12.kl. "Procedūras un funkcijas programmās"

trešdiena, 2010. gada 1. decembris
Bieži apjomīgu uzdevumu sekmīgai izpildei, jo jāsadala vairākos apakšuzudevumos, kurus var veikt dažādi izpildītāji. Tieši tā dara celtniecībā - ēkas karkasu būvē viens apakšizpildītājs, telpu apdari cits, elektroninstalācijas darbus vēl cits, ar santehniku nodarbojas atkal cits un galarezultāts ir visu paveikto darbu tāda kā kopsumma. Šo pašu principu ļoti sekmīgi izmanto arī programmēšanā - liela apjoma programmas veido no sīkām programmām, kuras sauc par apakšprogrammām, procedūrām, funkcijām.
Šeit - sīkāk par procedūrām un funkcijām Visual Basic!Piemērs funkciju pielietošanai:

Private Sub Form_activate()
    For j = 1 To 250000
        x = hor(300, j)
        y = 350 + vert(300, j)
        PSet (x, y)
        pause 1000
    Next j
End Sub

Function hor(A, i) ’ funkcija x koordinātes ģenerēšanai
    hor = A * Rnd * Cos(i / 57)
End Function

Function vert(A, i) ’ funkcija y koordinātes ģenerēšanai
    vert = A * Rnd * Sin(i / 57)
End Function
Sub pause(k) ‘ procedūra pauzes veidošanai
  For n = 1 To k: Next n
End Sub

Procedūru pielietojuma piemērs:

Sub Apli(r,n,x,y,rk,gk,bk)
  For i=1 to n
    R=r+10
    Circle(x,y),R
  Next i
End sub

Private sub form_activate()
   Apli(25,10,300,300)
   Rezgis 10, 10, 400,400
End sub

Sub Rezgis(s,n,x,y)
   Print s,n
   For i=1 to n
      X1=x
      Y1=y
       X2=x+s*i
      Y2=y+s*i
      Line (X1,Y2) –(X2,Y2)
      Line(X2,Y1)-(X2,Y2)
  Next i
End sub


------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika