5.kl. "Priekšstats par datora programmvadības principu, datoru tipiem un pielietošanas iespējām. Multivides sistēmas."

svētdiena, 2010. gada 10. janvāris
Datora programmvadības princips (no http://www.jvdc.edu.lv) - datora darbību vada datorprogramma. Lieotājs, izmantojot ievadierīces, koriģē programmas darbību, ievada datus, dod komandas. Datorprogramma glabājas datora atmiņā. Programmu izpilda cenrālais procesors, kam savukārt ir divi svarīgākie bloki: vadības ierīce un aritmētiski loģiskā ierīce. Centrālais procesors vajadzības gadījumā griežas pie atmiņas, lai ielasītu datus vai programmas izpildei nepieciešamās instrukcijas. Programmas darības rezultātu procesors nosūta vai nu tieši uz izvadierīcēm (monitors, printeris, skaļruņi) vai arī saglabā datora atmiņā.

LIIS materiāls (16.stunda) par datora darbības principiem - saite lejupielādei.

Datora programvadības princips nosaka, kādai jābūt datora uzbūves shēmai:

Materiāls par datora programvadības principu un datora programmatūru lasāms un skatāms šeit - saite uz materiālu! Papildus var izmantot arī LIIS materiālu - vietne. Papildus lietderīgi būtu ieskatīties arī Wikipedia vietnē par datoriem - saite šeit.

Datora sastāvdaļas:
Multivides sistēmas

Multivide (multimedia) - informācijas attēlošana un apstrāde ar vairāk nekā vienas vides palīdzību. Tajā var būt ietverta tekstuālā, grafiskā, audio- un video informācija, kā arī animācija. Multivide ir hipervides apakškopa. Hipervide apvieno multivides elementus ar hipertekstu.
Multivides aprīkojums (multimedia kit) - aparatūras un programmatūras komplekts, kas datoram piešķir spējas apstrādāt informāciju multividē. Parasti multivides aprīkojumā ietilpst kompaktdisku atskaņotājs, skaņu karte, mikrofoni un kompaktdisku komplekti.

Multivides datoram jābūt:
  • moderns procesors;
  • pietiekama operatīva atmiņa;
  • laba grafiskā karte;
  • skaņu karte;
  • piemērota programmatūra.
Materiāls par multividi pdf formātā ir atrodams šajā vietā - saite uz pdf materiālu; bet te - saite uz LIIS materiālu.
Letonika.lv multivides sadaļa - saite.

Vai attēlā redzamā ierīce ir ar multivides aprīkojumu?

Aktuālas multivides aprīkojums komponentes:Mutiltimēdiju datora aimugurē parasti atrodamas visai raksturīgas pieslēgvietas. Kam tās paredzētas (skat.attēlā)?


iMAC - viens no vislabākajiem multimediju datoriem:


1 komentāri:

Frīdis Sarcevičs teica...

Vai šis materiāls Jums noderēja?

Ierakstīt komentāru

Statistika