12.kl. "Simbolu virknes. Simbolu virkņu apstrādes funkcijas."

trešdiena, 2010. gada 10. novembris
Simbolu virknes parasti liek pēdiņās vai vai definē īpašu mainīgo. Ar simboliskajiem mainīgajiem var darboties līdzīgi, kā ar citiem mainīgajiem. Simboliskajiem mainīgajiem var piešķirt vai mainīt vērtību. Simboliskajiem mainīgajiem pie vārda tiek pievienota zīme $ - piem. D$. Papildus iespējas nodrošina virkne simbolu virkņu apstrādes funkciju.

Simbolu virkņu un simbolisko mainīgo piemēri:
 • "Kuldīga atrodas Kurzemē" - simbolu virkne;
 • A$ = "Nauda" - simboliskajam mainīgajam piešķirta vērtība "Nauda"
 • B$ = "Ls"
 • C$ = A$ + B$
Funkcijas darbam ar simbolu virknēm:
 • chr (Code) - dod simbolu (rakstzīmi) ar kodu Code;
 • Len (A$) vai LENGTH(x) - nosaka simbolu virknes A$ garumu (cik rakstzīmju virknē;
 • ---- x = len (A$);
 • Mid (B$, n, k) - no virknes B$ izgriež k rakstzīmes sākot no n-tā simbola (Numerācija sākas ar 0!);
 • Right (B$, k) - no virknes B$ izgriež k rakstzīmes no tās labās malas;
 • Left (B$, k) - no virknes B$ izgriež k rakstzīmes no tās kreisās malas;
 • Value (D$) - nodod kādam skaitliskajam mainīgajam simbolu virknes D$ sākumā esošo skaitlisko komponenti  līdz pirmajai rakstzīmei, ko vairs nevar uzskatīt par skaitļa sastāvdaļu;
 • STR(a,x) vai String(a,x) – skaitli a pārvērš par simbolu virkni x;
 • INSERT(x,y,n) – simbolu virknē y, sākot ar n-to pozīciju, iesprauž simbolu virkni x;
 • DELETE(x,n,k) – izmet no simbolu virknes x k simbolus, sākot ra n-to;
 • POS(x,y) - atrod simbolu virknē y pirmā elementa pozīcijas numuru, ar kuru sākot simbolu virkne x pilnībā ietilpst simbolu virknē y. Gadījumā, ja simbolu virkne x neietilpst simbolu virknē y, funkcija  dod rezultātu 0.
 • COPY(x,n,k) - izkopē no simbolu virknes x tās fragmentu, sākot no n-tā simbola garumā k.

   Funkciju pielietojumu piemēri (Vbasic):
  ------ 1.piemērs 
  Print Len("Kuldīga atrodas Kurzemē")
  ------ 2.piemērs
  A$ = "Kuldīga atrodas Kurzemē"
  x= Len (A$)
  Print x
  ------ 3.piemērs
  A$ = "Kuldīga atrodas Kurzemē."
  B$ = "Tur var apskatīt ūdenskritumu!"
  C$ = A$ + B$
  Print C$
  ------- 4.piemērs
  A$ = "ūdenskritums"
  B$ = Left (A$,5)
  C$ = Mid (A$,5,7)
  Print A$, B$, C$

  Saites palasīšanai:
   -------------------------------------------------------------------------------

2 komentāri:

download animation online teica...

I really appreciate your point of view, you say is very reasonable.

download animation teica...

I really appreciate your point of view, you say is very reasonable.

Ierakstīt komentāru

Statistika