10.kl. Noslēguma uzdevumi par prezentācijām

trešdiena, 2011. gada 5. oktobris
 Noslēguma uzdevumi par prezentācijām (1h):
  1. Izveidot pārus kopējam darbam;
  2. Katrs skolēns izdomā 3 jautājumus par prezentācijām, to veidošanu vai prezentāciju programmām.
  3. Pārī intervē viens otru, atbildes jautājumus un atbildes fiksējot uz papīra lapām vai elektroniski (kā pašiem šķiet ērtāk). Vērtēti tiks paši jautājumi, to kvalitāte un intervējamo atbildes.
  4. Katrs pāris izveido testu, krustvārdu mīklu vai domu karti par par prezentācijām, to veidošanu vai prezentāciju programmām, vai tiešsaistes prezentāciju servisiem (saskaņā ar pašu izvēli).

Statistika