10.kl. "Vaicājumu veidošana, modificēšana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana."

otrdiena, 2010. gada 16. februāris

Ar datu atlasi un filtrēšanu jau esat iepazinušies, tomēr zināšnu papildināšanai lietderīgi būtu papētīt sekojošus materiālus:
 • uzdevumi.lv par vaicājumu veidošanu - atvērt;
 • MS Office palīdzības materiāls - atvērt;
 • Pikc.lv materiāli un videodemonstrācijas par datu bāzēm  - atvērt un skatīt;
 • profizgl.lu.lv materiāli - atvērt!
 Darbam klasē un mājās var izmantot jau iepriekš sagatavotu datu bāzi - saite datu bāzes lejupielādei.

Uzdevumi darbam ar formām:
 • lejuplādēt datu bāzes sagatavi;
 • izveidot formas tabulām Apses_3L un Apses_3L;
 • lauku nosaukumus noformēt treknrakstā, nomainīt aizpildījumu ar kādu gaišu krāsu;
 • Informācijas ievades laukiem uzstādīt fontu Arial, 12 pt, krāsa - tumši brūna, aizpildījums (fons) - Light Gray 1;
 • formai Apses_3L nomainīt galvenes virsraksta tesktu Apses_3L uz "Forma Apses 3L", bet aizpildījumu uz gaiši zilu;
 • formas Apses_3L kājenē ievietot kādu apses attēlu  un pievienot teksta lauku ar nosaukumu Piezīmes;
 • saglabāt izmaiņas formā;
 • apskatīt formu datu apskates un rediģēšanas režīmā Form View (Formas skats);
 • nomainīt kājenes īpašību Visible uz No un saglabāt formu;
 • apskatīt formu un pārliecināties, ka apskates režīmā kājene nav redzama;
 • laukam D, cm izveidot sekojošu ievades nosacījumu - diametrs D nedrīkst būt mazāks par 1 cm un nedrīkst būt lielāks par 70 cm un, ja tiek ievadīt nekorekta vērtība, parādīt paziņojumu "Nederīga vērtība";
 • saglabāt izmaniņas un pārbaudīt nosacījumus darbībā, pievienojot 1 jaunu ierakstu.

Uzdevumi darbam ar vaicājumiem:
 • lejuplādēt datu bāzes sagatavi;
 • pārbaudīt praksē datu kārtošanas un filtrēšanas iespējas  (tādi paši rīki kā izklājlapās):
 • - kārtošana augošā vai dilstošā secībā (AZ vai ZA);
 • - atlase ar filtru palīdzību (Filter => Number Filters);
 • - atgriezties pie visu datu apskates - nospiest pogu Filtered (apakšā);
 • - ar filtra aplīdzību atlasīt kokus, kuru augstums H ir robežās no 20 līdz 30m;
 • izveidot vaicājumu tabulai Apses_6L to ierakstu atlasei, kuriem D ie lielāks par 30 cm:
 • - Create => Query Wizard => Simple Query Wizard un un rīkoties saskaņā ar vednī dotajām norādēm;
 • - Create => Query Design (skat. 1.attēlu):
 • - - - pievienot nepieciešamās tabulas vai vaicājumus (no kuriem tiks veidots jaunais vaicājums);
 • - - - izvēlēties nepieciešamos laukus;
 • - - - veidot datu atlasīšanas nosacījumus (ar <. >. >=, <=, <>, AND, OR, NOT - skat. 2.attēlu);
 • pārbaudīt izveidoto nosacījumu darbībā, nospiežot pogu Run!;
 • saglabāt izmaiņas datu bāzē!
1.attēls
*

2.attēls


Veiksmi darbā ar datu bāzēm!

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika