10.kl. "Datu ievadīšanas noteikumu veidošana. Saites starp tabulām."

otrdiena, 2010. gada 2. februāris
Datu ievadīšanas noteikumu veidošana:
 1. Izvēlēties apstrādājamo tabulu (lejuplādēt DB Ezeri)
 2. Aktivizēt tabulas dizaina režīmu (View => Design View)
 3. Izvēlēties lauku, kuram jāveido datu ievades noteikumi
 4. Uzstādīt nepieciešamās lauku vērtības (skat. attēlu) saskaņā ar nepieciešamību.
 5. Īpašība Validation Rule- noteikumu veidošanā jālieto loģiskie nosacījumi (salīdzināšanas darbības)
Saites starp tabulām.
 1. Saites var veidot tādās DB, kurās ir 2 vai vairākas tabulas.
 2. Atvērt datu bāzi (vai to sagatavot ar vismaz 2 tabulām).
 3. Database Tools => Relationships vai Table => Relationships.
 4. Design => Show Table  un nepieciešamās tabulas.
 5. Edit Relationships => Create New.
 6. Norādīt saistāmās tabulas Ezeri un Zivis (Left Table Name un Right Table Name).
 7. Norādīt saistāmos laukus Vieta un Zivs( Left Column Name un Right Column Name).
 8. Ok un Create.
 9. Vizuāli pārliecināties par saites izveidošanu.
 10. Tabulai zivis izveidot saistību ar tabulas Fotogalerijas lauku Zivis.
 11. Apskatīt izveidotās saistes.
Veiksmi datu bāzu izpētē un pielietojumos!

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika