12.kl. "Sazarojumi programmās."

trešdiena, 2010. gada 10. novembris
Pascal vadības konstrukcijas - sazarojumi

1. Beznosacījuma konstrukcijas:
GOTO - beznosacījuma pārejas operators;
BREAK, CONTINUE, EXIT - funkcijas    
2. Nosacījuma konstrukcijas (sazarojumi programmās): IF ... THEN

Formāts:    IF THEN


 IF nosacījums
BEGIN
Operators_1;
Operators_2;
Operators_3;
...................
Operators_N;
END;
Uzdevums: y=x+1, ja x<=1 un y=x-1, ja x>1
program piem_1;
uses WinCrt;
var x,y:Real;
begin
Writeln ('Ievadi skaitli');
readln (x);
y:=x-1;
if x<=0 then y:=x+1;
Writeln ('x', x:5:2, 'y=', y:5:2);
end.


IF ... THEN ... ELSE

Pieraksta formāts:    IF THEN ELSE    
   
IF nosacījums
BEGIN
Operators_THEN_1;
Operators_THEN_2;
Operators_THEN_3;
...................
Operators_THEN_;N;
END
ELSE
BEGIN
Operators_ELSE_1;
Operators_ELSE_2;
Operators_ELSE_3;
...................
Operators_ELSE_N;
END;
Uzdevums: y=x+1, ja x<=1 un y=x-1, ja x>1
*********************
program piem_1;
uses WinCrt;
var x,y:Real;
begin
Writeln ('Ievadi skaitli');
readln (x);
if x<=1 then y:=x+1 else y:=x-1;
Writeln ('x', x:5:2, 'y=', y:5:2);
end.


CASE ... OF

Izmanto:    ja jāizvēlas vienu pazīmi no vairākām (parasti tās var uzdot ar skaitļiem)!Program Dienas;
uses WinCrt;
var x: Integer;
begin
    Writeln ('Ievadiet pirmo skaitli no 1 - 7, kas atbilst nedēļas dienai:');
        readln (x);
        case x of           
1: begin
    Writeln ('Pirmdiena');
end;
2: begin
Writeln ('Otrdiena');
end;
3: begin
    Writeln ('trešdiena');
end;
4: begin
    Writeln ('Ceturtdiena');
end;
5: begin
Writeln ('Piektdiena');
end;
6: begin
    Writeln ('Sestdiena');
end;
7: begin
    Writeln ('Svētdiena');
end;
End.


0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika