11.kl. "Teksta un grafikas objektu (formu) pievienošana attēlam. Attēla korekcija, lietojot efektus un filtrus."

ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris
Teksta objektus (uzrakstus) var veidot, kā arī pievienot attēliem dažādās attēlu apstrādes programmās - gan rastra, gan vektoru grafikas programmās. Ieteicams iemācīties darboties ar teksta un grafikas objektiem programmās Inkscape, Gimp, Paint.net un kādā tiešsaistes servisā, piemēram, SumoPaint. Vienkāršs darbs ar teksta objektiem ir arī PhotoFiltre un, protams, MS Office un LibreOffice teksta un prezentāciju programmās, jo īpaši jaunākajās versijās (MS Office 2010), kurās darbs ar attēliem ir ļoti vienkāršs. 

Teksta objekti Gimp - ievadam ieteicams apskatīt kādu pamācību videoformātā, piemēram šajā vietnē ievietotās pamācības!

Teksta objekti Inkscape -  videopamācība (En) un skatiet blogu ar mācību materiāliem par Inkcscape lietošanu!

Teksti PhoFiltre

Apskatīsim kā teksta anotācijas attēliem iespējams pievienot programmā PhotoFiltre. PhotoFiltre ir pieejama bezmaksas versija, tā ir iespējām pietiekami bagāta un lietošanā vienkārša rastra grafikas programma. Izstrādātāju vietne - http://www.photofiltre.com/.

Teksta anotāciju pievienošana attēliem

Praksē ļoti bieži rodas nepieciešamība fotogrāfijām pievienot nelielus uzrakstus – anotācijas un PhotoFiltre piedāvā šī uzdevuma izpildei vienkāršu un efektīvu instrumentu. Attiecīgā poga atrodama standartrīku joslā rakstzīmes T  izskatā. Anotācijas piemērs ir pievienotajā attēlā.
 Anotāciju sagatavošanas dialoga logs un veicamās darbības:
·         Text input – teksta ievades lauks;
·         Font – fonta izvēle;
·         Color – uzraksta krāsa;
·         Alignment – teksta izlīdzinājums;
·         Size – fonta izmērs;
·         Bold, Italic, Strike out, Undeline – fontu stili.
 Teksta anotāciju dialoga loga cilnē Effects izpildāmās darbības un maināmie parametri:
·         Opacity – necaurspīdība;
·         Drop shadow – ēna tekstam, ar Color var mainīt ēnas krāsu;
·         Outer bevel – ārējais slīpums;
·         Blur – „traipi”;
·         Low – zems;
·         High – augsts;
·         Fill pattern – aizpildījuma zīmējums, raksts.
Ar šo teksta rīku var sagatavot arī vienkāršus uzrakstus, piemēram, mājas lapām un citām vajadzībām:

Filtru lietošana

Izmantojot filtrus, attēlu iespējams pārveidot visai ievērojami. Konkrētais rezultāts ir atkarīgs no filtra un izmantotajiem parametriem. Filtru ir daudz, to skaitu iespējams papildināt ielādējot tos no programmas izstrādātāju mājas lapas.
Ieskatam izvēlnes Filter ekrānkopija:
 Frame filtru darbības piemēri:

Citu filtru pielietojuma efekts ir ne mazāk iespaidīgs. Ar filtriem ir jāeksperimentē – tikai tā var apgūt to lietošanu un izpētīt to iespējas.
Citu iespēju apguvei var izmantot citus izvērstākus programmu aprakstus:
-------------------------------------------------------------------------

12.kl. " Masīvi. Viendimensiju un divdimensiju masīvi."

Masīvs pēc savas būtības atgādina tabulu, masīva elementi tabulā būtu šūnas, elementa vērtība - šūnas vērtība. Principā masīvu var salīdzināt arī ar K.Barona Dainu skapi vai kaut ko līdzīgu.
Lūk, kas par masīviem teikts Wikipedia: "Datu masīvs vai masīvs - sakārtota datu struktūra, kas sastāv no viena tipa elementiem, kurus identificē ar indeksu vai indeksu kopu. Indekss var būt vesels skaitlis vai simbolu rinda (šajā gadījumā masīvu sauc par asociatīvo). Ja masīva elementam ir pakārtots viens indekss, tad tādu sauc par viendimensijas masīvu; ar diviem indeksiem - par divdimensiju masīvu. Retāk ir sastopami trīs un vairāku dimensiju masīvi. Masīvi ir visizplatītākā datu struktūra, un to atbalsta vairums programmēšanas valodu."
Praksē lieto viendimensiju, divdimensiju un 3D masīvus - skat. attēlu. Visvienkāršākie ir viendimensiju masīvi - piemēram, kāda lieluma vērtības.

