6.kl. "Darbs ar mapēm un datnēm."

piektdiena, 2010. gada 26. marts
Jēdzieni (no termini.lv):
 • Disks (disk) - datu vide, kas izveidota kā vienas vai vairāku apaļu plašu komplekts, kas pārklātas ar tāda materiāla kārtiņu, kurā var ierakstīt un no kuras var nolasīt datus. Izšķir magnētiskos, magnēto-optiskos un optiskos diskus.
 • Mape (folder, directory) - kopā uzglabājamu datņu un programmu grupa, kuras apzīmēšanai izmanto vienu vārdu vai grafisku attēlu (ikonu). Mape ir jēdziens, kas ekvivalents direktorijam. Mapē var būt datnes, kā arī citas mapes, un to izmanto kā līdzekli programmu un datu izvietošanai diskatmiņā.
 • Datne, fails (file) - datu kopa, tekstuāls vai grafisks dokuments, ko glabāšanas, pārsūtīšanas vai apstrādes procesā uzskata un identificē kā vienotu veselumu un kas parasti sastāv no vienādas struktūras ierakstiem.
Materiāli:
Uzdevumi darbam:
 • iepazīties ar pievienotajiem materiāliem (uzmanīgi iepazīties ar LIIS materiālu vai skat.māc.gr. 27.stundu); 
 • izpētīt G.Šeršņeva prezentācijas (1. un 2.daļu);
 • atvērt skolotāja norādīto mapi un nodemonstrēt
 • --- jaunas mapes izveidi;
 • --- mapju un datņu atlasīšanas paņēmienus, 
 • --- mapju un datņu dublēšanu;
 • --- mapju un datņu pārvietošanu;
 • --- mapju un datņu dzēšanu;
 • --- mapju un datņu atjaunošanu no atkritnes.

  0 komentāri:

  Ierakstīt komentāru

  Statistika