6.kl. Darbiņš ar e-pastu

piektdiena, 2010. gada 14. maijs
Tā kā esmu saslimis un nevaru būt pie Jums, tad šeit būs daži uzdevumiņi. Esiet jauki un mīļi, tos izpildiet iespējami radoši, ievērojot dotos norādījumus!
Uzdevumi:
1. Sagatavot materiālu (teksta vai prezentāciju lietotnē - Word, WriterPowerPoint vai Impress) par skaistākajām vietām Baltijā (par vismaz vienu vietu no katras valsts), materiālā par katru izvēlēto vietu iekļaujot:
  • tēmu (Skaistākās vietas Baltijā);
  • vietas nosaukumu, valsti;
  • piemērotus attēlus (1 -3);
  • īsu aprakstu;
  • Internet vietnes adresi (kur var apskatīt informāciju par šo vietu).
2. Sagatavoto dokumentu saglabāt uz dabvirsmas (Desktop) ar piemērotu nosaukumu - piemēram, 6a2_Baltija_TavsUzvards!
3. Nosūtīt e-pasta vēstuli par paveikto darbu uz adresi informat.avsk@gmail.com, vēstulei pievienojot savu uz darvirsmas saglabāto darbu (Pievienot; Attach)! Vēstule tēma - Baltija! Vēstuli jāveido saskaņā ar pieņemtajām normām un tajā jābūt - uzrunai, vēstules tekstam par paveikto uzdevumu un parakstam (ar pareizu vārdu un uzvārdu).

Veiksmi darba izpildē!
-------------------------

1 komentāri:

online software teica...

Hey this post is so informative

Ierakstīt komentāru

Statistika