6.kl. "Rindkopu formatēšana, izmantojot rīku joslu un komandas."

pirmdiena, 2010. gada 4. oktobris

Vārdi veidojas no rakstzīmēm, teikumi no vārdiem, bet rindkopas no teikumiem!

Jums jāiemācās noformēt rakstzīmes un rindkopas. Vai zini, kas ir rindkopa? Mēģini īsi un precīzi pateikt, ko Tu saproti ar vārdu rindkopa!


Elementāras rindkopas noformēšanas darbības iespējams izpildīt, izmantojot rīkjoslu pogas un lineālu:
Beigās vēl bilde, kurā norādītie rīki būtu jāzina kā ābece:


Nākošajos attēlos - svarīgākie rindkopas iestatījumi un to maiņas iespējas! Uzmanīgi izpētiet tos un būsiet zinošāki rindkopu noformēšanas niansēs! Noteikti šīs iespējas izmēģiniet praktiski! 

Veiksmi dokumentu korektā noformēšanā! Laiks gatavoties ieskaitei par teksta noformēšanu!

***

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika