11.kl. Ieskaite par tīmekļa lapas veidošanu ar HTML un CSS palīdzību

pirmdiena, 2010. gada 8. februāris
 Ieskaites uzdevumi (atļauts izmantot tīmekļa vietni www.w3schools.com):
 1. (1p) Atvērt programmu Notepad un saglabāt savā tīmekļa projektu mapē datni ar nosaukumu 11a/b_html_uzvards.html!
 2. (1p) Ievietot tīmekļa lapas kodā rindu tīmekļa lapas virsraksta izveidei. Virsraksts: "Ieskaite par tīmekļa lapas tagiem un CSS". Izmantot virsraksta tagu vislielāko virsraksta burtu izmēru.
 3. (2p) Ievietot emuārā 2 rakstiņus par brīvu tēmu (4 - 6 rindiņas), kuru virsrakstus noformēt, izmantojot virsraksta CSS noformēšanas iespējas (virsrakstiem 2.fonta lielums, tumši brūns, treknrakstā).
 4. (1p) Rakstiņu ar virsrakstiem nodublēt! Dublēt rakstiņus, dublējot atbilstošo rindkopu html kodu!
 5. (2p) Vienu rakstiņu tekstu noformēt sekojoši (izmantojot rindkopas elementa CSS iespējas - fonts standarta izmēra (12pt), krāsa tumši pelēka, atstatums starp rindām 1,5, līdzinātas abas malas, apmalīte 2pt, gaišs fons).
 6. (2p) Otram rakstiņam pievienot brīvi izvēlētu apmalīti, pievienojot attiecīgu CSS kodu rindkopas kodam (ievietojot rindkopas tagā)!
 7. (1p) Nomainiet lapas fonu!
 8. Neaizmirstiet saglabāt savu darbu! Visu uzdevumu izpildes kodiem jābūt vienas tīmekļa lappuses html kodā. Izveidotās tīmekļa lapas kodu nosūtīt uz e-pasta adresi informat.avsk@gmail.com! Html kodu var ielīmēt e-pasta vēstules tekstā, norādot savas tīmekļa projektu mapes nosaukumu un datora numuru.

Citu uzdevumi patstāvīgajam darbam (pašizglītībai):
 1. (2p) Mainīt sava emuāra CSS un  dizaina elementus tā, lai attēlojamās lapas platums būtu 980 pikseļi.
 2. (1p) Pievienot emuāram sīkrīkus Saišu saraksts (4 -5 saites) un Slaidrāde par dabu vai zinātni.
 3. (2p) Ievietot emuārā 2 rakstiņus, kuru virsrakstus noformēt, izmantojot virsraksta CSS noformēšanas iespējas (H2, tumši brūns, treknrakstā).
 4. (2p) Rakstiņu tekstu noformēt sekojoši (izmantojot rindkopas elementa CSS iespējas - fonts standarta izmēra (12pt), krāsa tumši pelēka, atstatums starp rindām 1,5, līdzinātas abas malas, apmalīte 2pt, gaišs fons).
 5. (3p) Pievienot savam emuāram izvēlni (izvēlnē 5 - 6 elementi), vēlams kaskādes tipa ar 1 apakšlīmeni (max punktu skaitam izmantot CSS, 1- 2p iegūšanai var izmantot arī Publicēšana => Rediģēt lapas).
 6. Nosūtīt sava emuāra adresi uz e-pastu informat.avsk@gmail.com. Vēstulē norādīt emuāra autoru!
Elementa (virsraksta, rindkopas) CSS piemērs tika apskatīts šeit - saite.

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika