6.kl. "Vienkāršas tabulas veidošana, aizpildīšana."

trešdiena, 2009. gada 4. novembris
Tabulas - svarīgs dokumentu veidošanas elements, kuru var izmantot ļoti dažādām vajadzībām, piemēram, sarakstu veidošanai, datu uzskaitei, dokumenta noformēšanai, u.tml. 
Tabulas svarīgākie elementi ir redzami attēlā:
Darbības tabulu veidošanai:
 • novietot kursoru tabulas ievietošanas vietā;
 • izveidot nepieciešamā izmēra tabulu;
 • aizpildīt tabulu ar datiem;
 • noformēt tabulu.
Tabulu "ātrā" veidošana:
 • novietot kursoru tabulas ievietošanas vietā;
 • Ievietošana (Insert) rīkjoslā atrast pogu Tabula (Table) un sagatavē atlasīt nepieciešamo rindu un kolonu skaitu, uz pēdējās atlasītās rūtiņas uzklikšķināt.
Tabulu veidošana ar komandām:
 • MS Word 2007 (2010) - Ievietošana (Insert) => poga Tabula (Table) => Ievietot tabulu (Insert Table) => norādīt rindu (Row) un kolonu (Column) skaitu;
 • MS Word 2003 - Table => Insert Table => norādīt rindu (Row) un kolonu (Column) skaitu;
 • OpenOffice.org Writer - Table => Insert => Table.
Insert Table dialoga logs

MS Word OpenOffice.org Writer

Tabulas "ātrā"veidošana demonstrācijā: Tabulas ātrā veidošana demonstrācijā:
***

Lai apskatītu demonstrāciju pilnekrāna režīmā, izpildiet peles dubultklikšķi uz demo loga (Kvalitāte ir zema)!

Tabulas veidošanas ar komandām MS Word videodemonstrācijā:

Tabulas veidošanas ar komandām OpenOffice.org Writer videodemonstrācijā:

Noderīgi materiāli par tabulu veidošanu:
Uzdevums - izveidot doto tabulu!

10.kl."Datorizētas teksta apstrādes pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi."

otrdiena, 2009. gada 3. novembris
Ievadam neliela prezentācija par teksta apstrādes proncipiem un teksta redaktoriem:
Uzdevumi un jautājumi:
 1. Padomājiet, kādas funkcijas jānodrošina labai teksta apstrādes programmai!
 2. Kādas ir teksta datorizētas sagatavošanas priekšrocības? Pozitīvais?
 3. Vai dokumentu sagatavošanai ar datoru piemīt kādi trūkumi? Kādi?
 4. Vai tekstu var saspiest? Cik lielā mērā?
 5. Kāda tipa dokumenti uz diska aizņem mazāk vietas?
Darbs grupās "Teksta apstrādes priekšrocības un trūkumi"
 Uzdevumi:
 • izveidot 5 grupas;
 • darbam grupās atvērt  dokumenta sagatavi;
 • aizpildīt savai grupai paredzēto tabulu; 
 • apskatīt darba koprezultātus!
Veiksmīgu darbošanos! 
-----

10.kl. Ieskaite "Teorija - 2"

Uzdevumi ieskaites darbu izpildei (vērtētas tiks arī šeit minētās darbības):
 1. Lejuplādēt ieskaites variantu saskaņā ar skolotāja dotajiem norādījumiem (1.variants vai 2.variants; doc)
 2. Dokumentā dotajā tabulā ievadīt savas atbildes, risinājumus, paskaidrojumus un ievietot nepieciešamos attēlus! Ekrānkopijas var iegūt ar taustiņu Print Screen un apstrādāt kaut vai MS Paint!
 3. Sagatavoto dokumentu nosūtīt uz e-pastu informat.avsk@gmail.com!
Var darīt arī sekojoši:
 • atvērt savu Gmail kontu;
 • doties uz Dokumenti un sākt jaunu dokumentu;
 • nokopēt tabulu no lejpulādētā dokumenta un Google dokumentu;
 • izpildīt dotos uzdevumus;
 • nodot dokumentu koplietošanai uz e-pastu informat.avsk@gmail.com!

7.kl. "Tabulēšanas pielietojums dokumenta noformēšanā."

svētdiena, 2009. gada 1. novembris
Dažādas tabulēšanas iespējas dokumentos jālieto diezgan bieži. Vispopulārākais tabulācijas paņēmiens ir ar taustiņa TAB palīdzību, tomēr visos gadījumos tas nav derīgs. Ieteicams prast lietot tabulēšnas paņēmienus arī ar komandām un mēroglineāla palīdzību, mainīt tabulēšanas opcijas.
Tabulāciju izmanto teksta kursora pārvietošanai rindiņā uz priekšu noteiktā attālumā. Pareizs tabulācijas lietojums atvieglo dokumenta noformēšanu un teksta ievadi. Dažkārt teksts jāizkārto kolonnās, jācentrē vai jāizkārto kolonnā pie kreisās vai pie labās malas un tad bez tabulācijas neiztikt.

Daži noderīgi materiāli Internetā:
Tabulēšana ar komandām MS Word 2003
Darbības:
 • izveidot sarakstu, objektus rindā atdalot ar TAB, rindas beigās ENTER;
 • atlasīt izveidoto sarakstu;
 • Format => Tabs (MS Word 2007 - komanda Tabs jāpievieno ātrās piekļuves rīkjoslai Quick Access Toolbar un tad to var ērti lietot);
 • iestatīt tabulācijas pozīciju;
 • izvēlēties tabulatora izlīdzinājuma veidu Alignment;
 • izvēlēties tabulēšanas līniju Leader;
 • nospiest pogu Set un pēc tam pogu Ok.

OpenOffice Writer komandas Paragraph dialoga loga lapiņā Tabs ir iespējams izpildīt tabulācijas pamatdarbības, pamatelementu skaidrojumi doti sekojošajā attēlā:


Tabulēšanas darbības ar lineāla palīdzību

Videodemonstrācija (G.Narvaišs):


Uzdevumi:
 • mēģiniet izveidot nākošajos attēlos parādītos paraugus;
 • izpildiet pievienotajās prezentācijās dotos uzdevumus;
 • izpildītos uzdevumus atsūtiet uz e-pastu informat.avsk@gmail.com (iespējams mopelnīt prēmijas punktus ieskaitei)!

Piemēri tabulācijai:

Statistika