12.kl. Programmatūras izstrāde

piektdiena, 2010. gada 3. septembris

Ada Lavleisa - pirmā programmētāja!
Jēdzieni:
 • programmēšana;
 • programmēšanas tehnoloģija;
 • programmēšanas valoda;
 • programmēšanas paradigma (saite);
 • lineārā programmēšana - visbiežāk matemātiksu modeļu gadījumos ar lineārām relācijām (darbības seko cita citai);
 • funkcionālā programmēšana - programma sastāv no secīgi izsaucāmām funkcijām;
 • objektorientēta programmēšana - programmē savstarpēji saistītus objektus;
 • notikumorientētā programmēšana - programmē notikumu secības;
 • strukturālā programmēšana -  izmanto procedūras, funkcijas, bloku struktūras;
 • kompilators (saite);
 • translators;
 • dekompilaors.
Programmēšanas paradigma - programmēšanas stils jeb ideju un rekomendāciju kopums, kas nosaka programmu rakstīšanas veidu. Piemēram, objektorientētajā programmēšanā programmētājam jādomā par programmu, kas sastāv no savstarpēji saistītiem objektiem, kamēr funkcionālajā programmēšanā programma sastāv no secīgi izsaucāmām funkcijām (Wikipedia,  saite).

Kompilators - programma (vai programmu kopums), kas pārveido cilvēkam saprotamā programmēšanas valodā rakstītas instrukcijas datoram izpildāmā mašīnkodā. Kompilators visu programmu pārveido mašinkodā un tad to izpilda.

Translators -  programma, kas veic translāciju starp augsta līmeņa valodām. Translators programmu izpilda pa soļiem.

Dekompilators -  programma, kas veic translāciju no zema līmeņa valodas.Programmu piemēri

Basic
Scratch
https://cdn2.techadvisor.co.uk/cmsd

https://scratch.mit.edu/projects/173422877/#editor

 Uzdevumi:
 • internetā atrast informāciju par minētajiem jēdzieniem;
 • atrast informāciju par programmu izstrādes posmiem (etapiem);
 • atrast informāciju par dažādām programmēšanas valodām;
 • izveidot domu karti par programmēšanas valodām
Noderīga prezentācija par algoritmiem (arī par programmu  izstrādes etapiem) - saite apskatei.

  Programmatūru cīņas (Software wars   ---

     0 komentāri:

     Ierakstīt komentāru

     Statistika