6.kl. Darbiņš ar e-pastu

piektdiena, 2010. gada 14. maijs
Tā kā esmu saslimis un nevaru būt pie Jums, tad šeit būs daži uzdevumiņi. Esiet jauki un mīļi, tos izpildiet iespējami radoši, ievērojot dotos norādījumus!
Uzdevumi:
1. Sagatavot materiālu (teksta vai prezentāciju lietotnē - Word, WriterPowerPoint vai Impress) par skaistākajām vietām Baltijā (par vismaz vienu vietu no katras valsts), materiālā par katru izvēlēto vietu iekļaujot:
  • tēmu (Skaistākās vietas Baltijā);
  • vietas nosaukumu, valsti;
  • piemērotus attēlus (1 -3);
  • īsu aprakstu;
  • Internet vietnes adresi (kur var apskatīt informāciju par šo vietu).
2. Sagatavoto dokumentu saglabāt uz dabvirsmas (Desktop) ar piemērotu nosaukumu - piemēram, 6a2_Baltija_TavsUzvards!
3. Nosūtīt e-pasta vēstuli par paveikto darbu uz adresi informat.avsk@gmail.com, vēstulei pievienojot savu uz darvirsmas saglabāto darbu (Pievienot; Attach)! Vēstule tēma - Baltija! Vēstuli jāveido saskaņā ar pieņemtajām normām un tajā jābūt - uzrunai, vēstules tekstam par paveikto uzdevumu un parakstam (ar pareizu vārdu un uzvārdu).

Veiksmi darba izpildē!
-------------------------

2 komentāri:

online software teica...

Hey this post is so informative

villagetalkies teica...

Thank you very much for providing important information. All your information is very valuable to me.
Village Talkies a top-quality professional corporate video production company in Bangalore and also best explainer video company in Bangalore & animation video makers in Bangalore, Chennai, India & Maryland, Baltimore, USA provides Corporate & Brand films, Promotional, Marketing videos & Training videos, Product demo videos, Employee videos, Product video explainers, eLearning videos, 2d Animation, 3d Animation, Motion Graphics, Whiteboard Explainer videos Client Testimonial Videos, Video Presentation and more for all start-ups, industries, and corporate companies. From scripting to corporate video production services, explainer & 3d, 2d animation video production , our solutions are customized to your budget, timeline, and to meet the company goals and objectives. As a best video production company in Bangalore, we produce quality and creative videos to our clients.

Ierakstīt komentāru

Statistika