12.kl. Ieskaite

piektdiena, 2010. gada 10. decembris
12.kl. Ieskaite -3 (10p)
1. Ko varat pastāstīt par sazarojumu izmantošanas iespējām programmās? - 2p
2. Ar bultu un paskaidrojumu palīdzību iespējami uzskatāmi izskaidrojiet, kā tiek realizēti procedūru izsaukumi dotajā piemērā! Atzīmējiet galveno programmu! Ko programmas parāda uz ekrāna? – 3p
Sub apli(rad, n, x, y, r, g, b)
For i = 0 To n
rad = rad + 10
Circle (x, y), rad, RGB(r, g, b)
Next i
End Sub

Private Sub form_activate()
DrawWidth = 2
For k = 1 To 3
apli 5, 15, 700, 250, 0, 0, 255
rezgis 12, 18, 100, 100, 50, 255, 100
sniegparsla 450, 500, 100, 24, 255, 50, 100
Next k
End Sub

Sub rezgis(s, n, x, y, r, g, b)
For i = 1 To n
X2 = x + s * i
Y2 = y + s * i
Line (x, Y2)-(x + s * n, Y2)
Line (X2, y)-(X2, y + s * n)
Next i
Line (x, y)-(X2, Y2), RGB(r, g, k), B
End Sub

Sub sniegparsla(x, y, rad, n, r, g, b)
PSet (x, y)
For i = 1 To n
X1 = x + rad * Cos(360 / n / 57 * i)
Y1 = y + rad * Sin(360 / n / 57 * i)
Line (x, y)-(X1, Y1), RGB(r, g, k)
Next i
End Sub

3. Atrodiet un izlabojiet kļūdas šajā piemērā! – 2p

Private Sub Form_Activate()
Cls
For X1 = 0 To 639
c = 16 * Rnd(1)
X2 = 320 + 200 * Sin(X1 / 30)
Y2 = 230 + 200 * Cos(X1 / 30)
Lines (X1, 100)-(X2, Y2), c
Next X2
For I = 0 To 1000
Next J
Cls
N = 24
Dim X(32), Y(32)
R = 199
DT = 2 * 3.1426 / N
T = 0
For I = 1 To N
T = T + DT
X(I) = 320 + R * Cos(T): Y(I) = 240 - R * Sin(T)
Next I
For I = 1 To N - 1
For J = I + 1 To N
c = Int(255 * Rnd(1) + 1)
Lne (X(I), Y(I))-(X(J), Y(J)), RGB(Int(255 * Rnd(1) + 1), Int(255 * Rnd(1) + 1), Int(255 * Rnd(1) + 1))
For k = 1 To 200000: Next k
Next I
End Sub

4. Uzrakstiet programmu, kura no simbolu virknes izgriež tās pēdējo trešdaļu! Programmas tekstu uzrakstiet šeit! – 3p5.kl. Ieskaite par teksta apstrādi.

ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris
Uzdevumi (20p):
 1. (1p) Atvērt teksta lietotni.
 2. (3p) Ievadīt virsrakstu "Ziemassvētku pasaka" - fonts Ballon, izmērs 16, treknraksts.
 3. (3p) Nākošajā rindā ierakstīt savu vārdu, uzvārdu un klasi - fonts Arial, izmērs 14, kursīvs.
 4. (3p) Pāriet uz jaunu rindu un uzstādīt fontu Times New Roman, izmērs 12, normālais
 5. (6p) Turpmākajās 8 - 12 rindās uzrakstīt savu paša izdomātu Ziemassvētku pasaku. 
 6. (3p) Pasakas beigās ievietot piemērotu attēlu.
 7. (1p) Saglabāt savu pasaku uz darbvirsmas (Desktop) ar nosaukumu kl_pasaka_uzvards!
*! Par liekām atstarpēm un liekām tukšām rindām atzīme tiks samazināta par 1 balli!

Iepriekšējo gadu valsts ieskaišu materiāli

trešdiena, 2010. gada 8. decembris
Iepriekšējo gadu valsts ieskaišu materiāli atrodami Jelgavas un Ozolnieku novadi IMA mājas lapā - http://www.ima.jrp.lv/Iesk_noteikumi.htm.

6.kl. Ieskaite "Tabulas vei­došana, aizpildīšana un noformēšana."

pirmdiena, 2010. gada 6. decembris
Uzdevumi (30p)
 1. (1p) Atvērt tekstapstrādes lietotni.
 2. (1p) Dokumenta 1.rindā ievadīt virsrakstu "Ziemassvētku pasākuma izmaksas"
 3. (1p) Dokumenta 2.rindā ievadīt savu vārdu, uzvārdu, klasi.
 4. (2p) Dokumenta 4.rindā izveidot tabulu ar 5 kolonām un 11 rindām.
 5. (3p) Tabulas 1.rindā ievadīt tabulas lauku nosaukumus (aizpildīt tabulas galvu) - Nr., Prece, Daudzums, Cena (Ls)Kopā
 6. (3p) Tabulas galvu ietonēt pelēkā krāsā.
 7. (2p) Tabulas galvai uzstādīt - fonta izmērs 14, treknraksts.
 8. (2p) Tabulas tekstam - fonta izmērs 12, normāls.
 9. (2p) Tekstus 1.rindā un 1. kolonā  - centrēt.
 10. (2p) Informāciju kolonās Daudzums, Cena, LsKopā - centrēt.
 11. (3p) Tabulai uzstādīt dubultu apmalīti brūna krāsā ar 3 pt biezumu.
 12. (3p) Tabulas iekšējais tīklojums - zaļa svītrlīnija ar 1 pt biezumu.
 13. (4p) Aizpildīt tabulu ar precēm, daudzumiem un cenām (viss var būt izdomāts).
 14. (1p) Saglabāt darbu uz darbvirsmas ar nosaukumu 6bgr_tabula_vards_uzvards!

Statistika