10.kl. "Tabulu veidošana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana. Tabulas struktūras modificēšana."

otrdiena, 2010. gada 2. februāris
Darbību secība tabulas izveidei (skat. attēlu):
  1. Izstrādāt (projektēt) datu bāzes struktūru (tabulu lauki, datu tips laukiem, tabulu savstarpējā saistība, utt.)
  2. Izveidot datu bāzes datni (failu) - piem., palaist Access (vai OO Base) => izvēlēties veidni (Blank database) => norādīt saglabāšanas mapi => Create
  3. Create => Table Design
  4. Field Name - ievadīt lauku nosaukumus (īsus, konkrētus, ar mērvienībām)
  5. Data type - izvēlēties piemērotu datu tipu
  6. Field Properties / General - uzstādīt nepieciešamās lauka īpašības
  7. Description - lauka apraksts (šis nav obligāts)
  8. Izveidoto tabulu apskata rezīmā View => Datasheet View
  9. Tabulas struktūru modifecē atkārtoti lietojot tabulas dizaina Table Design režīmu.

Materiāli:

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika