10.kl. "Datu bāzes lietošanas jomas un pamatjēdzieni. Datu bāzu projektēšanas principi."

otrdiena, 2010. gada 26. janvāris
Datu bāze (database) ir savstarpēji saistītu informacionālu objektu tematisks kopums, kas ar speciālas pārvaldības sistēmas starpniecību organizēts tā, lai nodrošinātu ērtu informācijas ieguvi, atlasi un kārtošanu. (www.termini.lv)


Ievada prezentācija par datu bāzēm (uzdevumus izpildīt Google Documents un nodot koplietošanai uz e-pastu informat.avsk@gmail.com):


Citi materiāli:
  • uzdevumi.lv  materiāls par datu bāzēm - atvērt skatīšanai;
  • prezentācija "Datu bāzes lietošanas jomas un pamatjēdzieni." (M.Purviņš) - saite lejupielādei;
  • emuārs par datubāzēm - saite lasīšanai;
  • Wikipedia par datu bāzēm - saite lasīšanai;
  • izmantojot meklētājus (piem., Google), atrodiet attēlus par datubāzēm (database), papētiet  tajos attēloto un iegūsiet daudz interesantas informācijas par datu bāzēm, to pielietojumiem, datu bāzu struktūru, utml.!
Izpētes uzdevumi ievada tēmai:

0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika