2.ieskaite 6.kl. "Tabulas, formulas un saraksti."

otrdiena, 2009. gada 10. novembris
Ieskaites izpildei, lejpielādēt uzdevuma sagatavi (šeit sagatave lejupielādei) un izpildīt uzdevumus, kuri doti skolotāja izsniegtajā paraugā!

Ieskaite 7.klasei "Lappuses un rindkopas iestatnes, vēres un tabulēšana"

svētdiena, 2009. gada 8. novembris
Ieskaites darba izpildes secība:
1. Lejuplādēt ieskaites teksta sagatavi - datne lejupielādei;
2. Izpildīt  dotos uzdevumus;
3. Darbu saglabāt uz darbvirsmas ar nosaukumu 2iesk_klase_uzvards (piem., 2iesk_7a2_Kastanis)

Ieskaite 5.klasei par attēlu veidošanu

Ieskaites darbs iekļauj dažādas darbības - kompozīcijas izmēra iestatīšanu, zīmēšanu, aizkrāsošanu, zīmējuma detaļu pagriešanu, apvēršanu, pārvietošanu, dublēšanu, caurspīdības lietošanu, savietošanu, u.c.

Darba gala rezultāts var izskatīties šādi:

Vēl daži materiāli par attēlu veidošanu:

Statistika