7.kl. "Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība."

svētdiena, 2009. gada 15. novembris
Stundas mērķis - apgūt jēdzienus intelektuālais īpašums un personas
datu aizsardzība.

Uzdevumi darbam grupās!
 • Grupās uz darba lapām fiksēt zināmo par abiem jēdzieniem!
 • --- Kas ir intelektuālais īpašums?
 • --- Vai drīkst bez atļaujas izmantot citas personas  intelektuālo īpašumu?
 • --- Ko saprot ar personas datu aizsardzību?
 • --- Kādus datus paši bieži vien nepadomīgi publicējam Internetā (Draugiem,lv, facebook.com, u.tml.)?
 • --- Kādus  personas datus drīkst ievietot Internetā, kādus nedrīkst?
 • --- Kuri personas dati ir sensitīvi? Ko nozīmē sensitīvi dati?
 • --- Vai par citas personas datu izpaušanu draud atbildība?
 • Grupās izpētīt stundas konspektā pievienotos materiālus un apsriest tos, meklējot un pierakstot atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem (var veidot arī domu karti - ideju zirnekli)!
 • Uz grupu darba lapām uzrakstīt grupas dalībnieku uzvārdus!
 • Apspriest drupas darba rezultātus ar skolotāju!
 • Nodot darba lapas skolotājam!
Noderīgi materiāli Internetā:
Prezentācija par intelektuālo īpašumu (noteikti ieteicams apskatīt):Video (padziļinātāks apskats interesentiem) par intelektuālo īpašumu:


Uzmanieties no šādām personām un viņu darbībām!


Lūk, kādus datus par aizsargājamiem uzskata aptaujātās personas (lasīt materiiālu)!Uzdevumi praktiskajam darbam mājās:
 1. Iepazīties ar skolotāja norādītajiem materiāliem.
 2. Izveidot prezentāciju par intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzību, tajā iekļaujot sekojošas tēmas (Darbu ik pa laikam saglabāt!):
 • jēdziens par intelektuālo īpašumu;
 • autortiesības;
 • licences, to nozīme;
 • programmatūras veidi (komercprogrammatūra, bezmaksas, izplatāmprogrammatūra, testa programmatūra un atvērtā pirmkoda programmatūra);
 • jēdziens par personas datu aizsardzību (ko drīkst publicēt, ko nedrīkst, utml.);
 • datu drošība;
 • hakeri un kibernoziegumi;
 • uzbrukumi datoriem un datortīkliem Latvijā un pasaulē (pēdējo 2 nedēļu laikā).
3. Sagatavoto prezentāciju papildināt ar dažām piemērotām ilustrācijām.
4. Pēc darba pabeigšanas, prezentāciju parādīt skolotājam, pārrunājot, Tavuprāt, svarīgākos un arī nesaprotamākos jautājumus!

-----

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika