10.kl. "Dokumenta lappuses iekārtojums. Simbolu, jaunu rindkopu, lappuses pārtraukumu, datuma un vēres lietošana."

ceturtdiena, 2009. gada 19. novembris
Noteikti jāņem vērā, ka uzsākot nopietna dokumenta sagatavošanu, vispirms jānoskaidro, kādas ir dokumenta lapas iestatnes - lappuses izmēri, piemales, orientācija un tās
Dokumenta lappuses iekārtojums parādīts pievienotajā attēlā (LIIS, Datoriznību pamati par lappuses formatēšanu)
Izvērstāks dokumenta lappuses makets - saite uz pdf dokumentu (2004.g. OO 1.1 Writer).

Dažādās programmu versijās dokumenta lappuses iestatnes atrodamas šādi:
  • MS Word 2007: Page Layout => Margins => Custom Margins;
  • MS Word 2000 līdz 2003: File => Page Setup;
  • OpenOffice Writer: Format => Page => Page.
Margins - dokumenta piemales saskaņā ar terminoloģiju.

Sīkāk par lappuses iestatnēm var skatīt attiecīgajā materiālā 7.klasei. Šajā pašā prezentācija ir arī informācija par simbolu, jaunu rindkopu, lappuses pārtraukumu, datuma un vēres lietošanu.


Lappuses pārtraukumu ievietošana
  • Insert => Break => Page Break vai Insert => Page Break vai CTRL + ENTER.
Pāreja uz jaunu rindkopu - ENTER.

Nestingrās atgriezes zīmes ievietošana (pāreja uz jaunu rindu) - SHIFT + ENTER.

Galvenes pievienošana - Insert => Header.

Kājenes pievienošana - Insert => Footer.

Lappušu numuru pievienošana - Insert => Page Numbers.

Vēres pievienošana - References => Insert Footnote (Footnote - lappuses apakšā, Endnote - dokumenta beigās!).

Speciālo rakstzīmju ievietošana - Insert => Symbol => More Symbols (skat. attēlu):
  • nepieciešamības gadījumā maina fontus - Font;
  • Special Characters - biežāk lietotās speciālās rakstzīmes.

Protams, izvērsts materiāls par šiem jautājumiem atrodams mācību grāmatās, kā arī ECDL mācību materiālos - par MS Word 2003 (64. - 69.lpp) un OpenOffice 2.xx Writer (65. - 71.lpp.).
Savukārt, kā treiniņuzdevumu var izmantot šo materiālu doc formātā (lejuplādēt dokumentu), mēģinot izpildīt norādītās darbības. Instrukcijas (špikeri) darbību izpildei doti tekstā.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika