10.kl. "Dokumenta lappuses iekārtojums. Simbolu, jaunu rindkopu, lappuses pārtraukumu, datuma un vēres lietošana."

ceturtdiena, 2009. gada 19. novembris
Noteikti jāņem vērā, ka uzsākot nopietna dokumenta sagatavošanu, vispirms jānoskaidro, kādas ir dokumenta lapas iestatnes - lappuses izmēri, piemales, orientācija un tās
Dokumenta lappuses iekārtojums parādīts pievienotajā attēlā (LIIS, Datoriznību pamati par lappuses formatēšanu)
Izvērstāks dokumenta lappuses makets - saite uz pdf dokumentu (2004.g. OO 1.1 Writer).

Dažādās programmu versijās dokumenta lappuses iestatnes atrodamas šādi:
 • MS Word 2007: Page Layout => Margins => Custom Margins;
 • MS Word 2000 līdz 2003: File => Page Setup;
 • OpenOffice Writer: Format => Page => Page.
Margins - dokumenta piemales saskaņā ar terminoloģiju.

Sīkāk par lappuses iestatnēm var skatīt attiecīgajā materiālā 7.klasei. Šajā pašā prezentācija ir arī informācija par simbolu, jaunu rindkopu, lappuses pārtraukumu, datuma un vēres lietošanu.


Lappuses pārtraukumu ievietošana
 • Insert => Break => Page Break vai Insert => Page Break vai CTRL + ENTER.
Pāreja uz jaunu rindkopu - ENTER.

Nestingrās atgriezes zīmes ievietošana (pāreja uz jaunu rindu) - SHIFT + ENTER.

Galvenes pievienošana - Insert => Header.

Kājenes pievienošana - Insert => Footer.

Lappušu numuru pievienošana - Insert => Page Numbers.

Vēres pievienošana - References => Insert Footnote (Footnote - lappuses apakšā, Endnote - dokumenta beigās!).

Speciālo rakstzīmju ievietošana - Insert => Symbol => More Symbols (skat. attēlu):
 • nepieciešamības gadījumā maina fontus - Font;
 • Special Characters - biežāk lietotās speciālās rakstzīmes.

Protams, izvērsts materiāls par šiem jautājumiem atrodams mācību grāmatās, kā arī ECDL mācību materiālos - par MS Word 2003 (64. - 69.lpp) un OpenOffice 2.xx Writer (65. - 71.lpp.).
Savukārt, kā treiniņuzdevumu var izmantot šo materiālu doc formātā (lejuplādēt dokumentu), mēģinot izpildīt norādītās darbības. Instrukcijas (špikeri) darbību izpildei doti tekstā.

7.kl. "Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība."

svētdiena, 2009. gada 15. novembris
Stundas mērķis - apgūt jēdzienus intelektuālais īpašums un personas
datu aizsardzība.

Uzdevumi darbam grupās!
 • Grupās uz darba lapām fiksēt zināmo par abiem jēdzieniem!
 • --- Kas ir intelektuālais īpašums?
 • --- Vai drīkst bez atļaujas izmantot citas personas  intelektuālo īpašumu?
 • --- Ko saprot ar personas datu aizsardzību?
 • --- Kādus datus paši bieži vien nepadomīgi publicējam Internetā (Draugiem,lv, facebook.com, u.tml.)?
 • --- Kādus  personas datus drīkst ievietot Internetā, kādus nedrīkst?
 • --- Kuri personas dati ir sensitīvi? Ko nozīmē sensitīvi dati?
 • --- Vai par citas personas datu izpaušanu draud atbildība?
 • Grupās izpētīt stundas konspektā pievienotos materiālus un apsriest tos, meklējot un pierakstot atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem (var veidot arī domu karti - ideju zirnekli)!
 • Uz grupu darba lapām uzrakstīt grupas dalībnieku uzvārdus!
 • Apspriest drupas darba rezultātus ar skolotāju!
 • Nodot darba lapas skolotājam!
Noderīgi materiāli Internetā:
Prezentācija par intelektuālo īpašumu (noteikti ieteicams apskatīt):Video (padziļinātāks apskats interesentiem) par intelektuālo īpašumu:


Uzmanieties no šādām personām un viņu darbībām!


Lūk, kādus datus par aizsargājamiem uzskata aptaujātās personas (lasīt materiiālu)!Uzdevumi praktiskajam darbam mājās:
 1. Iepazīties ar skolotāja norādītajiem materiāliem.
 2. Izveidot prezentāciju par intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzību, tajā iekļaujot sekojošas tēmas (Darbu ik pa laikam saglabāt!):
 • jēdziens par intelektuālo īpašumu;
 • autortiesības;
 • licences, to nozīme;
 • programmatūras veidi (komercprogrammatūra, bezmaksas, izplatāmprogrammatūra, testa programmatūra un atvērtā pirmkoda programmatūra);
 • jēdziens par personas datu aizsardzību (ko drīkst publicēt, ko nedrīkst, utml.);
 • datu drošība;
 • hakeri un kibernoziegumi;
 • uzbrukumi datoriem un datortīkliem Latvijā un pasaulē (pēdējo 2 nedēļu laikā).
3. Sagatavoto prezentāciju papildināt ar dažām piemērotām ilustrācijām.
4. Pēc darba pabeigšanas, prezentāciju parādīt skolotājam, pārrunājot, Tavuprāt, svarīgākos un arī nesaprotamākos jautājumus!

-----

5.kl. "Teksta apstrādes lietotnes darba vide."

Ar teksta datorizētas apstrādes principiem un priekšrocībām var iepazīties 5.klases mācību grāmatas 9.stundas un 6.klases 3.stundas materiālos:
MS Word 2007 vide:

OpenOffice.org Writer vide:

Google Docs vide:

Statistika