Darba drošības un kārtības noteikumi datorklasēs

otrdiena, 2009. gada 1. septembris
Skolas datorcentrs ir paredzēts mācību darbam. To drīkst izmantot jebkurš Auces vidusskolas skolēns vai skolotājs, ievērojot darba drošības un kārtības noteikumus.

Kur meklēt informāciju par drošu darbu ar datoru?
      Noteikumi nav skolotāju iegriba. Tie ir likumi, kurus neapsriež, bet gan izpilda! Izlasīt drošības un kārtības noteikumus vai apskatīt apakšā pievienoto prezentāciju un parakstīties drošības noteikumu instruktāžas lapā!

  1. Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc skolotāja uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas, palaižot meitenes pa priekšu.
  2. Somas jānoliek skolotāja norādītā vietā.
  3. Rokām jābūt tīrām un sausām.
  4. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.
  5.  
  6. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
  7. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.
  8. Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, vadus un spraudņus.
  9. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus.
  10. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas.
  11. Ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp, tā nekavējoties jāizslēdz un jāziņo skolotājam vai laborantam.
  12. Lietojot datu nesējus, pirms to lietošanas jāveic pretvīrusu pārbaude.
  13. Datorus atļauts lietot tikai mācību vajadzībām.
  14. Atļauts izdrukāt mācību darbus, saskaņojot ar skolotāju vai laborantu.
  15. Atļauts datorklasēs lietot kabinetu mācību literatūru, saskaņojot to ar skolotājiem.
  16. Atļauts klausīties mūziku ārpusstundu laikā, ja tas netraucē citu darbam (jāpalūdz atļauja).
  17. Stundas laikā nedrīkst staigāt pa klasi, traucēt klasesbiedriem.
  18. Klasē jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un interneta lietošanas noteikumi.
  19. Darbu beidzot, pareizi jābeidz darba seanss (atteikšanās process vai dienas beigās jāizslēdz dators) un jāsakārto darba vieta - sakārtot darba galda virsmu, novietot vietā mācību līdzekļus, krēslu! Neaizmirstiet savas mantas!
 Skolotāja Jāņa Sarcevica prezentācija par darba drošības un kārtības noteikumiem datorklasēs prezentācijas atvēršana.


  1 komentāri:

  custom php web development teica...

  Nice Contant

  Ierakstīt komentāru

  Statistika