Masīvus ilustrē šāds attēls:

Skaitļu masīvs ilustrācijā:
Arī šis ir savdabīgs masīvs:

Divdimensiju masīvu var ilustrēt arī ar LED masīvu - skat.attēlu (Vai nav līdzīgs spēles "Kartupelis" laukam?):


Te vēl kāds neparastāks divdimensiju masīvs - http://files.ncas.org/ufosymposium/p229shapes.jpg ., bet šeit - 2D matrica (masīvs) praktiskā pielietojumā!

Kā masīvus definē un lieto Visual Basic?

Statiski masīvi:
 • deklarē - Dim StaticArray(1 To 10) As Long;
 • nevar mainīt izmēru un vērtības!
Dinamiski masīvi (Skat. šo vietni!):
 • deklarē:
 • ---- Dim DynamicArray() As Long
 • ---- ReDim DynamicArray(1 To 10)
 • var mainīt izmēru, nevar mainīt datu tipu!
Piemēri masīvu deklarēšanai:
 • Public numbers(5) As Integer vai Dim numbers (1 To 6 ) As Integer - viendimensiju masīva deklarēšana;
 • Dim AvgMarks ( 50, 50) vai Dim Marks ( 101 To 200, 1 To 100) - divdimensiju masīva deklarēšana;
 • Dim Details( 101 To 200, 1 To 100, 1 To 100) 3D masīva deklarēšana.

Noderīgas saites:

5.kl. "Attēlu ievietošana dokumentā."

trešdiena, 2010. gada 24. novembris
Ar ilustrācijām var lieliski papildināt un noformēt izveidotos dokumentus, tādēļ papētīsim, kā attēlus iespējams ievietot dokumentos. Šim darbam iespējams izmantot dažādus paņēmienus. Par attēlu ievietošanu teksta dokumentos mājās var palasīt arī mācību grāmatā. Šeit pastāstīšu par ilustrāciju izveides paņēmieniem. Ar ilustrācijām sapratīsim fototattēlus, klipkopu attēlus, zīmējumus, formas un mākslinieciskos uzrakstus. Tagad par to visu pēc kārtas!

Vispirms kursoru novietot attēla ievietošanas vietā!

Fotoattēlu ievietošanas paņēmieni:
 • Ievietošana => Attēls (Insert => Picture);
 • ievilkšanas paņēmiens - mapē atrodam attēlu un ar peli ievelkam dokumentā, peles kreiso pogu atlaižot tad, kad kursors tekstā ir attēla ievietošanas vietā;
 • dublēšanas (kopēšanas) paņēmiens jeb  Kopēt => Ielīmēt (Copy => Paste).
Klipkopas attēlu ievietošana:
 • Ievietošana => Klipkopa (Insert => ClipArt);
 • ievikšana;
 • dublēšana.
Formu ievietošana dokumentā:
 • Ievietošana => Formas => izvēlamies vēlamo => izstiept!
 Fotoattēli formās (soļi):
 • Insert => Formas => izvēlamies vēlamo => izstiepjam;
 • PLP uz izveidotās formas => Format Shape;
 • Fill => Picture or texture fill => Insert from => File => atrodam un izvēlamies attēlu;
 • priecājamies par rezultātu (skat. attēlu, bet pamācība skatāma videoklipā!


Mākslinieskie uzraksti tekstā:
 • Insert => WordArt => izvēlēties uzraksta noformējumu;
 • ievadīt uzraksta tekstu!
Gudrā grafika tekstā (SmartArt):
 • Insert => SmartArt;
 • izveidot ilustrāciju;
 • ja nepieciešams, ievadīt tekstu!
Noderīgas saites par tēmu:

Veiksmi darbā ar ilustrācijām!

Uzdevums - apgūsti  visus minētos ilustrāciju ievietošanas un veidošanas paņēmienus! Tie Tev noteikti noderēs!

Ja vēlies kaut ko mainīt grafiskā objekta (ilustrācijas) noformējumā, tad izsauc tā konteksta izvēlni (PLP uz objekta) => Format .... => izpēti dialoga logā piedāvātās iespējas!

11.kl. "Slānis (layer), tā īpašības un pamatdarbības ar slāņiem."

pirmdiena, 2010. gada 22. novembris

Mērķi: iepazīties ar jēdzienu slānis un apgūt vienkāršākos slāņu lietošanas  paņēmienus!

