdevumi:
 • internetā atrast informāciju par minētajiem jēdzieniem;
 • atrast informāciju par programmu izstrādes posmiem (etapiem);
 • atrast informāciju par dažādām programmēšanas valodām;
 • izveidot domu karti par programmēšanas valodām
Noderīga prezentācija par algoritmiem (arī par programmu  izstrādes etapiem) - saite apskatei.

  Programmatūru cīņas (Software wars   ---

     Aptauja par datoru un Internet lietošanu mājās

     otrdiena, 2010. gada 31. augusts
     Sveicināti! Veiksmīgu, radošu un interesantu 2010./2011.m.g.! Lai izdodas apgūt arvien jaunus un noderīgus IKT pielietojumus tā, lai tie atvieglo un paātrina Jums nepieciešamo uzdevumu izpildi! IKT, tātad arī datori, mobilie tālruņi, digitālie fotoaparāti, u.tml. un to lietojums Interneta vidē ir tikai mūsu darba instrumenti un tiem ir jākalpo mums! Jo labāk apgūsim IKT pielietojumu iespējas, jo vairāk un ātrāk varēsim paveikt un, kas gan to lai zina, varbūt labāk dzīvosim!

     Jaunā mācību gada sākumā iespējams piedalīsimies nelielā aptaujā par datoru un Interneta lietošanu mājās! Papētīsim, kā un cik lietderīgi to visu lietojam. Būsim atsaucīgi un aktīvi!


     Lūk, šeit dati no pirmajiem 3 jautājumiem!

     Statistika