11.kl. "Iegulto objektu ievietošana tīmekļa lappusēs, to iespējas."

trešdiena, 2010. gada 14. aprīlis
Ar iegultajiem objektiem ir iespējams dažādot tīmekļa lapā piedāvātās informācijas klāstu, papildināt lapas funkcionalitāti. Iegultajiem objektiem var mainīt virkni iestatņu (parametru) - tādus kā platums, augstums, u.c.
Izmantojamais tags ir OBJECT. Līdzīgu efektu var panākt arī ar tagu IFRAME, kurā arī var attēlot dažādu avotu saturu. Tīmekļa lapas veidotājam līdz ar to ir visai plašas iespējas informācijas atspoguļošanai savā tīmekļa vietnē.

Elementārs iegultā objekta piemērs:
Vairāki iegulto objektu (OBJECT, IFRAME) pielietojuma piemēri ir izmantoti materiālā par Internet pakalpojumu veidiem 5.klases materiālā - izmantotas Google formas, diagrammu sīkrīks un izklājlapa kā iegutie objekti. Šajā informātikas lappusītē var atrast arī YouTube video un Google prezentācijas iegulto objektu veidā.

Materiāli:
Tālāk dots vēl divi piemēri ar IFRAME pielietojumu, kuros reālais informācijas avots ir izmēros lielāks kā paša iegultā loga izmērs. 1. piemērā - datu vizualizācijas metožu periodiskā tabula.

Nākošajā piemērā kā IFRAME ievietots Shuterb tiešsaistes teksta redaktors:

6.kl. "Interneta pārlūkprogramma. Datņu lejupielāde un saglabāšana."

otrdiena, 2010. gada 13. aprīlis
Informāciju par darbu pārļukprogrammu var iegūt pievienotajā prezentācijā:

10.kl. "Tīmekļa pārlūkprogrammu izmantošanas iespējas un darba vide."

No tēmas izriet sekojoši stundā apgūstamie apakšjautājumi:
 • populārākās tīmekļa pārlūkprogrammas;
 • pārlūkprogrammu izmantošanas iespējas (pielietojumi);
 • pārlūkprogrammas darba vide, tās pielāgošana savām vajadzībām.

Papildmateriāli:

11.kl. "Skaņas un video klipi tīmekļa lappusēs"

pirmdiena, 2010. gada 12. aprīlis
Mērķis - apgūt skaņas un video klipu izmantošanas iespējas tīmekļa lapās.

Uzdevumi izpētei (atrast piemērotus tagus vai koda fragmentus, tos saglabāt savām vajadzībām):
 • fona skaņas ievietošana tīimekļa lapās;
 • skaņas klipu ievietošana tīmekļa lapās (saite);
 • skaņas atskaņotāju izmatošanas iespēju izpēte;
 • videoklipu ievietošana (saite);
 • iegulto videoklipu ievietošana tīmekļa lapās;
 • video straumēšanas iespēju izmantošana.
-------------------------------------------------------------

  7.kl. Aprēķini, diagrammu veidošana un noformēšana

  svētdiena, 2010. gada 11. aprīlis
  Uzdevumi darbam:
  • atvērt uzdevumu sagatavi - saite lejupielādei;
  • izpildīt tabulās dotos uzdevumus;
  • pievienot jaunu lapu, nosaukt to par Kalendārs;
  • lapā Kalendārs izveidot kalendāru atlikušajai mācību gada daļai, ierakstot tajā svarīgākos notikumus, kalendāri glīti noformēt;
  • darbu saglabāt uz darbvirsmas, nosaukumu veidot saskaņā ar paraugu: 7a2_diagr_uzvards!

  5.kl. "Interneta pakalpojumu izmantošanai nepieciešamais aprīkojums un izplatītākie pakalpojumu veidi. Pamatjēdzieni par datortīkliem."

  Uzdevumi nodarbībai:
  • noskaidrot skolēniem zināmo un lietoto aprīkojumu (ar aptauju);
  • noskaidrot, kāds ir nepieciešamais aprīkojums Interneta pakalpojumu izmantošanai:
  • ---- mājās;
  • ---- skolā vai birojā;
  • noskaidrot, kādus pakalpojumus iepējams izmantot Internetā un kādas ir to pamatiespējas.
  Aptauja:


  Aptaujas rezultāti (jautājumu Nr. skat. aptaujas formā):  Aptauja par skolēnu lietotajiem Internet pakalpojumiem:


  Rezultāti:
  Prezentācija teorijas apguvei

  Statistika