Uzdevumi:
 • iepazīties ar jēdzienu slānis (Layer), tā nozīmi darbā ar attēliem;
 • apgūt apamatdarbības ar slāņiem (pievienošana, dublēšana, pārkārtošana, caurspīdības maiņa, u.tml.);
 • saprast slāņu lietošanas priekšrocības un iemācīties izmantot slāņus vienkāršu attēlu apstrādes uzdevumu izpildei (attēla tonēšana, krāsu filtru pievienošana ar slāņu palīdzību, dažādu filtru lietošana);
 • apgūt attēlu kombinēšanu jauna attēla izveidei.
 No teorijas

Slāņi (Layer) paver plašas iespējas attēlu un animāciju veidošanā, fotogrāfiju apstrādē. Darbu ar slāņiem nodrošina daudzas grafiskās programmas, t.sk. iesācējiem un amatieriem paredzētās. Darbs ar slāņu paketi nedaudz atgādina darbības ar kāršu kavu - to var jaukt, pārpakot, mainīt slāņu vietu paketē. Uz katra slāņa iespējams izvietot dažādus objektus kā zīmējumus uz plēvēm (zīmējumus uz plēvēm vairākās kārtās izmantoja animācijas filmu veidošanā).

Neliels citāts no Gimp rokasgrāmatas latviešu valodā (pdf, aut. O.Vasiļjeva):
"Labs veids, kā vizualizēt GIMP attēlu ir to iedomāties kā caurspīdību grēdu: GIMP terminoloģijā, katra
caurspīdība tiek saukta par slāni. Slāņu skaits attēlā ierobežo tikai datora atmiņas daudzums.
Pieredzējuši lietotāji bieži izmanto dučiem slāņu.
Slāņu izkārtojums attēlā ir atspoguļots Slāņu dialogā (Layers dialog), kas ir nozīmīgākais GIMP dialogs
pēc Rīku joslas.
Ja slānis ir aktīvs, tas Slāņu dialogā ir izcelts. Jūs to varat aktivizēt, noklikšķinot uz tā.
Izvēlnes joslā virs attēla atrodas izvēlne Slāņi (Layers), kur atrodas komandas, kas ietekmē aktīvo slāni.
Šo izvēlni var izsaukt arī ar labo peles pogu noklikšķinot uz Slāņu dialoga."


Gimp slāņu (Layer) izvēlne redzama attēlā. Sīkāku informāciju par slāņiem, to parametriem un darbībām ar tiem programmā Gimp var iegūt rokasgrāmatas 7.nodaļā, 68. - 70.lpp.


Ar slāņiem var darboties vairākās grafikas programmās - piemēram, Gimp, Adobe Photoshop, Uelad PhotoImpact, OpenOffice.org Draw, DrawPlus SE, tiešsaistes Sumo Paint, Splushup, Pixlr, u.c.

Ieskatam ilustrācija par slāņiem no www.uzdevumi.lv:

Attēls no šīs vietas!

Wikipedia par slāņiem (Layer) - atvērt un skatīt!

Lūk, kā  slāņi tiek izmanti digitālajās kartēs:Šeit - Rīgas 6.vsk. informātikas skolotāja prezentācija par darbu ar bezmaksas vektorgrafikas programmu Inkscape (apskates vietne).

Noderīgas saites:
G.Narvaiša (IM) videopamācība darbā ar slāņiem


Uzdevumi:
1. Lejupielādēt un ieinstalēt datorā programmu Gimp (ja tās tur nav).
2. Izpētīt kādas darbības ar slāņiem var realizēt pieejamajās programmās - piemēram, Gimp, OpenOffice.org Draw, Paint.net un Sumo Paint.
3. Noskaidrot, vai uz filtra izveidotu un ietonētu ovālu vai taisnstūri iespējams izmantot kā filtru fotoattēliem? Vai šādā veidā var uzlabot attēla skatāmību? Vai var novērst sīkus defektus attēlā, uzlabot attēla asumu?
4. Iemācieties ar slāņu palīdzību sapludināt 2 foto! Jāizmanto slāņa caurspīdība (Opacity)! To mainot, var panākt attēlu pārklāšanos! Slāņus var arī mainīt vietām!
5. Izdomāt, kā slāņus varētu izmantot vienkāršas animācijas sagatavošanai. Mēģināt norealizēt šo ideju!

Statistika